PDF Kies verantwoorde vrijheid

De PNVD over kinderseksualiteit en pedofilie

26 augustus 2006

Inhoudsopgave

 Inleiding
1.Liberale politiek morsdood; partijverleden houdt men angstvallig geheim
2.Onderliggende reden onderdrukking kinder- en pedoseksualiteit
3.De massamedia hypen enkel; er is nauwelijks een debatcultuur
4.Wanneer gaan we eens luisteren naar wat kinderen willen?
5.Ook kinderen hebben seksuele gevoelens en willen experimenteren
6.Uitkomsten onderzoek slechts welkom indien passend in heersende gedachtegang
7.Cruciaal verschil tussen vrijwillige en onvrijwillige contacten
8.Strafklimaat verhardt in rap tempo; situatie Nederland
9.Strafklimaat verhardt in rap tempo; situatie buitenland
10.Behandeling van veel pedoseksuelen is schandalig moralistisch
11.Beleid op basis van ťťn onderzoek; link tussen kinderporno en pedoseks?
12.Taboe op discussie over pedofilie leidt tot heksenjacht
13.Alle mannen die met kinderen omgaan zijn verdacht
14.Een agressieve maatschappij, als gevolg van het niet aanraken van kinderen
15.We hollen achteruit omdat medestanders bang zijn hun mening te ventileren
16.Zo vreemd is het niet, een seksuele aantrekking tot kinderen
17.Bij goede seksuele voorlichting is iedereen gebaat
 Nawoord

Inleiding

De afgelopen maanden is de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) met name in het nieuws gekomen als zou het (enkel) een pedofielenpartij zijn. Dat de PNVD een humaan-liberale stroming vertegenwoordigt - een stroming die nauwelijks nog wordt vertegenwoordigd in de Tweede Kamer - is voor velen niet duidelijk geworden. Discussies over de PNVD blijven steken in discussies over kinderseksualiteit en pedofilie. Daarom heeft de PNVD besloten dit aparte document te schrijven over deze onderwerpen en wat ermee samenhangt. In dit document komt de veranderde maatschappelijke houding ten opzichte van kinderseksualiteit en pedofilie aan de orde en wordt uitgelegd waarom die nieuwe houding geen hout snijdt. Voor onderbouwing van onze standpunten gebruiken we in dit hele document consequent uitspraken van derden en citaten uit literatuur van derden, vaak van bekende(re) Nederlanders en organisaties.

Grote verontwaardiging spreekt men uit over met name onze standpunten dat: seksuele voorlichting gegeven moet worden vanaf de kleuterschool, jongeren vanaf twaalf jaar seksuele contacten moeten mogen aangaan, en privť-bezit van kinderpornografie moet worden toegestaan.

[ citaat 1 ]
9.1 Seksuele voorlichting wordt gegeven vanaf de kleuterschool.
Seksualiteit is een belangrijk aspect van het leven. Het is verkeerd om kinderen zolang mogelijk te onthouden van kennis over seksualiteit, omdat zo het taboe erop blijft bestaan.
Definitief Verkiezingsprogramma 2007 - 2011 (link)
Door: Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) (31 mei 2006)

[ citaat 2 ]
9.2 Jongeren mogen vanaf twaalf jaar seksuele contacten aangaan.
Jongeren mogen sinds 2002 seksuele contacten aangaan vanaf zestien jaar. Vůůr 2002 mochten zij dit onder voorwaarden vanaf twaalf jaar. Jongeren laten zich niet beschermen als ze dat niet willen: jongeren geven aan dat ze zelf willen kunnen bepalen met wie ze seksuele contacten aangaan. De PNVD wil op den duur deze leeftijdsgrens helemaal afschaffen. De reden hiervoor is dat alleen misbruik, zoals afgedwongen contacten, moet worden bestraft. Bij afhankelijkheidsrelaties, bijvoorbeeld tussen docent en leerling en bij incest, zal voorlopig een leeftijdsgrens van zestien jaar gaan gelden.

9.3 Gevaarlijke seks met minderjarigen blijft strafbaar.
Dit geldt onder andere voor het in gevaar brengen van minderjarigen indien men hiv besmet is, of sadomasochistische toestanden waarbij beschadigingen optreden. Volwassenen moeten dit zelf weten, jongeren blijven beschermd.

Definitief Verkiezingsprogramma 2007 - 2011 (link)
Door: Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) (31 mei 2006)

[ citaat 3 ]
9.8 Privť-bezit van kinderpornografie wordt toegestaan.
Tot 1998 was dit in Nederland het geval. De meeste politici wilden geen heksenjacht ontketenen. Hiervan is nu duidelijk wel sprake en dit levert niets op. Een verbod op bezit van kinderporno is censuur. Tevens ontstaan er allerlei illegale, oncontroleerbare circuits door. Geld verdienen door (ruil)handel blijft voorlopig wel strafbaar.
Definitief Verkiezingsprogramma 2007 - 2011 (link)
Door: Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) (31 mei 2006)

Deze verontwaardiging had de PNVD verwacht. Die weerhoudt ons er niet van om deze en andere onderwerpen waarop een taboe rust aan de orde te stellen.

[ citaat 4 ]
Het doel van de vereniging is tweeledig: enerzijds stelt zij zich ten doel taboes en dogma's te doorbreken, in de hoop daarmee angst en intolerantie tegen te gaan; anderzijds stelt zij zich ten doel van alle Nederlandse burgers kritische vrijdenkers te maken, die belang hechten aan ratio en de kracht van het argument.
Statuten van de vereniging PNVD (link)
Door: Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) (31 mei 2006)

1. Liberale politiek morsdood; partijverleden houdt men angstvallig geheim

Politieke partijen dachten tot voor kort anders over kinderseksualiteit en pedofilie. We zullen van enkele politieke partijen laten zien hoe (radicaal) anders hun standpunten zijn geworden, veelal in een tijdsbestek van slechts enkele jaren. In sommige gevallen wordt zelfs het partijverleden verloochend. De vraag of de veranderde houding ten opzichte van kinderseksualiteit en pedofilie terecht is komt in volgende hoofdstukken aan de orde.

LPF

Vanuit de LPF komen momenteel de volgende geluiden.

[ citaat 5 ]
Het bestuur van de Vereniging Lijst Pim Fortuyn zal bezwaar aantekenen bij de Kiesraad als de NVD (partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit) vraagt om registratie als politieke partij.

"Misdadigers horen in de cel en niet op de kieslijst"

Aldus het bestuur van de vereniging die opmerkt dat Nederland zich volstrekt belachelijk zou maken als dergelijke ontsporingen van waarden en normen een plaats krijgen in de politieke arena. De Lijst Pim Fortuyn zal er alles aan doen om deze smakeloze publiciteitsstunt van de NVD op de juiste plek te krijgen; achter de tralies.

Persbericht: Van lotje getikt (link)
Door: bestuur Vereniging Lijst Pim Fortuyn (juni-augustus 2006)

[ citaat 6 ]
Ook zou ik graag satellietbandjes willen, bijvoorbeeld voor pedoseksuelen, zodat er een alarm gaat als ze in de buurt van scholen komen.
Door: LPF-Tweede-Kamerlid Eerdmans, Metro (29 augustus 2005)

Dat soort opmerkingen staat lijnrecht tegenover waar Pim Fortuyn voor stond.

[ citaat 7 ]
Na de uitvinding van de pil was er de bevrijding van de seks. Homoseks werd geaccepteerd, en waarom zou dan - onder strikte voorwaarde dat het kind het wil en dat het niet wordt gedwongen - pedoseks niet zijn toegestaan? Dit verlichte standpunt is inmiddels verlaten en onder invloed van de gogen is het kind neergezet als geheel en al vrij van seksuele lusten, in elk geval tegenover volwassenen. We zijn ver verwijderd van het begrip dat Brongersma (voor de pedofiele medemens) trachtte te kweken, overigens tot schande van onszelf, want alles wat bespreekbaar is, is in beginsel ook beheersbaar, moet u maar denken!
De moderne schandpaal (pdf, html)
Bron: Pim Fortuyn, Elsevier (30 oktober 1999)

[ citaat 8 ]
Ik ben vijf jaar [...] De Nederlandse soldaat vraagt of ik zijn tent wil zien. Dat wil ik wel. [...] Hij heet Arie en hij vraagt of ik dat een mooie naam vind. Ja, dat vind ik een mooie naam en ik lig lekker warm tegen hem aan. Arie is heel stil en beweegt tegen mijn rug aan. Ik vind het spannend. Dan houdt Arie op met bewegen en zucht en zegt dat ik buiten moet gaan spelen. Mag ik morgen terugkomen? Ja, morgen mag ik van Arie terugkomen. [...] En het zijn heel lieve soldaten! [...] Dan liggen we warm tegen elkaar aan en gaat Arie weer zo lekker en spannend tegen mij aan bewegen. Ja, ik wou dat het oorlog was!

Het is de gemeentelijke tuinman die het parkje bezijden ons huis altijd doet. Ze [zus van Pim] noemt hem haar vriendenman en mag bij hem op schoot zitten en als summum van heerlijkheid op het zadel van zijn bakfiets, terwijl hij deze langzaam voortduwt naar het volgende perk in het park dat gedaan moet worden. [...] Tegenwoordig zouden ouders daar iets achter zoeken en zou de vriendenman de kans lopen aangeklaagd te worden wegens pedofilie. [...] Op de bank zat een jonge vent. Ik bleef nieuwsgierig staan, hij zei me gedag en haalde zijn piemel uit zijn broek en begon ermee te spelen. Wat een machtig groot ding, zeg! Ik vroeg of mijn piemel later ook zo groot zou worden. Ja, als ik flink groeide, zou hij ook groot worden. De knul vroeg of ik aan zijn piemel wilde trekken. Dat wilde ik wel en ik trok en er kwam allemaal 'snot' uit en ik schrok en holde hard weg, naar huis, naar mijn moeder. [...] Ja, dat was tenminste spannend, leuker dan die stomme juffen en mijn vriendjes.

Autobiografie van een babyboomer
Door: Pim Fortuyn, Karakter Uitgevers (2002, eerste druk 1998)

Zeker zo schandalig is overigens de manier waarop dj Ruud de Wild momenteel tegen de PNVD ageert. Misschien moet De Wild het interview dat hij met Fortuyn had vlak voor diens dood nog eens terugluisteren. Tegen Fortuyn ging hij ook niet zo te keer.

[ citaat 9 ]
[1] Maar met dj Ruud de Wild gaat het blijkbaar 'lekker', al herkent hij zelfs een song van Michael Jackson niet. [Fortuyn tegen De Wild vlak voordat hij werd gedood:] 'Enge man, al dat gesleutel aan zijn lichaam, zijn neus die eraf valt. Als je niet kunt zijn die je wilt zijn, je seksualiteit niet kunt beleven is dat vreselijk, meneer. Daar heb ik ook voor gestreden, dat je in de kern van je bestaan geaccepteerd moet worden.'


