Algemeen

De PNVD wil meedoen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Die zijn, mits er geen vervroegde verkiezingen komen, op woensdag 11 mei 2011. De PNVD kan enkel deelnemen als zij voldoende ondersteuningsverklaringen kan overleggen aan de Kiesraad. Ten minste 30 Nederlandse burgers per kieskring moeten daarvoor in de periode 22-28 maart 2011 voor ons tekenen bij het secretarie van hun gemeente.

Wilt u te zijner tijd onze deelname steunen, laat dit ons dan alvast weten per e-mail.

Adressen zijn niet meer openbaar!

Door een wetswijziging (zie m.n. pag. 16, 3de alinea) op 1 januari 2010 zijn de adressen van de tekenaars niet meer openbaar! De voorletters/achternamen/woonplaatsen zijn nog wel openbaar, maar enkel als wij gaan deelnemen. Wij gaan pas deelnemen als we 500 of meer verklaringen hebben ontvangen.

Video met uitleg

video: ondersteuningsverklaringen Indien u graag meer informatie tot u wilt nemen over de ondersteuningsverklaringen, klik dan op het plaatje hier links. In die video (20 MB) wordt kort en bondig uitgelegd waarom de PNVD dergelijke verklaringen nodig heeft, en wanneer en hoe de verklaringen getekend kunnen worden. De video duurt iets meer dan 2 minuten en is sowieso te bekijken met het programma vlc.
------------------------------------------------------
Copyright © 2004-2010 PNVD