Indien u de PNVD wilt steunen, kunt u lid worden. Hiervoor dient u 15 euro over te maken op onderstaand rekeningnummer, o.v.v. "lidmaatschap PNVD". Daarna stuurt u een e-mail aan [ info@PNVD.nl ], waarin u aangeeft betaald te hebben. Vergeet daarbij niet uw rekeningnummer te noemen. Uw lidmaatschap is geldig voor één jaar, we houden u per e-mail op de hoogte van ontwikkelingen omtrent de PNVD. Dank voor uw steun!

U kunt desgewenst de statuten van de PNVD inzien.

Donaties zijn welkom.

Rekeningnummer: mail hierover
Ten name van: mail hierover
Woonplaats: Leiden
Onder vermelding van: lidmaatschap PNVD (ůf: donatie PNVD)

------------------------------------------------------
Copyright © 2004-2010 PNVD