[2] Op 30 mei ben ik een actie begonnen met als doel het tegenhouden van de PNVD, Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, oftewel de kinderpornopartij. Juridisch gezien kunnen we hier niets mee, omdat de PNVD (nog) niets strafbaars heeft gedaan. Toch willen we een duidelijk signaal afgeven, dat kan soms wonderen doen. Inmiddels circuleren er ook tientallen kettingbrieven op het net, die oproepen een reactie te sturen naar mijn mailadres. Die zijn allemaal spontaan opgezet door luisteraars die het met me eens zijn, en in hun enthousiasme zetten ze soms mijn naam eronder. Bedankt voor je steun, zodra het kabinet terug is van reces ga ik de inmiddels bijna 200.000 reacties aanbieden. Hoe meer, hoe beter, dus als je nog niet hebt gereageerd, vooral doen!

[1] Een ooggetuigenverslag van de ontreddering na de moordaanslag
Door: uitspraak Pim Fortuyn, uit het radio-interview vlak voor zijn dood, opgetekend door Henri Beunders, De Volkskrant (Uit: Het fenomeen Fortuyn, J.M. Meulenhoff, Amsterdam) (2002)


[2] Stop de PNVD! (link)
Door: ruuddewild.nl, Radio 538 (juli-augustus 2006)

SP

De SP concludeert terecht dat wat de PNVD doet valt onder vrijheid van politieke partij en vrijheid van meningsuiting. De SP vindt onze standpunten omtrent kinderen verwerpelijk.

[ citaat 10 ]
Dank voor uw bericht. We hebben zoveel mail gekregen omtrent de oprichting van de NVD dat we deze onmogelijk allemaal persoonlijk kunnen beantwoorden. Ik hoop op uw begrip hiervoor.

Kinderen hebben het recht op een zo goed mogelijke bescherming tegen seksueel geweld. Pedofilie is strafbaar wanneer er seksuele handelingen met minderjarigen worden verricht. Zo gauw de oprichters of aanhangers van deze partij de wet overtreden zullen zij dan ook zeker opgepakt en gestraft worden. Hier zijn voldoende middelen voor.

Het is iedereen vrij een politieke partij op te richten, ook al vertolkt men zeer andere en niet populaire standpunten. Zo zijn er meer partijen in Nederland geweest die er extremistische standpunten op na hielden. De SP vindt de standpunten van de NVD omtrent kinderen verwerpelijk en zal deze zeker bestrijden.

Vooralsnog is het met name de media die de partij veel aandacht heeft gegeven. Gezien ook de reactie van de bevolking zal het hun niet lukken om een Kamerzetel te verkrijgen, dus maakt u zich niet direct zorgen. Zelfs in het zeldzame scenario dat ze een Kamerzetel zouden winnen, dan nog is er een Kamermeerderheid nodig om hun ideeŽn tot uitvoer te brengen.

Dit alles maakt hun oprichting er zeker niet minder vervelend om, maar totdat ze een strafbaar feit plegen valt dit vooralsnog onder vrijheid van politieke partij en vrijheid van meningsuiting.

Vriendelijke groet,

Tweede kamerfractie SP

Door: standaard reactie SP (2006)

Wat daadwerkelijk verwerpelijk is, is dat SP'er Krista van Velzen mekkert over hokjes, terwijl ze zelf alle pedofielen over ťťn kam scheert.

[ citaat 11 ]
Neem nou de recente ellende in Polen. Een conservatieve premier die de tijd denkt terug te draaien en homo's in hetzelfde hokje wil plaatsen als pedofielen en zedenmisdadigers. Het is toch niet te geloven!
Ik ben het zat!
Door: Krista van Velzen (Tweede-Kamerlid voor de SP), Gay Krant (547, 14-27 januari 2006)

GroenLinks

GroenLinks vindt onze standpunten ronduit walgelijk.

[ citaat 12 ]
Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail die wij in goede orde hebben ontvangen. Wij zijn blij dat u de moeite heeft genomen om onze fractie te schrijven. Voor GroenLinks zijn vragen en opmerkingen uit de samenleving heel belangrijk. GroenLinks heeft tientallen reacties binnengekregen over de nieuwe politieke partij PNVD. Wij begrijpen uw onbegrip en woede over deze partij heel erg goed. Ook wij vinden de standpunten van deze partij ronduit walgelijk.

Maar in Nederland heeft iedereen het recht om een politieke partij op te richten. Dit is een vrijheid waar GroenLinks absoluut niet aan wil tornen. Dat wil niet zeggen dat wij het niet met u eens zijn, de programmapunten van deze politieke partij zijn onbespreekbaar en kunnen op geen enkele manier op de steun van GroenLinks rekenen. Wij gaan ervan uit dat de PNVD niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zal worden, want er is bijna niemand te vinden die het met hen eens is. Daarom zien wij dus ook niet direct een gevaar voor onze samenleving: hun programmapunten zullen nooit verwezenlijkt worden. Maar uiteraard blijven wij er wel alert op.

Nu is het ook zo dat in een democratie rechten van minderheden en van mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen (zoals kinderen) gewaarborgd moeten zijn. maar:

Het moet altijd mogelijk zijn om een partij op te richten die iets in een land helmaal anders wil doen. Anders hadden we nu nog met slavernij gezeten, hadden vrouwen nog geen stemrecht gehad en was abortus nog steeds taboe. In een democratie moet niets in steen gebeiteld zijn, maar moeten regels, waarden en normen altijd ter discussie staan.

De PNVD zal nooit haar zin krijgen. om de grondwet te wijzigen is in beide kamers een 66% meerderheid vereist, en na verkiezingen nogmaals. Dat is een goede beveiliging. dat is de garantie dat ze hun zin niet zullen krijgen, binnen de democratie. Partijen verbieden is een heel zware stap: want het getuigt van angst dat de samenleving, de democratie slap is. Een sterke democratie kan ook walgeijke partijen hebben, want de andere partijen, Groenlinks voorop, zullen iedereen oproepen niet voor hen te stemmen.

Met vriendelijke groet,

Rogier Elshout
Publieksdienst
Tweede-Kamerfractie GroenLinks

Door: standaard reactie GroenLinks (2006)

Wat vinden ze eigenlijk van hun eigen werkgroep seksuele diversiteit, RozeLinks?

[ citaat 13 ]
Ongewenste seks of intimiteit, met wie dan ook, is in Nederland strafbaar, en moet dat vooral ook blijven. De Nederlandse wetgever stelt seks met kinderen en jeugdigen nog eens apart strafbaar. Volgens RozeLinks kan die extra bescherming ook een belemmering zijn - namelijk een belemmering in de seksuele ontplooiing en zelfverkenning van jongeren. [...] RozeLinks stemt in grote lijnen in met het beleid zoals dat vůůr 2000 van kracht was. [...] De huidige wet legt een verkeerd accent. Als kinderen rond hun twaalfde zelfbewust op seks met een ouder iemand uit zijn, worden zij tegen hun eigen verlangens 'beschermd'. Wij hopen dat als de betrokken jongere die seks ook echt had gewild, de rechter geen straf oplegt. [...] In een ideale maatschappij zouden mensen van alle leeftijden bescherming tegen ongewenste intimiteit en seksualiteit moeten hebben en zou er daarnaast ook een recht voor iedereen zijn om gewenste intimiteit en seksualiteit te beleven. [...] RozeLinks wil [onder meer] dat er een brede maatschappelijke discussie wordt gestimuleerd over pedofilie en leeftijdsgrenzen bij seksualiteit.
Seks en leeftijdsgrenzen (link)
Door: RozeLinks (oktober 2004)

Vallen ze deelraadsleden af, als wij weten te vertellen dat ze tot hun dood lid waren van Vereniging MARTIJN, de vereniging voor acceptatie van ouderen-kinderen relaties?

[ citaat 14 ]
Geheel onverwacht is afgelopen zaterdag, 23 februari, Gijs Ketelaar aan een hartaanval overleden. Gijs heeft bijna 12 jaar namens GroenLinks in de deelraad gezeten: de eerste acht jaar in de deelraad van Amsterdam de Pijp, de afgelopen periode in Oud Zuid. Helaas heeft hij zijn laatste termijn net niet kunnen afmaken. Gijs was een markante persoonlijkheid. [...] Daarnaast heeft hij ook op landelijk en stedelijk niveau zijn gewicht in de schaal gelegd in de strijd voor gelijke rechten van homosexuelen.
Gijs Ketelaar overleden (link)
Door: GroenLinks (23 februari 2002)

Waarom verkoos GroenLinks op 15 februari 2003 als voorzitter iemand die 'walgelijke' dingen heeft gezegd?

[ citaat 15 ]
[1] De race om het lijsttrekkerschap van Groen Links is in volle gang. In oktober kunnen de leden middels een referendum beslissen wie de opvolger wordt van 'grand old lady' Ria Beckers. Er hebben zich maar liefst negen personen (onder wie twee duo's) in de strijd geworpen. Een van hen is de bij het grote publiek (nog) onbekende Herman Meijer. Hij was als openlijk homoseksueel actief bij de Rode Flikkers, betrokken als onderhandelaar bij de totstandkoming van Groen Links en actief in Roze Links. Sinds acht jaar zit hij in de gemeenteraad van 'zijn' Rotterdam. Een kennismaking met een man bij wie de term non-conformisme een sleutelrol blijkt te spelen.
[...]
"Met de CPN-flikkergroep heb ik er alles aan gedaan om homoseksualiteit tot een thema te maken. Niet om mezelf te manifesteren, maar om het seksuele systeem als een politieke kwestie te behandelen. Alles was en is eigenlijk nog steeds op de combinatie man/vrouw gericht. Gezin, huwelijk, allemaal opgelegd gedrag. Dat wilden we veranderen. Gaandeweg is echter het parlementair politieke deel minder groot geworden. Er is nu een maal, moet je toch toegeven, in Nederland veel gerealiseerd. Op het gebied van de wetgeving is er niet krankzinnig veel meer te doen. Al wil ik daarmee niet zeggen dat de wereld nu zo verschrikkelijk leuk is. Da's weer wat anders." "Wat mij overigens nog wel opvalt is dat de situatie voor pedoseksuelen in de afgelopen vijftien jaar alleen maar verslechterd is. Voor een deel is dat merkwaardig genoeg de keerzijde van de homo-emancipatie. Het werd altijd zo gepresenteerd van 'homo's doen het alleen met elkaar en volwassenen en zeker niet met kinderen'. Nogal wat emancipatoren hebben dat zo voorgesteld, omdat dat nu eenmaal eerder geaccepteerd wordt. Ik heb dat altijd wat vals gevonden. Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Men gaat ervan uit dat je met een kind geen erotische verhouding kan hebben, zonder het te benadelen. Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt. Als er geweld wordt gebruikt dan is dat gewoon geweld of misbruik en dan zijn weer genoeg andere wetten om daar iets tegen te doen."


[2] Als het aan Meijer ligt wordt de leeftijdsgrens waarop seksuele contacten zijn toegestaan teruggebracht naar 12 jaar, een opvatting die hij niet met alle partijgenoten deelt. "Korthals Altes heeft dat ooit voorgesteld. Ik ben ervoor omdat ik geloof dat ook een 12-jarige behoefte heeft aan seks. Ik vraag me sowieso af of je op dat punt een zedenwet moet hebben. De groei van de homobeweging is ten koste gegaan van pedofilie. Een homo is normaal, een pedo niet. Pedofilie zit weer in de taboesfeer, het is crimineel. Nee, dat kan echt niet."


[3] Hebben we eens een liberale minister die iets echt liberaals doet. Korthals Altes [VVD] die de leeftijdsgrens voor sex met minderjarigen tot 12 jaar wil verlagen, krijgt hij gelijk wind tegen. "Voorzover ons bekend heeft de samenleving de afgelopen jaren geen signalen afgegeven om de geldende leeftijdsgrens van zestien jaar met vier jaar te verlagen" schrijft Trouw in een hoofdredactioneel commentaar. Oehoe, Trouw, ziet U mij? Ik sta hier te zwaaien met een roze vlaggetje, ik geef een signaal af, ik ben ervoor! Voorzover mij bekend is er door de NVSH en ook door groeperingen als het Flikkervuistje in Den Haag weldegelijk op zo'n verlaging, of zelfs afschaffing, aangedrongen. Maar dat zal "de samenleving" wel niet zijn. De PvdA heeft via haar windmeter ook enige haken en ogen ontdekt, met de verkiezingen voor de deur en de storm rond de westduitse Groenen in het achterhoofd. Sex met kinderen, daar kun je maar beter niet mee in verband gebracht worden. "De kernvraag hierbij is in hoeverre kinderen van deze leeftijd tegenover volwassenen zijn toegerust in vrijheid hun eigen wil te bepalen" zegt Trouw. Je kunt elke vraag zo stellen dat je er nooit antwoord op krijgt. Als ik smoorverliefd ben, vraag ik me ook af of ik in vrijheid mijn eigen wil kan bepalen. En ik ben allang volwassen, meerderjarig althans. Nogal hypokriet trouwens, om je zoiets af te vragen bij kinderen die niet mogen kiezen waar ze willen wonen, maar wel naar "Rambo, First Blood, Part II" (leeftijdsgrens 12 jaar) mogen kijken. Laat ik ook eens een kernvraag opwerpen: is het niet raar, wreed en schadelijk, dat volwassenen die een kind tussen de 12 en 16 jaar ontmoeten dat sexueel contact zoekt, volgens de wet moeten afwijzen? In dezelfde Trouw schrijft mevrouw Stroethoff-Weggelaar uit Amsterdam: "Lichamen die nog niet eens volgroeid zijn te misbruiken aan eigen lage lusten. Bah! Waar gaan we heen?" Ja mevrouw, dat vraag ik me ook af. Maar waar we ook heengaan, met U en uw man ga ik niet mee. Want ik ben tegen het misbruiken van kinderen. Ik ben tegen verkrachtende huisvaders, tegen reclamemakers die voor nop kinderen pindakaas laten eten en Mmmmmh zeggen, tegen kinderzoenende staatshoofden en tegen ouders die de "onwetendheid" van hun kinderen misbruiken om hun monopolie op al of niet gewilde omhelzingen te bewaren. Ik ben tegen klef moederschap dat de kinderen geen moment rust laat. Dus ben ik voor sexuele bewegingsvrijheid van kinderen; waarvoor volwassenen buitenshuis niet bij wet aansprakelijk worden gesteld.

[1] De 'blijde boodschap' van Groen Links'er Herman Meijer
Door: Peter van der Vorst, Gay Krant (24 juli 1993)


[2] Door: XL (uitgave COC, april 1994)


[3] Waar gaan we heen? (link)
Bron: De Waarheid (13 september 1985)

Kunnen we concluderen dat GroenLinks voortkomt uit een 'walgelijke' partij, die nota bene de zedelijkheidswetgeving volledig wilde afschaffen en daarbij eenzelfde verklaring gaf als de PNVD (onder punt 9.2)?

[ citaat 16 ]
De aparte zedelijkheidswetgeving uit het begin van deze eeuw wordt afgeschaft. Als straf noodzakelijk is, bieden andere wettelijke bepalingen nog mogelijkheden om te straffen.

-- De PPR ging in 1990 op in de politieke partij GroenLinks

PPR Tweede Kamer-verkiezingsprogramma van 1977

In ieder geval wilde de Eerste Kamer-fractie van GroenLinks niet eens dat het klachtvereiste werd afgeschaft. Tot 2002 gold het klachtvereiste als kinderen seksuele contacten met elkaar of met volwassenen hadden. Was het contact fijn en klaagde niemand, dan vond men vervolging niet nodig.

[ citaat 17 ]
Het voorstel is op 9 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 juli 2002 en 9 juli 2002 het voorstel is bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van GroenLinks, de leden Jurgens en mw. Le Poole (beiden PvdA) en de leden Kohnstamm, Hessing en Schuyer (allen D66) stemden tegen.
PartiŽle wijziging zedelijkheidswetgeving (27.745) (link)
Bron: EersteKamer.nl (2002)

Wilders

Wilders is lachwekkend. Vanaf mei 2006 poogt hij bij voortduring te bereiken dat de PNVD wordt verboden.

[ citaat 18 ]
"Deelt u de mening dat het belang van het kind zwaarder weegt dat het belang van het oprichten van een nieuwe politieke partij met dergelijke ideeŽn? Zo ja, bent u dan bereid te onderzoeken of het mogelijk en haalbaar is dat indien deze partij met haar denkbeelden inzake pedofilie daadwerkelijk wordt opgericht, zij kan worden ontbonden? Zo neen, waarom niet?"
Kamervraag
Door: Geert Wilders (2006)

Ondertussen beweert Wilders op de website van zijn "Partij voor de Vrijheid" dat er geen groter goed is dan de vrijheid van meningsuiting. Wie snapt het nog?

[ citaat 19 ]
"De vrijheid van meningsuiting is het grootste goed in een democratie"
Citaat op website van Geert Wilders (link)
Bron: rechtsboven naast de foto van Wilders' hoofd (o.m. 24 augustus 2006)

PvdA

Ook de PvdA maakt zich druk. Er worden kamervragen gesteld en de plannen van de PNVD noemt de PvdA in ťťn woord: gruwelijk.

[ citaat 20 ]
1: Kent u het bericht "Pedofielenpartij niet verboden" (NOS teletekst 17 juli jl.)?

2: Bent u van mening dat in zijn algemeenheid iedere politieke partij (in oprichting) bestaansrecht heeft ook al streeft deze partij doelen na die onder de huidige Nederlandse wetgeving verboden zijn? Zo ja, waarom?

3: Zijn er naar uw oordeel doelstellingen van een politieke partij (in oprichting) denkbaar die een verbod van die partij rechtvaardigen? Zo ja, aan welke doelstellingen denkt u? Welke (juridische) instrumenten bestaan er om een politieke partij (in oprichting) te verbieden of te corrigeren?

4: Kan het nastreven van een wetswijziging die seks tussen volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar oud mogelijk moet maken, naar uw mening tot gevolg hebben dat dit kan worden gezien als het aanzetten tot geweld tegen kinderen? Zo ja, schieten de bestaande juridische mogelijkheden dan niet tekort om iets tegen partijen met dergelijke doelstellingen te doen?

5: Bent u van mening dat er voldoende juridische instrumenten beschikbaar zijn om politieke partijen met doelstellingen die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden te corrigeren? Zo ja, waarom? Zo neen, welke nieuwe instrumenten overweegt u te ontwikkelen?

6: Acht u het denkbaar of wenselijk dat er voor het laten registreren bij de Kiesraad van een nieuwe politieke partij ten behoeve van de Tweede-Kamerverkiezingen een hogere drempel of verscherpte toetsing nodig kan zijn? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen?

Bron: 2050616800 - Vragen van de leden Arib en Dubbelboer (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de oprichting van een politieke partij voor pedofielen (2006)

[ citaat 21 ]
Beste [...],

U schrijft in uw bericht over de oprichting van de nieuwe partij NVD. Gezien de achtergrond van deze partij, en de plannen die zij aankondigen is wat de Partij van de Arbeid betreft maar een woord mogelijk: gruwelijk.

Voor een verbod willen we overigens nu niet pleiten. Wij vertrouwen op het oordeelsvermogen van de kiezers; deze partij staat zo ver van de werkelijkheid, dat zij van de kiezer geen stem zullen krijgen. Zou deze groepering zich overigens schuldig maken aan aanzetten tot haat en/of discriminatie of andere overtredingen bestaat wel degelijk de mogelijkheid deze partij te verbieden.

Met vriendelijke groet,

R. van Zijl
Afdeling Voorlichting
Plein 2 | Postbus 20018 | 2500 EA Den Haag
Partij van de Arbeid | http://www.pvda.nl

Bron: standaard reactie PvdA (2006)

Misschien zijn ze per abuis vergeten dat namens de PvdA jaren lang in de Eerste Kamer iemand het 'gruwelijk' opnam voor pedofielen, namelijk Dr. E. Brongersma. Hij was overigens lid van Vereniging MARTIJN tot aan zijn dood.

[ citaat 22 ]
[1] Doorbraak-socialist van katholieke huize. In de jaren veertig en in de periode 1963-1977 justitie-woordvoerder van de PvdA-Eerste-Kamerfractie. [...] Bekend voorvechter van de rechten van pedofielen. Publiceerde circa 1200 boeken en artikelen over onder meer straf- en staatsrecht, filosofie, godsdienst en zedelijkheid. PvdA - in de periode 1946-1977: lid Eerste Kamer.


[2] Brongersma maakte nooit een geheim van zijn oriŽntatie. Hij was homofiel en gericht op zeer jonge mannen. Zijn oriŽntatie, efebofilie, onderscheidt zich wezenlijk van pedofilie. Pedofielen hebben voorkeur voor kinderen die nog geen tekenen van seksuele rijping vertonen. Efebofielen zijn georiŽnteerd op jongeren die die rijpingskenmerken wel hebben. [...] Een van de gevolgen van de negatieve mediahype was, dat de destijds meer dan 85-jarige Brongersma herhaaldelijk werd genoemd. Hij werd vervolgens bedreigd. Kennelijk werd deze bejaarde homoseksuele man door sommigen gezien als een levensgevaarlijke kinderlokker.

[1] Parlement & Politiek, Dr. E. Brongersma (link)
Door: Parlement.com, initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) van de Universiteit Leiden.


[2] Stop de heksenjacht op pedofielen
Door: Dr. F. van Ree (psychiater), Trouw (5 augustus 2000)

Ook hield de PvdA de strafbaarstelling van privť-bezit van kinderporno tegen.

[ citaat 23 ]
Afgelopen september keerden de kamerfracties van PvdA, VVD en D66 zich tegen het voorstel tot herziening van de kinderpornowet 240b, waarmee het in voorraad hebben van kinderporno strafbaar zou worden.
Kinderporno, pedofilie en tienerseks (link)
Door: Pauline Bax, De Groene Amsterdammer (1 februari 1995)

[ citaat 24 ]
Voor verspreiding van kinderpornografie is een aanzienlijk hoger strafmaximum nodig dan de huidige drie maanden; wij zijn het in dit opzicht eens met het voorstel van het vorige kabinet om daarvan vier jaar te maken. Het voorstel van datzelfde kabinet om het enkele bezit van afbeeldingen van seksuele handelingen van of met jeugdigen in te voeren achten we echter ongerechtvaardigd, daar dergelijke handelingen met jeugdigen beneden de 16 jaar onder de huidige wet niet langer zonder meer strafwaardig en vervolgbaar zijn.
Seksuele integriteit en rechtsbescherming
Bron: Eindverslag van de Commissie "Overheid en seksuele integriteit" van de Partij van de Arbeid, onder voorzitterschap van mr W.J.C. Swildens-Rozendaal, Eburon Delft (1995)

Overigens zei ook Dr. H.J. Roethof, PvdA Tweede Kamer-lid van 1969 tot en met 1989 dat pedofielen op valse gronden vernederd en vervolgd worden.

[ citaat 25 ]
Roethof meent dat de bescherming van het kind tot maat van alle dingen wordt verheven door een koppeling van obscurantistische, christelijke gedachten aan die van de nieuwe, spraakmakende gemeente. "Op grond van de opvatting dat een kind Łberhaupt geen erotische gevoelens heeft of daarover mag beschikken, leidt dat tot moralisering van de in mijn ogen ergste soort", zei Roethof. [...] Volgens Roethof waait de morele verrechtsing in de Verenigde Staten naar Nederland over. De overheid neemt onvoldoende afstand van de seksuele gedragingen van haar burgers, meent hij. De bescherming door de overheid van de keuzevrijheid op seksueel gebied, het zogeheten zelfbeschikkingsrecht, noemde Roethof de eerste voorwaarde voor een open, pluriforme samenleving. "Ik verwerp een publieke moraal." [...] Volgens Roelofsma is nog nooit wetenschappelijk aangetoond dat een pedofiele relatie schadelijk is voor het betrokken kind. "Daarom worden pedofielen op valse gronden vernederd en vervolgd", meent Roelofsma. "Voorwaarde is vanzelfsprekend wel dat het kind de relatie vrijwillig aangaat, niet onder druk staat, en zich er op elk gewenst moment aan kan onttrekken."
Roethof beticht psychiater Mik van moralisme
Bron: H. Roethof (PvdA-kamerlid) en Benjamin Roelofsma (MARTIJN-voorzitter) (spraken op de lustrumbijeenkomst van de Vereniging MARTIJN), De Volkskrant (1 februari 1988)

Binnen de PvdA waren er ook geluiden om de zedelijkheidswetgeving volledig af te schaffen, waarbij eenzelfde verklaring werd gegeven als de PNVD doet onder punt 9.2.

[ citaat 26 ]
De Partij van de Arbeid bevordert de afschaffing van een 'zedelijkheidswetgeving'. De zogenaamde zedelijkheidsartikelen in het Wetboek van Strafrecht zijn oneigenlijke middelen om seksueel misbruik/geweld te bestrijden. Daartoe dienen zonodig elders in het Wetboek van Strafrecht algemene artikelen ter bestrijding van geweld, discriminatie en misbruik/overmacht opgenomen te worden. Het individu dient wel tegen ongewenste intimiteiten beschermd te worden, maar de overheid moet zich verder terughoudend opstellen.
Vrolijk Voorwaarts (nota opgesteld door een adviesgroep die door het PvdA-partijbestuur was ingesteld)
Bron: ROOIE VROUW (nr 02, december 1987)

Ook wilden leden van de Eerste Kamer-fractie van de PvdA niet dat het klachtvereiste werd afgeschaft. Tot 2002 gold het klachtvereiste als kinderen seksuele contacten met elkaar of met volwassenen hadden. Was het contact fijn en klaagde niemand, dan vond men vervolging niet nodig.

[ citaat 27 ]
Het voorstel is op 9 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 juli 2002 en 9 juli 2002 het voorstel is bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van GroenLinks, de leden Jurgens en mw. Le Poole (beiden PvdA) en de leden Kohnstamm, Hessing en Schuyer (allen D66) stemden tegen.
PartiŽle wijziging zedelijkheidswetgeving (27.745) (link)
Bron: EersteKamer.nl (2002)

D66

Vanuit D66 klinkt het geluid dat de bestuursleden van de PNVD psychiatrische hulp nodig zouden hebben.

[ citaat 28 ]
[1] Lousewies van der Laan, the leader of the D66 Liberal Party, said "these people need a psychiatrist, not a political party".


[2] D66 leader Lousewies van der Laan expressed dismay at the NVD's platformn, declaring, "These people need a psychiatrist, not a political party."

[1] Dutch paedophiles to launch political party (link)
Source: V. Smits & S. Castle, The Independent (1 juni 2006)


[2] Dutch Shocked by New Political Party (link)
Source: Angus Reid (2 juni 2006)

Dergelijke uitingen vertekenen de maatschappelijke en politieke discussie; dat begreep men jaren geleden nog wťl.

[ citaat 29 ]
D66-Kamerlid Louise Groenman: "In de fractie is nog niet diepgaand over de materie gediscussieerd, maar vooralsnog deel ik uw bezorgdheid. Bezorgdheid vooral omdat de maatschappelijke en politieke discussie zich in korte tijd zo vertekend heeft. De aandacht is zo uitsluitend gericht geweest op de echt strafbare handelingen, en de positieve emotionele kanten, zoals die door betrokkenen, ook door het kind, ervaren worden, zijn helaas buiten de discussie gebleven. Ik zal proberen de discussie binnen mijn fractie tot de goede proporties terug te brengen."
Het begrip Nijpels en Kosto's undue influence (De struisvogelpolitiek rond de leeftijdsgrenzen)
Door: Martin van Haren, OK magazine (1, 1986)

Ook D66 hield de strafbaarstelling van privť-bezit van kinderporno tegen.

[ citaat 30 ]
Afgelopen september keerden de kamerfracties van PvdA, VVD en D66 zich tegen het voorstel tot herziening van de kinderpornowet 240b, waarmee het in voorraad hebben van kinderporno strafbaar zou worden.
Kinderporno, pedofilie en tienerseks (link)
Door: Pauline Bax, De Groene Amsterdammer (1 februari 1995)

Binnen D66 waren er ook geluiden om de zedelijkheidswetgeving volledig af te schaffen, waarbij eenzelfde verklaring werd gegeven als de PNVD doet onder punt 9.2.

[ citaat 31 ]
Zedelijkheidswetgeving. De wet dient uit te gaan van de vrijheid van ieder mens op sexueel gebied. De huidige zedelijkheidswetgeving beoogt beknotting van de sexuele vrijheid en dient geschrapt te worden. Wanneer er sprake is van schadeberokkenend gedrag, is dit gedrag al op grond van andere bepalingen strafbaar.
Bron: uit het D'66 Tweede Kamer-verkiezingsprogramma van 1982

[ citaat 32 ]
Onze kinderen groeien op in een maatschappij die op steeds jongere leeftijd een steeds grotere zelfstandigheid van hen verwacht. Het huidige recht is voor een groot deel gebaseerd op een maatschappij waarin dat nog anders was. Er is behoefte het recht aan de veranderde maatschappij aan te passen. Daartoe zullen in het bijzonder de rechten van minderjarigen moeten worden uitgebreid.
Bron: uit het D'66 Tweede Kamer-verkiezingsprogramma van 1977

Ook wilden leden van de Eerste Kamer-fractie van D66 niet dat het klachtvereiste werd afgeschaft. Tot 2002 gold het klachtvereiste als kinderen seksuele contacten met elkaar of met volwassenen hadden. Was het contact fijn en klaagde niemand, dan vond men vervolging niet nodig.

[ citaat 33 ]
Het voorstel is op 9 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 juli 2002 en 9 juli 2002 het voorstel is bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van GroenLinks, de leden Jurgens en mw. Le Poole (beiden PvdA) en de leden Kohnstamm, Hessing en Schuyer (allen D66) stemden tegen.
PartiŽle wijziging zedelijkheidswetgeving (27.745) (link)
Bron: EersteKamer.nl (2002)

Wat Boris Dittrich, Tweede Kamer-lid van D66, precies wilde bracht hij uit angst voor politieke zelfmoord slechts beperkt en bedekt naar buiten.

[ citaat 34 ]
Ik ben niet alleen. Ik vertegenwoordig het fractiestandpunt. Het zou politieke zelfmoord zijn om hier echt tegen in te gaan. Dit is wat het Nederlandse volk in alle geledingen wil. Ik heb me in ieder geval nog verzet tegen het strafbaar stellen van geschreven porno, tekeningen en kunst, tegen het idee om een vergunning te gaan instellen voor pornocollecties, en tegen minimumstraffen, wat het CDA wilde. [...] En als de politiek nog rechtser wordt straks, dan wordt de scoringsdrift ook groter, en dat kan leiden tot onrecht.
Reactie op strengere zedenwetgeving van dat jaar...
Bron: Boris Dittrich, De Nieuwe Sekstant (zomer 2002)

CDA

Het CDA vindt de ideeŽn van de PNVD smakeloos, verwerpelijk, absurd, en verschrikkelijk.

[ citaat 35 ]
Geachte heer [...],

Hartelijk dank voor uw mail. Allereerst excuses dat u nu pas een reactie ontvangt. Wij waren helaas niet in de gelegenheid eerder te reageren.

Het CDA vindt de ideeŽn van de PNVD smakeloos en verwerpelijk. Daarin staan we gelukkig niet alleen, want door heel Nederland is met afgrijzen gereageerd op de banale ideeŽn van deze partij. Het CDA denkt dat de discussie over deze partij heel snel weer wordt afgerond. Deze ideeŽn zijn immers zo absurd en verschrikkelijk dat geen enkele weldenkende Nederlander ook maar zou overwegen op zo'n partij te stemmen. Wij gaan er dan ook vanuit dat het er uiteindelijk niet eens van zal komen dat deze partij mee zal doen aan de verkiezingen en dat is maar goed ook.

Voordat deze partij overigens mee kan doen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer moet de PNVD volgens de Kieswet steunverklaringen overleggen als ze de kandidatenlijst indienen. Het gaat dan om minimaal 30 handtekeningen per kieskring. Aangezien Nederland is verdeeld in 19 kieskringen betekent dit dat als de partij in heel Nederland mee wil doen, 570 handtekeningen moeten worden verzameld. Dit lijkt misschien niet zoveel, maar toch denkt het CDA niet dat de PNVD heel makkelijk deze steunverklaringen zal vinden. De kiezer die zo'n steunverklaring wil tekenen moet dit namelijk doen op het gemeentehuis in aanwezigheid van de burgemeester of een daartoe aangewezen ambtenaar en zal zich moeten identificeren. De meeste mensen zullen niet met naam en toenaam op zo'n lijst van steunverklaringen willen staan en dus zal het (gelukkig) heel moeilijk worden voor de PNVD 570 mensen te vinden die dit wel willen doen.

Het is dan ook (nog) niet aan de orde om te proberen de partij te stoppen. Bovendien zal het heel moeilijk zijn een dergelijke partij te verbieden. Ze roepen heel slim niet op tot het plegen van strafbare zaken (bijvoorbeeld seks met minderjarigen), maar verzoeken om verlaging van de leeftijd waarop seks met minderjarigen is toegestaan. Dit is niet strafbaar. Zo oordeelde de rechter ook; dat heeft de Stichting Soelaas, die een kort geding was begonnen, ondervonden. De enige mogelijkheid de PNVD te verbieden zou wellicht zijn met een beroep op strijdigheid van deze partij met de openbare orde (artikel G1, lid 4a van de Kieswet). Dit is sinds de Tweede Wereldoorlog maar zelden voorgekomen het ging hier om opvolgers van de NSB en de partij van Glimmerveen.

Enkele kamerleden hebben overigens aan minister Donner gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is deze partij te verbieden. Het CDA verwacht echter niet dat dit iets zal opleveren.

Met vriendelijke groet,

Bernard Wubbels
CDA Tweede Kamerfractie
Publieksvoorlichting


Geachte heer / mevrouw,

Dank voor uw reactie.

Het CDA deelt uw afschuw over de ideeŽn van deze partij. Wettelijk gezien kan deze partij op dit moment echter niets in de weg worden gelegd, hoe weerzinwekkend en smakeloos hun ideeŽn ook zijn. In Nederland hebben we nu eenmaal vrijheid van vereniging en vergadering. Mocht u meer willen weten over de wet- en regelgeving hieromtrent, dan kunt u op de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl) de Kieswet raadplegen.

Wij vertrouwen er daarnaast op dat de Nederlandse burgers deze politieke partij geen bestaansrecht zullen geven en dat deze partij de kiesdrempel dan ook niet zal halen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Met vriendelijke groet,

CDA Voorlichting
Harmke Hulsman


[3] 'Verwerpelijk,' vindt regeringspartij CDA. "Het is belangrijk dat mensen deze partij ontmaskeren," zegt Kamerlid Liesbeth Spies. Ze verwacht niet dat de NVD aan de vereiste 570 steunbetuigingen komt om aan de Kamerverkiezingen mee te doen. PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer vindt de plannen 'gruwelijk', maar hij pleit niet voor een verbod. "Ik heb vertrouwen in het oordeelsvermogen van de kiezer. Ze staan zo buiten elke werkelijkheid' dat ze echt op nul-komma-nul stemmen kunnen rekenen."


[4] CDA-kamerlid Liesbeth Spies: "De voorstellen van deze partij zijn smakeloos en verwerpelijk. [...] Uiteindelijk zijn de ideeŽn zo absurd en verschrikkelijk dat geen enkel weldenkende Nederlander ook maar zou overwegen op om zo'n partij te stemmen."

[1] Bron: standaard reacties CDA (2006)


[2] Bron: standaard reacties CDA (2006)


[3] Afschuw over pedopartij (link)
Bron: AD.nl (31 mei 2006)


[4] Spies: IdeeŽn NVD zijn smakeloos en verwerpelijk (link veranderd, zie link)
Door: website van Pieter Omtzigt, Lid Tweede Kamer (1 juni 2006)

Wat vast niemand weet bij het CDA, is hoe de Eerste Kamer-leden van het CDA reageerden toen men op het punt stond het klachtvereiste in te voeren. Tot 2002 gold het klachtvereiste als kinderen seksuele contacten met elkaar of met volwassenen hadden. Was het contact fijn en klaagde niemand, dan vond men vervolging niet nodig. Reactie van het CDA: kan het kind na twaalf jaar nog een klacht indienen, dat is wel erg lang.

[ citaat 36 ]
Volgens het verslag hebben de aanwezige leden van de CDA-fractie (Wagemakers (voorzitter), Glasz, Fleers) destijds het volgende ingebracht:
"De aan het woord zijnde leden hadden met enige verwondering kennis genomen van het feit dat de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend, gelijk is gesteld aan de verjaringstermijn. [...] Een termijn van twaalf jaar lijkt echter wat erg lang. [...] Voorts attendeerden de aan het woord zijnde leden erop dat in deze puberteitsjaren vaak sprake is van instabiele en frequent wisselende relaties, waarbij in relatief korte tijd de verhouding van "grote liefde" kan omslaan in afkeer."
We hebben de hand weten te leggen op een voorlopig verslag (nr 20930, vastgesteld: maart 1991) van de Vaste Commissie voor Justitie in vergaderjaar '90-'91 van de Eerste Kamer over de wijziging van de artikelen 242 tot en met 249 van het Wetboek van Strafrecht.

Het klachtvereiste vanaf 12 jaar kwam tot stand onder Lubbers, ook werd destijds consequent verdedigd dat privť-bezit van kinderporno niet strafbaar gesteld moet worden.

VVD

De VVD vindt onze ideeŽn verwerpelijk, maar ziet geen mogelijkheid ons te verbieden. Gelukkig zouden ze wel graag een openbaar debat zien over kinderseksualiteit en pedofilie.

[ citaat 37 ]
Geachte heer [...],

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht over de oprichting van deze nieuwe politieke partij. De VVD is van mening dat de ideeŽn van deze partij absoluut verwerpelijk zijn, maar ziet binnen de huidige wet geen mogelijkheid om deze partij te verbieden. Ook denken wij dat het beter is om over dit soort onderwerpen in het openbaar te debatteren.

Seks tussen volwassenen en minderjarigen is strafbaar en dat zal, als het aan de VVD ligt, ook zeker zo blijven in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Manon Stevens
Afdeling Voorlichting
VVD-Tweede-Kamerfractie

Bron: algemene reactie VVD (2006)

De VVD hield de strafbaarstelling van privť-bezit van kinderporno tegen.

[ citaat 38 ]
Afgelopen september keerden de kamerfracties van PvdA, VVD en D66 zich tegen het voorstel tot herziening van de kinderpornowet 240b, waarmee het in voorraad hebben van kinderporno strafbaar zou worden.
Kinderporno, pedofilie en tienerseks (link)
Door: Pauline Bax, De Groene Amsterdammer (1 februari 1995)

Ed Nijpels wilde seksuele contacten tussen kinderen en ouderen toestaan, wanneer het kind er zelf voor kiest.

[ citaat 39 ]
In 1978 was een deel van de Kamer ervan overtuigd dat het tijd werd de seksuele contacten tussen ouderen en kinderen beneden de zestien jaar te legaliseren. VVD-kamerlid Nijpels vond dat er 'serieus zou moeten worden gekeken' naar het laten vervallen van de twaalf-jaargrens. 'Niet de leeftijd maar de vraag of er sprake is van dwang moet het criterium zijn voor de strafbaarheid van seksueel verkeer tussen ouderen en minderjarigen. Wanneer een kind vrijwillig dergelijke contacten met ouderen heeft, moet dat worden toegestaan.'
De kindervriend (link)
Door: Sarah Verroen, De Groene Amsterdammer (11 september 1996)

Ook Molly Geertsema (oud-politiek leider VVD, oud-lijsttrekker VVD) was van mening dat er teveel ongegronde meningen worden geventileerd over pedofilie.

[ citaat 40 ]
"Mijn conclusie is dat dit een boeiend boek is over het verschijnsel van de pedofilie, maar dat het niet in staat zal zijn vooroordelen over dit verschijnsel weg te nemen. Het is een boek geschreven door een deskundige en door een betrokkene, maar niet door een diplomaat."
Achterkant van het boek 'Jongensliefde (deel 2)' over deel 1, dr. E. Brongersma, Sua Amsterdam
Door: Mr. Willem Jacob (Molly) Geertsema (1993)

Het voorstel van de VVD om de grens voor seksuele contacten te leggen op 12 jaar (zonder klachtvereiste) werd ingetrokken vanwege felle weerstand uit de samenleving.

[ citaat 41 ]
Len Rempt (VVD): "Zoals u weet, is het kabinet in november 1985 gekomen met een aantal voorstellen op het gebied van de zedelijkheidswetgeving, waaronder het niet meer onder alle omstandigheden strafbaar stellen van sexuele handelingen met 12- tot 16-jarigen. Onder druk echter van de publieke opinie heeft de Minister van Justitie besloten, het betreffende onderdeel niet aan de Kamer voor te leggen." [...] Tot slot de reactie van de Minister van Justitie, Frits Korthals Altes (VVD). Eerst zijn reactie van eind januari: "Naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de strafbepalingen betreffende de z.g. zware zedendelicten, dat onlangs naar de Raad van State is gezonden om advies, werden vele reacties ontvangen in het bijzonder t.a.v. de voorgestelde verlaging van de leeftijdsgrens van zestien tot twaalf jaar. De reacties op dit punt waren over het algemeen negatief. In een t.v.-uitzending heb ik mijn standpunt toen nader toegelicht. Ik heb daarbij uiteengezet welke argumenten pro en contra hebben meegewogen. De slotsom was toen, dat als de voorgestelde wetswijziging op dit punt niet kon rekenen op voldoende steun vanuit de samenleving (vgl. de kruisraketten-kwestie, MvH) deze, mede gelet op het nog te verwachten advies van de Raad van State, dient te worden heroverwogen. Daarbij zal ook acht worden geslagen op hetgeen u in uw brief naar voren hebt gebracht." Medio maart laat de minister het volgende weten: "Het wetsontwerp, waaraan u refereert is thans voor advies in behandeling bij de Raad van State. Na ontvangst van dit advies zal ik besluiten in welke redactie het wetsvoorstel aan het parlement wordt aangeboden (sic! -MvH); daarbij zullen de mij toegezonden reacties mede een rol kunnen spelen. Meer dan het geven van informatie kan ik niet voor u doen."
Het begrip Nijpels en Kosto's undue influence: De struisvogelpolitiek rond de leeftijdsgrenzen (link)
Door: Martin van Haren, OK magazine (1, 1986)

De VVD is altijd voor verlaging van de leeftijdsgrens voor seksuele contacten geweest.

[ citaat 42 ]
Len Rempt (VVD): "Of de minister daadwerkelijk het gedeelte van de twaalf tot zestienjarigen zal schrappen, zal nog moeten blijken. Hierover zal eerst overleg moeten worden gepleegd in het kabinet, maar het voorstel moet nu eerst terugkomen van de Raad van State. Wij zijn altijd voor het verlagen van die leeftijdsgrenzen geweest. Dus, er voor te zorgen, dat die strafbaarstelling, die gevangenisstraf verdwijnt. Er is echter een verschil van mening, of die leeftijd nou moet zakken tot twaalf, dertien of veertien jaar."
Pedofilie en politiek (link)
Door: Andrť de Jong, Jan van Est & Martin van Haren, OK magazine (1, 1986)

Dus gingen ze uiteindelijk akkoord met het compromisvoorstel: het klachtvereiste.

[ citaat 43 ]
De aanwezige leden van de VVD-fractie (Heijne Makkreel, Talsma) brachten in: "Zij waren van mening dat bij de grondige behandeling in de Tweede Kamer een tekst is ontstaan welke een evenwichtige regeling biedt van een moeilijke en vaak tere materie. Zij zouden derhalve het wetsvoorstel gaarne steunen."
We hebben de hand weten te leggen op een voorlopig verslag (nr 20930, vastgesteld: maart 1991) van de Vaste Commissie voor Justitie in vergaderjaar '90-'91 van de Eerste Kamer over de wijziging van de artikelen 242 tot en met 249 van het Wetboek van Strafrecht.

Kritiek op politiek

Het is niet op basis van argumenten dat politieke partijen tegenwoordig andere standpunten innemen. Het heeft zuiver te maken met angst voor verlies van zetels. Als politici luisteren naar het volk, dan moeten ze naar iedereen luisteren. Dus ook naar kinderen en pedofielen. Vervolgens moeten ze op basis van feiten (wetenschappelijk onderzoek) standpunten innemen en uitdragen. Standpunten die momenteel worden ingenomen met betrekking tot kinderseksualiteit en pedofilie zijn gebaseerd op list en bedrog.

[ citaat 44 ]
Als u denkt dat je met zo'n leugen niet weg komt, dan vergist u zich. Hitler, die ook wel eens een waar woord sprak, zei het al: liegen moet je juist in het groot doen, dan is de kans op betrapping het kleinst. En wel "omdat de grote massa, in haar primitieve eenvoud van geest, niet kan geloven dat haar leiders tot zulke brutale misleiding in staat zijn".
Grote leugens kleine leugens
Door: Pamela Hemelrijk, Metro (12 april 2006)

[ citaat 45 ]
Politici moeten niet luisteren naar de kiezer. Ze moeten ideeŽn hebben, visies. Ze moeten beleid voorstellen en daarop gekozen worden. Een regering die niet weet wat ze wil, moet zich niet door het volk laten adviseren, maar aftreden. Een regering hoort beleid te maken en visie te tonen en zich niet te laten leiden door de waan van de dag. Bevalt het de kiezers niet, dan worden ze afgeserveerd. Met opgeheven hoofd kunnen ze dan de arena verlaten, want ze stonden ergens voor.
Kiezen
Door: Cees van der Pluijm, Gay Krant (535, 2-15 juli 2005)

[ citaat 46 ]
'Politici zijn impotent. Zij hebben geen programma meer. Hun enige doel is op hun post te blijven te zitten.' In zo'n wereld is het volgens Bauman niet verbazingwekkend dat de burger bevangen raakt door een gevoel dat in het Duits Unsicherheit wordt genoemd en waarvoor in het Engels drie woorden nodig zijn: een algeheel gevoelen van uncertainty (onzekerheid), insecurity (onzekerheid in de betekenis van instabiel, wankel) en unsafety (onveiligheid). (Bauman 1999) Het interessante van de studie van Bauman is dat hij dit gevoel van onzekerheid als de voornaamste oorzaak ziet voor het gegeven dat de burger tegenwoordig zo allergisch reageert op allerlei bedreigingen. [...] In een artikel in The Guardian van 24 april kwam de sociologe en journaliste Decca Aitkenhead na een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen tot een verbluffende conclusie. Zij constateerde dat de actievoersters en -ders er vooral ook plezier aan beleefden gezamenlijk actie te kunnen ondernemen: 'Wat Cooke te bieden heeft, waar die ook is, is de zeldzame gelegenheid om je tegen een bedreiging teweer te stellen en echt iemand te kunnen haten; luid, publiekelijk en met geen enkel risico daarvoor afgestraft te worden. Het is een zaak van goed en kwaad... en dus stempelt een verweer tegen Cooke je tot een fatsoenlijk iemand. Er zijn tegenwoordig weinig mensen of groepen van mensen meer die je op een respectabele manier kunt haten. Pedofielen zijn zulke mensen.'
De stamtafel regeert
Door: Willem Breedveld (commentator en columnist voor Trouw en docent politiek en media aan de Universiteit van Leiden), Spectrum Utrecht (2005)
Hij citeert uit In search of politics van Zygmunt Bauman, Cambridge Polity Press, Cambridge (1999)

2. Onderliggende reden onderdrukking kinder- en pedoseksualiteit

Onderdrukking van seksualiteit wordt al eeuwen gebruikt om bepaalde maatschappelijke ordes in stand te houden of af te dwingen. Vroeger vooral middels het verbod op polygamie, seks buiten het huwelijk en homoseksualiteit, tegenwoordig met name middels onderdrukking van kinderseksualiteit. Waarom reageert men bijvoorbeeld feller indien een jong meisje wordt gebeft dan wanneer dat meisje wordt geslagen? Onder het mom van bescherming van kinderen gebruiken ouders hun macht over kinderen als middel om hen de eigen normen en waarden op te kunnen leggen.

Dit is een van de redenen dat het volk bij kindermisbruik onterecht niet als eerste denkt aan misbruik binnen de familie.

[ citaat 47 ]
Kinderen die slachtoffer zijn van pedofielen, worden in driekwart van de gevallen misbruikt door mensen uit het eigen gezin of familie. Het aantal pedofielen die bij de politie staat geregistreerd is overigens de afgelopen jaren afgenomen van bijna 1800 in 1996 tot een kleine 1400 in 2002. Dit blijkt uit het rapport Pedoseksuele delinquentie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie.
Pedoseksuele delinquentie: een onderzoek naar prevalentie, toedracht en strafrechtelijke interventies (op archive.org, link NU.nl)
Door: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie (7 september 2004)

De controle van kinderen gaat soms erg ver.

[ citaat 48 ]
Met een "elektronische koebel" kunnen bezorgde ouders hun kinderen binnenkort altijd en overal volgen of opsporen. Volgens een bericht in de Times komt binnen enkele maanden een soort polshorloge voor omgerekend 150 euro op de Britse markt die een satellietzender bevat en de plaats van de drager op enkele meters na exact kan weergeven. Het sluitingsmechanisme van het horloge werkt enkel via computer vanop afstand en verhindert dus dat jonge weglopers zich van het apparaatje ontdoen.
'Elektronische koebel' vindt kinderen overal (link)
Door: Gazet van Antwerpen (19 juli 2004)

[ citaat 49 ]
"En wat het allermooiste is, u kunt andersom, kunt u haar afluisteren! Dus als zij aan het spelen is ergens of ze is iets aan het doen, dan kunt u haar een SMSje sturen en dan hoort u wat in haar omgeving gebeurt. Kijk, zo kan je je kind een beetje in de gaten houden."
Reclames Scarlet
Door: Beau Van Erven Dorens (november 2005)

[ citaat 50 ]
In a piece once used in a Cornell University course called "The Sexual Child," Pat Califa writes, "Culturally induced schizophrenia allows parents to make sentimental speeches about the fleeting innocence of childhood and the happiness of years unbroken by carnal lust - and exhaust themselves policing the sex lives of their children. Children are celibate because their parents prevent them from playing with other little kids or adults."
Academics Defend Pedophilia (link)
By: Daniel J. Flynn, NewsMax.com (September 23, 2004)

Van het verbod op privť-bezit van kinderporno wordt daarbij dankbaar gebruik gemaakt.

[ citaat 51 ]
Gouden jaren voor geheime dienst en zedenpolitie. Een wonderpil voor de ouderwetse macht. Maak het terrorisme zo groot mogelijk en je kunt wetten veranderen, controleposten oprichten, tegenstanders monddood maken, kortom doen wat je altijd graag had gedaan. Breng steeds groter hoeveelheden kinderporno aan het licht en je krijgt er honderd agenten bij die vervolgens niets anders doen dan kinderporno aan het licht brengen waarna er weer duizend agenten extra nodig zijn. De kinderporno vult de wereld met agenten en zedenmeesters. Het terrorisme houdt de wereldpolitie aan de macht.
Gouden woorden
Door: Gerrit Komrij (dichter, schrijver), NRC (5 augustus 2004)

Men probeert de emancipatie van kinderen tegen te houden; seksualiteit wordt daarvoor gebruikt.

[ citaat 52 ]
[Vraag van Jackie Carver (interviewster): Waarom is er zo'n hysterie rond pedofilie tegenwoordig?] "Dat is een hele mooie vraag, daar kun je een heel boek over schrijven. Ik zou dat niet in ťťn zin kunnen zeggen. Ik denk - misschien is dat het meest originele wat je tot nu toe gehoord hebt - daar is de NVSH ook voor - ik denk dat de seksuele emancipatie van kinderen begonnen is. En net zoals er in Zuid-Afrika pas apartheidswetten kwamen toen de zwarte bevolking voor haar rechten begon op te komen - dat is pas in 1948, dat die wetten daar komen - dat betekent niet dat er voor die tijd geen apartheid was, maar dat de heersende macht zich bedreigd voelde door nieuwe opvattingen over gelijkheid van mensen en emancipatie van mensen. Dus de zedenwetgeving en de collectieve paniek hebben er iets mee te maken dat er misschien een proces begint - evolutionair gesproken dan, daar moet je aan een wat langere tijd denken, in termen van vijftig of honderd jaar - waarbij, voor het eerst misschien, de seksualiteit van kinderen misschien zal emanciperen."

-- D. Brummel (voorzitter NVSH)

Radio-uitzending in 2001 (link)
Door: MVS (Amsterdamse homozender, 16 juni 2001)

Het huidige schoolsysteem is daarvoor een perfect middel.

[ citaat 53 ]
In een vraaggesprek dat Haagse-Post-medewerker Jan Brokken met hem [Guus Kuijer; schrijver] voert (4 oktober 1980) wordt ingegaan op de filosofie achter dat boek [Het geminachte kind], een filosofie die nog altijd hoogst actueel is, of, beter gezegd: steeds actueler wordt... "De meeste kinderen", stelt Guus Kuijer, "zijn woedend - ze hebben ons de oorlog verklaard..." "Kinderen moeten nog steeds iets. Ze worden nog steeds onderdrukt en daarvan zullen we binnenkort de rekening gepresenteerd krijgen. Het wordt oorlog..." [...] De volwassenen hebben geen oog voor het verlangen van het kind zichzelf te redden van de ondergang. "De mensen zijn hun wortels kwijtgeraakt", merkt Guus Kuijer op, "ze zijn ontkinderlijkt." "We willen kinderen van alles en nog wat leren, dat zien we als onze plicht, maar we willen ze ook leren leven - en dan gaan we te ver." "De school is altijd anti-kind geweest, de school komt namelijk voort uit de Kerk en de Kerk is ook anti-kind, omdat het kinderlijke een bedreiging vormt voor het dogmatische." Guus Kuijer ziet het kinderlijke in de mens als een 'anarchistisch principe', en het anarchisme is de natuurlijke vijand van de Kerk. "De school is opgericht om kinderen te leren dat er slechts ťťn waarheid bestaat. Veel mensen geloven niet meer in God en toch geloven ze nog wel in ťťn waarheid: In het socialisme, in het kapitalisme, het feminisme..." "Met de school", legt hij uit, "bedoel ik de lagere en de middelbare school. Op de kleuterschool waait een andere wind..., die sluit meer aan bij de behoefte van het kind aan beweging en spel. De kleuterschool doodt het kinderlijke niet en daarom willen we de kleuterschool afschaffen." De eigen wensen en verlangens van het kind worden genegeerd. Kinderen moeten worden klaargestoomd voor de maatschappij. We willen kleine volwassenen van ze maken, standaardmodellen, en dat roept onvermijdelijk frustraties op. "In onze kolossale onderwijsinstituten kweken we de agressieve massa's van morgen; en dat zal ons duur te staan komen..." De school veranderen, onze ideeŽn over opvoeding veranderen, daar denken we niet aan: "We zijn eerder geneigd om naast iedere school een flat met geleerden neer te zetten." "En waarom doen we dat? Omdat we bang zijn voor de individualiteit van het kind." "Vrijheid blijheid vinden we eng. Wat moeten we met al die individuen? Hoe kunnen we ze ooit nog massificeren?" "Alle politieke partijen, van uiterst links tot uiterst rechts, zijn bang voor individuen." "Individuen kun je niet manipuleren, massa's wel, en dat weten politici."
De triomf van de kinder-haters... (link)
Door: Wim Duzijn (anarchistisch schrijver), brief aan de redactie van de Volkskrant (16 februari 1985)

Wilhelm Reich schreef in de jaren '30 al over hoe dit systeem werkt.

[ citaat 54 ]
The constantly increasing sexual taboos and restrictions of genitality went hand in hand with the widening of the economic interests of certain groups in primeval society. Conditions among the Trobianders show that these are the interests of the chief's family as opposed of those of the clan. In primeval times, in essentially the same way as today, conditions of social existence gave rise to certain legal and moral institutions, such as the incest taboo within the clan, the marriage order, etc., which perpetuated themselves by ideologically pervading every individual of this society. [...] Under dictatorial regimes the authoritarian suppression of the child serves to produce an expediently submissive structure in conformity with the organization of society in general, which constantly reproduces itself in the child. Just as here the parents are the executive instruments of the ruling order, and the family its ideological factory, similarly, matriarchal society, insofar as it is still distinct, reproduces itself ideologically by allowing the psychic structure of the child to develop freely. [...] Since moralistic sex education first enters the history of mankind with the interest in economic gain and develops along with it, neuroses are a feature of a society that has a patriarchal organization. [...] Natural society did not know sexual suppression, any more than other natural organization of living beings does. Not until patriarchy and the armoring of children came into being were all the economic interests created which have since provided the social basis for sex-negating morality and the consequent disturbed sex-economy. Then one can understand that the very persons who are deemed psychopaths and morally insane by narrow-minded heredity research prove themselves, in character analysis, to be the richest in energy, the most intelligent and agile. But they do not fit into this life-negative society and therefor have a difficult life. When, in Hitler Germany, fifteen-year-old girls who have boyfriends are condemned to sterilization as psychopaths, we look at it from a different point of view than Roheim.
The invasion of compulsory sex-morality
By: Wilhelm Reich, A Condor Book (1971, written in 1931)

Andere mensen gaven een vergelijkbare uitleg.

[ citaat 55 ]
"It is ordinarily said that criminal law is designed to protect property and to protect persons, and if society's only interest in controlling sex behavior were to protect persons, then the criminal codes concerned with assault and battery should provide adequate protection. The fact that there is a body of sex laws which is apart from the laws protecting persons is evidence of their distinct function, namely that of protecting custom."
Sexual Behavior in the Human Male
By: A. Kinsey, W. Pomeroy & C. Martin; W. B. Saunders (ed.), Philadelphia (1948)

[ citaat 56 ]
Ik heb ooit gedacht: schaf de leeftijdsgrens af, maar de sociale situatie is nog zo dat kinderen lang gebonden zijn aan het gezin en een sterke verhouding met hun ouders hebben. Het probleem is dat er een maatschappelijk onduidelijke situatie voor kinderen van twaalf jaar en ouder is met betrekking tot autonomie en afhankelijkheid. Er heerst nog altijd een ontzettende onzekerheid over hoe we met de seksualiteit van jongeren moeten omgaan. Zodra kinderen een jaar of dertien zijn, begint het gezeur: hoe vaak mogen ze uit, hoeveel zakgeld krijgen ze, hoe laat moeten ze thuiskomen. Het grootbrengen door kleinhouden is onveranderd de norm. Sommige kwesties moet je niet door het strafrecht willen laten oplossen, maar door maatschappelijke eensgezindheid over de vrijheid die we eenieder geven om zijn of haar seksuele zelf te bepalen.

-- Lex van Naerssen (klinisch-psycholoog, hoofddocent Universiteit Utrecht)

Kinderporno, pedofilie en tienerseks (link)
Door: Pauline Bax, De Groene Amsterdammer (1 februari 1995)

Overigens zijn er gelukkig ook ouders die hun kinderen wel meer vrijheid geven.

[ citaat 57 ]
Seksuele relaties met minderjarigen zijn strafbaar. Strafbaar zijn ook de ouders die hun kinderen zulke contacten met volwassenen toestaan. Toch vond Nieuwe Revu ouders die met zo'n verhouding instemmen. Zij vertellen vanuit welke motieven ze dat standpunt innemen en hoe ze practisch met die situatie omgaan. [...] "Door Oude Pekela is nu iedereen verdacht," zegt ťťn van de ouders. "Er dreigt een heksenjacht te ontstaan." [...] Renť was 9 jaar toen hij voor het eerst, samen met de jeugdtrainer van een sportclub naar huis ging. Zijn moeder Ria: "Ik weet nog dat ik dacht: tsjonge, die man heeft wel hart voor die kinderen." [...] Paula is moeder van drie zoons. Alledrie hadden een verhouding met een volwassen man die al snel als vriend in de familie werd opgenomen. Ook nu de kinderen volwassen zijn, is nog steeds sprake van een goede vriendschap. "Het is heel natuurlijk verlopen," zegt Paula. "Zoals pubers ophouden hun ouders nachtzoenen te geven, zo is dat vrijen uit de relatie verdwenen." [...] "In zulke relaties maak ik me meer zorgen over de volwassene, dan over het kind," vertelt John (50). En: "Het is altijd de buitenwereld die zo'n relatie problematisch vindt." John voedde negen kinderen op. Eťn natuurlijk kind, vier officiŽle pleegkinderen en nog eens vier kinderen, waarvan de ouders er gaandeweg mee instemden dat ze bij hem introkken. Vier van deze kinderen hadden een relatie met een volwassene. Daarnaast had hij als groepsleider ervaring met kinderen met dit soort relaties. [...] "Kinderen kiezen hun eigen relaties," zegt John. "De macht die ik zou kunnen uitoefenen, die neem ik niet en die wil ik niet. Ik sta naast het kind. Ook al betekent dat dat ik soms tegenover de maatschappij sta."
Als je kind ook van een ander houdt: mijn kind doet 't met een pedofiel
Door: Marianne Stuit, Nieuwe Revu (zomer 1988)

In Canada zou maarliefst 19% van de volwassenen geen problemen hebben met pedofilie.

[ citaat 58 ]
But flip the answer around, and we find a far more disturbing statistic. If 81% of Canadians think pedophilia is immoral, then 19% of Canadians either refused to answer or believe that pedophilia is, in fact, a moral behaviour. A good behaviour. One that should not be judged by society.
Scary statistics! (link) (onderzoek)
By: Edmonton SUN (June 13, 2006)

In Nederland is ook een dergelijke onderstroom aanwezig.

[ citaat 59 ]
Is het de eigen zaak van de jongere [12-16 jaar] om zelf te bepalen of hij of zij met iemand van de eigen leeftijd specifieke seksuele handelingen verricht?

Ouders die de vraag bevestigend beantwoorden:

tongzoenen (abs. 34) (83%)
borsten (laten) aanraken (abs. 32) (78%)
aanraken of laten aanraken van geslachtsdelen (abs. 28) (68%)
vrijen zonder kleren aan (maar geen geslachtsgemeenschap) (abs. 27) (66%)
geslachtsgemeenschap (abs. 19) (46%)

alle handelingen eigen zaak (abs. 19) (46%)
alle handelingen eigen zaak, behalve geslachtgemeenschap (abs. 7) (17%)
sommige handelingen eigen zaak, andere niet (anders dan hierboven) (abs. 10) (25%)
geen enkele handeling eigen zaak (abs. 5) (12%)

totaal (abs. 41) [8 vaders & 33 moeders] (100%)

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving (deel IV)
Door: Verwey-Jonker instituut, Utrecht (1998)

[ citaat 60 ]
Is het de eigen zaak van de jongere [12-16 jaar] om zelf te bepalen of hij of zij met iemand van tien jaar ouder bepaalde seksuele handelingen verricht?

Ouders die de vraag bevestigend beantwoorden:

tongzoenen (abs. 14) (34%)
borsten (laten) aanraken (abs. 13) (31%)
aanraken of laten aanraken van geslachtsdelen (abs. 11) (27%)
vrijen zonder kleren aan (maar geen geslachtsgemeenschap) (abs. 10) (24%)
geslachtsgemeenschap (abs. 9) (22%)

alle handelingen eigen zaak (abs. 9) (22%)
alle handelingen eigen zaak, behalve geslachtgemeenschap (abs. 1) (2%)
sommige handelingen eigen zaak, andere niet (anders dan hierboven) (abs. 6) (15%)
geen enkele handeling eigen zaak (abs. 25) (61%)

totaal (abs. 41) [8 vaders & 33 moeders] (100%)

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving (deel IV)
Door: Verwey-Jonker instituut, Utrecht (1998)

3. De massamedia hypen enkel; er is nauwelijks een debatcultuur

Wie heeft bestuursleden van de PNVD al eens op tv in de debat zien gaan over hun standpunten? Niemand. Omdat we er niet graag over in discussie willen of durven gaan? Welnee, omdat de media meehelpen de status quo in stand te houden! Wel wordt er veel ůver de PNVD geschreven en gepraat, het is voornamelijk soap-berichtgeving. Kinderseksualiteit en pedofilie zijn nog altijd niet goed bespreekbaar in de media.

Tot 2002 gold het klachtvereiste als kinderen seksuele contacten met elkaar of met volwassenen hadden. Was het contact fijn en klaagde niemand, dan vond men vervolging niet nodig. Dat de zedenwet in 2002 veranderd is en dat het klachtdelict is komen te vervallen wisten (en weten) vele organisaties en instanties niet eens. Reden: de politiek hield het stil en de media begonnen er niet over.

[ citaat 61 ]
[1] "Ook seks met een jongere tussen de twaalf en zestien jaar is strafbaar, maar de politie komt alleen in actie als aangifte wordt gedaan en een klacht wordt ingediend. Het is immers niet de bedoeling dat een jongen van zeventien die met zijn vriendinnetje van vijftien naar bed gaat, wordt vervolgd."


[2] "Seks tussen ťťn ouder persoon en jongere tussen 12 en 16 is alleen strafbaar op aangifte van de jongere."


[3] "Er wordt ook gekeken naar de leeftijd van het slachtoffer. Seksuele handelingen met een kind beneden de 12 jaar zijn altijd strafbaar en de daders kunnen zonder aanklacht worden vervolgd. Seksuele contacten met een kind tussen de 12 en 16 jaar zijn altijd strafbaar maar de daders kunnen alleen vervolgd worden met een aanklacht. [...] De aanklacht kan worden ingediend door het slachtoffer, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger (een ouder of voogd) en door de Raad van de Kinderbescherming."


[4] "Onder seksueel misbruik vallen seksuele contacten met kinderen jonger dan zestien jaar. Wie dat doet met kinderen tot twaalf jaar kan maximaal twaalf jaar gevangenisstraf krijgen. Wie seks heeft met kinderen tussen de twaalf en zestien jaar kan acht jaar cel krijgen, maar de betrokken jongere of diens vertegenwoordiger moet dan wel aangifte doen."

[1] "Leraar verliefd"
Bron: HP/De Tijd (2 juli 2004)


[2] Geplukt van de site seksuelevorming.nl (link)
Bron: Rutgers Nisso Groep (18 november 2005)


[3] Geplukt van de site deurknop.nl (link)
Bron: Deurknop (Informatie voor slachtoffers van seksueel geweld en hun omgeving) (24 november 2005)


[4] "Een pedofiel voelt zich niet schuldig na seks met een kind"
Bron: De Gelderlander (Geciteerd uit de de brochure Seksueel misbruik van kinderen) (3 april 2004)

Doordat de media nauwelijks nuanceren is een nieuwe groep zondebokken snel gecreŽerd.

[ citaat 62 ]
Filosofen - als Paul Ricoeur en Renť Girard - en sociale wetenschappers - als Mary Douglas - hebben geanalyseerd hoe groepen en samenlevingen het kwaad 'symboliseren', om het enigszins grijpbaar te maken. Dat is, denk ik, een onuitroeibare neiging. Maar het is een maatschappelijk mechanisme dat zelf gevaar oplevert, en op zijn beurt slachtoffers kan maken. Wanneer kinderporno en pedofilie tot dť 'symbolen van het kwaad' worden uitgeroepen, is het risico van een oncontroleerbare zondebok-projectie, ook in onze ogenschijnlijk rationele maatschappelijke ordening, reŽel. Omdat zondebokken letterlijk of figuurlijk worden 'geslachtofferd', is er alle reden voor bezorgdheid en bezinning. [...] Mijn diagnose is dat in de mediadiscussie (en misschien langzaamaan ook in het beleid) rond kinderporno en pedofilie nuchterheid en nuance zijn gaan ontbreken.
Kinderporno en pedofilie als 'zuiver kwaad': de noodzaak van nieuwe nuchterheid
Door: Prof. dr. PC Ippel, Crimineel Jaarboek van de Coornhert Liga (1999)

[ citaat 63 ]
De socioloog Mark Elchardus ziet door de toename van het aantal nieuwsaanbieders in de jaren negentig een 'dramademocratie' ontstaan. De concurrentiestrijd tussen de media-aanbieders leidt steeds vaker tot een zoektocht naar een 'schuldige', die tegenover een 'slachtoffer' kan worden geplaatst. Schuld en boete zijn sinds de jaren negentig in de media belangrijker geworden dan probleemanalyses en probleemoplossingen. [...] De voorliefde van de media voor negatief nieuws leidt tot een uitvergroting van maatschappelijke problemen die niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid.
Fortuyn - Chaos en charisma
Door: Clemens van Herwaarden, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam (2005)

Dit is gevaarlijk gezien veel volwassenen en kinderen veel berichten uit de media klakkeloos voor waar aannemen.

[ citaat 64 ]
Veel kinderen (71 procent) tussen de acht en dertien jaar hebben onvoldoende kennis over hoe de media functioneren en nemen elke mediaboodschap voor waar aan. Dat bleek gisteren uit een onderzoek van het kenniscentrum Reklame Rakkers in samenwerking met de afdeling Communicatiewetenschappen.
Kinderen vertrouwen volledig op de media
Bron: Metro (31 maart 2006)

[ citaat 65 ]
Nederlanders hebben een groot vertrouwen in de media. Uit een peiling van het tv-programma De Leugen Regeert blijkt dat ruim 86 procent de nieuwsvoorziening betrouwbaar vindt. Ter vergelijking: de politiek wordt door slechts ruim 16 procent van de ondervraagden vertrouwd. Van de nationale dagbladen wordt de Volkskrant door 66,8 procent het betrouwbaarst geacht. De instelling van een onafhankelijke onbudsman vinden de geŽnqueteerden de beste bijdrage aan een beter contact met de lezers. Op de tweede plaats bij de dagbladen staat het Algemeen Dagblad (66,6 procent), op de derde plaats NRC Handelsblad (66,5 procent). Bij de tv-rubrieken scoort het NOS-Journaal het hoogst met 95 procent.
Publiek heeft veel vertrouwen in media (link)
Bron: De Volkskrant (14 januari 2006)

Woorden als pedo, pedofiel, pedoseksueel en misbruiker worden willekeurig gebruikt.

[ citaat 66 ]
[Krantenkop:] Is Wacko nu pedo of echt onschuldig?
Is Wacko Jacko nu pedo of echt onschuldig?
Door: Bart Remmers, Metro (15 juni 2005)

[ citaat 67 ]
Kop op pagina 7 in de krant van gisteren: 'Slachtoffer krijgt bericht vrijlating pedo.' Hoezo 'slachtoffer'? Pedo's zijn geen auto's. Ze maken niet automatisch slachto's. Pedo's zijn meestal zachtaardige, voorzichtige personen, echte fijno's - dit is niet iro bedoeld. [...] Maar voor de gemiddelde aso is een pedo iemand die sowieso in de gevangenis thuishoort. Hij wordt in zijn mening gesterkt door de krantekop. Steeds weer.
Seksualio
Door: Jan Mulder, de Volkskrant (6 januari 2000)

Dr. Frank van Ree (psychiater) merkte dat de media zijn boek "Pedofilie: een controversiŽle kwestie", in tegenstelling tot zijn andere boeken, volledig negeerden.

[ citaat 68 ]
[1] Wie vandaag de dag over pedofilie wil schrijven, wordt met een bijna onoplosbaar probleem geconfronteerd. Men vindt een, door de media aangewakkerde, buitengewoon geladen publieke opinie tegenover zich, waardoor op elke poging tot nuancering met argwaan, verwijten en boosheid wordt gereageerd. De media, die in de lijn van hun voorlichtende taak, vrijwel uitsluitend verslag doen van seksuele delicten, helpen gewild of ongewild, mee om pedofilie te doen associŽren met criminele handelingen zoals verkrachtingen en lustmoorden. Het is met name deze steeds groeiende polarisatie die Frank van Ree aan de orde wil stellen in zijn boek 'Pedofilie - een controversiŽle kwestie'. Het boek is nadrukkelijk geen pleidooi voor het stimuleren of bestrijden van welke seksuele oriŽntatie dan ook, maar wil wel bijdragen aan de oplossing van het maatschappelijke vraagstuk dat pedofilie is geworden. In de hem kenmerkende heldere stijl bespreekt Van Ree definities van pedofilie, de onduidelijkheid en verwarring rond pedofilie, de geschiedenis van het fenomeen, de vooroordelen, de wetgeving, het taboe dat erop rust, en de invloed van macht in pedofiele relaties. Het boek is daarmee een absolute must voor eenieder die zich in het debat over pedofilie begeeft.


[2] Allereerst moet men zich realiseren hoe groot het kennistekort is bij leken - onder wie ook journalisten - en bij de meeste wetenschappers. Ook in de psychiatrie is pas zeer kort aandacht voor pedofilie. [...] Uitsluitend juridische en psychiatrische casuÔstiek is echter niet representatief. Iedere seksuele oriŽntatie kent immers zeer veel variaties Onder hetero- en homoseksuelen komen misdadigers voor. Voor pedofielen en efebofielen geldt hetzelfde. Doordat de media voortdurend berichten over criminele handelingen - wat hun taak is - en doordat geweldloze en prudente omgangsvormen geen aandacht krijgen, ontstaat een volledig misvormd beeld. Voor pedofielen is het langzamerhand onmogelijk hun oriŽntatie ter sprake te brengen.

[1] Pedofilie - een controversiŽle kwestie
Door: Frank van Ree, Swets & Zeitlinger, Lisse (2001)


[2] Stop de heksenjacht op pedofielen
Door: Dr. F. van Ree (psychiater), Trouw (5 augustus 2000)

Soms worden pedofielen zelfs vermoord door het beeld dat de media neerzetten van pedofielen.

[ citaat 69 ]
Met stijgende verbazing probeer ik de toenemende heksenjacht te volgen. De moord op de 22-jarige Dennis Brocken was voor mij schokkend. Deze leeftijdgenoot, ik ben zelf ook 22, had een jongen gestreeld... op zijn bovenkleding! De vader van de jongen vond dit blijkbaar onacceptabel en vermoordde de pedofiele jongeman met een slagersmes. Vervolgens werd de verdachte van deze moord (of doodslag) in diverse media gaandeweg als held betiteld. Dit riep bij mij gevoelens op van verbijstering.
De tegenstander ontmaskerd: op zoek naar de wortel van de anti-pedo hetze (link)
Door: Rob K., OK magazine (77, mei 2001)

Soms zelfs mensen die zelf niet eens pedofiel zijn, zoals recent in Londen.

[ citaat 70 ]
Australian tourist Newton Thompson may have been murdered in London earlier this month because of his uncanny resemblance to convicted pedophile Robert Excell, a police source says. Police are investigating the death of Mr Thompson, whose body was found at a hotel in Paddington, west London, on August 2. He had suffered heavy blows to the back of his head. Excell was deported from Western Australia to his native UK on July 30, two days before Mr Thompson's murder. Excell, 66, and Mr Thompson, 61, both had longish white hair and clipped white beards, and both wore almost identical silver metal-framed glasses. "The likeness between the victim and Excell is quite uncanny and the timing of the murder could be important," an unnamed police source was quoted as telling The Sun.
Killed tourist 'mistaken for pedophile' (link)
Source: The Australian (August 19, 2005)

Tegenwoordig denkt het volk direct aan de kinderverkrachter en -moordenaar Dutroux als men het woord pedofiel hoort.

[ citaat 71 ]
Maar inmiddels vallen er slachtoffers omdat politiek Den Haag geen belangstelling heeft voor het recht op seksuele zelfbeschikking, maar mee huilt met de wolven in het anti-seksuele donkere bomenbos... NOS-Radio meldde ook nog dat er geen verband was gevonden tussen Brongersma en Dutroux! Je vraagt je wel af of ze bij de NOS enig idee hebben wat voor iemand Brongersma was... [...] En wat doet de publieke omroep NOS om de dreigende politiestaat te keren? Vooroordelen bevestigen, insinueren en meehetzen tegen kwetsbare minderheden.
De Roze Draad
Door: Prof. dr. Rob Tielman, Gay Krant (Nummer 413, 2000)

[ citaat 72 ]
"Het machtsverschil zie je tegenwoordig vooral bij seksueel contact van minder- met meerderjarigen. Dit machtsverschil is echter geen reden "pedofilie" bij voorbaat in het verdomhoekje te zetten. En wat is pedofilie? Dutroux? Dat is geen pedofilie, maar verkrachting en moord, onder andere van jonge volwassen vrouwen. Het is jammer dat een beginnend begrip voor pedofielen, zoals dat in de jaren tachtig was ontstaan, door deze affaire teniet wordt gedaan. Maar laten we wel wezen: de affaire-Dutroux heeft er niet toe geleid dat bijvoorbeeld tijdens de Witte Mars in Brussel leuzen werden geuit als 'dood aan alle pedofielen'. Maar wel valt op hoe ongenuanceerd de media het begrip pedofilie hebben gehanteerd. Dat is een schande."

-- Jan van Hooyendonk (Redacteur, van het progressief-katholieke opinieblad de Bazuin)

Grensganger: Een rooms-katholiek in traditie en vernieuwing
Door: John E. Luteijs, De Nieuwe Sekstant (zomer 1997)

4. