Red de Paddo    marth's sexzoeker

Politieke partijen & politieke organisaties:


Arabisch Europese Liga www.arabeuropean.org
CDA www.cda.nl
ChristenUnie www.christenunie.nl
Continue Directe Democratie Partij (CDDP) www.cddp.nl
D66 www.d66.nl
De Groenen www.degroenen.nl
Democratisch Europa www.democratischeuropa.nl
Democratisch Platform Nederland www.democratischplatform.nl
deZes www.dezes.nl
Directe Democraten www.directedemocraten.nl
Dit kan niet waar zijn.nl www.ditkannietwaarzijn.nl
Duurzaam Nederland www.duurzaamnederland.nl
Eén NL www.eennl.nl
Forza! Nederland www.forzanederland.nl
GroenLinks www.groenlinks.nl
Groep Hop www.groephop.nl
Humanistische Democratische Partij www.humanistischepartij.nl
Internationale Socialisten www.internationalesocialisten.org
Internet Partij Nederland (IPNL) www.ipnl.nl
Leefbaar Nederland www.leefbaarnederland.nl
Liberaal Democratische Partij www.liberaaldemocratischepartij.nl
Libertarische Partij www.libertarischepartij.nl
LPF www.lijstpimfortuyn.nl
Nationale Alliantie www.nationalealliantie.com
Natuurwetpartij Nederland www.natuurwetpartij.nl
NCD (Nederlandse Christen Democraten) www.ncd.nu
NCPN www.ncpn.nl
Nederland Mobiel www.nederland-mobiel.nl
Nederland Transparant www.nederlandtransparant.nl
Nederlandse Volks-Unie www.nvu.info
Nieuw Rechts www.nieuwrechts.eu
Nieuwe Midden Partij www.sdnl.nl/nmp.htm
Offensief www.offensief.nl
Onafhankelijke Senaats-Fractie www.osf.nl
Partij voor de Dieren www.partijvoordedieren.nl
Partij voor de Toekomst www.parlement.com/9291000/modulesf/g42f2hhl
Partij voor de Vrijheid www.partijvoordevrijheid.nl
Partij voor het Noorden www.partijvoorhetnoorden.nl
Partij voor Mens en Spirit www.partijvoormensenspirit.nl
Partij voor Nederland www.pvnederland.nl
Partij voor Solidariteit partijvoorsolidariteit.org
Piratenpartij Nederland www.piratenpartij.nl
PRDV www.prdv.nl
PSP '92 www.psp92.nl
PvdA www.pvda.nl
Republikeinse Moderne Partij www.republikeinen.org
Republikeinse Volkspartij www.republikeinsevolkspartij.nl/site
Respect.Nu www.respect.nu
Rokerspartij www.ptbvhrokerspartij.nl
Rustema.nl rustema.nl
SGP www.sgp.nl
Sociaal-Liberale Partij www.sociaal-liberalepartij.nl
Socialistische Arbeiders Partij www.grenzeloos.org/sap/start.php
SP www.sp.nl
Stem Niet www.stemniet.nu
Verenigde Communistische Partij www.vcp.nu
Verenigde Senioren Partij www.verenigdeseniorenpartij.nl
Voorpost www.voorpost.org
Vooruitstrevende Integratie Partij www.integratiepartij.nl
VVD www.vvd.nl
XyZyX4U2 www.xyzyx.nl
Zeteltje, Het www.hetzeteltje.nl


Jongeren afdelingen:


CDjA (CDA) www.cdja.nl
DWARS (GroenLinks) www.dwars.org
Jong Rechts (Nieuw Rechts) www.jongrechts.nl
Jonge Democraten (D66) www.jongedemocraten.nl
Jonge Fortuynisten (LPF) www.jongefortuynisten.nl
Jonge Socialisten (PvdA) www.js.nl
JOVD (VVD) www.jovd.nl
Perspectief (ChristenUnie) www.perspectief.nu
ROOD (SP) www.sp.nl/rood
SGPJ (SGP) www.sgpj.nl


Wetenschappelijke bureau's:


Guido de Brès-Stichting (SGP) www.sgp.nl/Page/sp79/index.html
Kenniscentrum (D66) www.d66.nl/kenniscentrum
Teldersstichting (VVD) www.teldersstichting.nl
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks www.groenlinks.nl/partij/wetenschappelijk
Wetenschappelijk Bureau SP www.sp.nl/onderzoek
Wetenschappelijk Instituut CDA www.cda.nl/domains/cda/pages/...
Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie www.wi.christenunie.nl
Wiardi Beckman Stichting (PvdA) www.wbst.nl


Politieke forums:


FOK!forum forum.fok.nl/forum/56
iamzero forum www.iamzero.nl
Politics.be (België) forum.politics.be
Politiek forum (België) www.politicsinfo.net/forum/index.php
PolitiekDebat www.politiekdebat.nl/forum
Stand.nl www.stand.nl
Terdiscussie www.terdiscussie.nl
Weerwoord www.weerwoord.nl
Wetenschapsforum (Politicologie e.d.) www.wetenschapsforum.nl/viewforum.php?f=22


Diversen:


Adviesraad Internationale Vraagstukken www.aiv-advies.nl
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid www.awt.nl
Algemene Energieraad www.algemene-energieraad.nl
Amnesty Nederland www.amnesty.nl
Anti Kapitalisten 2000 www.ak2000.tk
Antifascistische Actie www.afanederland.antifa.net
Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka www.kafka.nl
Bits of Freedom www.bof.nl
Centraal Planbureau www.cpb.nl
COC www.coc.nl
Cool Politics www.coolpolitics.org
Dierenbescherming www.dierenbescherming.nl
E-stem.nl www.e-stem.nl
Edmund Burke Stichting www.burkestichting.nl
Eurodusnie www.eurodusnie.nl
Forum voor Democratische Ontwikkeling www.forumdemocratie.nl
Gay Krant www.gaykrant.nl
Greenpeace www.greenpeace.nl
Humanistisch Verbond www.humanistischverbond.nl
Identificatieplicht in Nederland? www.identificatieplicht.nl
Iederwijs Nederland www.iederwijs.nl
Indymedia NL www.indymedia.nl
Instituut voor Publiek en Politiek www.publiek-politiek.nl
Janusz Korczak Stichting www.korczak.nl
Kamerlid 151 www.kamerlid151.nl
Keer Het Tij www.keerhettij.nl
Lachende Sjaal, De www.delachendesjaal.nl
Liberales www.liberales.be
Libertarian.nl www.libertarian.nl
LTO Nederland www.lto.nl
MeerVrijheid www.meervrijheid.nl
Milieudefensie www.milieudefensie.nl
MKB-Nederland www.mkb.nl
Nederland kiest www.nederlandkiest.nl
Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming www.nvsh.nl
NOVA CIVITAS www.novacivitas.org
Omroep.nl www.omroep.nl
Onderwijsraad www.onderwijsraad.nl
Overheid www.overheid.nl
Origins of Peace and Violence www.violence.de
Parlement, het www.parlement.nl
Peil.nl www.peil.nl
Politiek-digitaal www.politiek-digitaal.nl
Politiek4kids www.politiek4kids.nl
Politieke Barometer www.politiekebarometer.nl
Raad voor het Landelijk Gebied www.rlg.nl
Raad voor Verkeer en Waterstaat www.raadvenw.nl
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg www.rvz.net
Rechten van het Kind www.kinderrechten.nl
RozeLinks www.rozelinks.nl
Sociaal Economische Raad www.ser.nl
Sociaal en Cultureel Planbureau www.scp.nl
Sociale Databank Nederland www.sdnl.nl
Stemwijzer www.stemwijzer.nl
Stichting Skepsis www.skepsis.nl
Stichting Vluchteling www.vluchteling.org
Vereniging MARTIJN www.martijn.org
Vrijheid Radio www.vrijheidradio.nl
Vrom-raad www.vromraad.nl
Wereld Natuur Fonds www.wnf.nl
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid www.wrr.nl

------------------------------------------------------
Copyright © 2004-2010 PNVD