College van Bestuur UU vs. De Jonge

Het volledige dossier.

(U kunt ook de dossiers raadplegen van de zaken tegen de RUN, UL en NL.)

Stap 1: Bezwaarprocedure

 datumdoorbetreft
13 mei 2009De Jongebezwaarschrift
27 juli 2009College van Bestuurbeslissing op bezwaar

Stap 2: College van Beroep voor het hoger onderwijs

 datumdoorbetreft
30 juli 2009De Jongeberoepschrift
17 september 2009College van Bestuurverweerschrift
19 oktober 2009De Jongepleitnota
19 oktober 2009College van Bestuurpleitnota
16 november 2009College van Beroepuitspraak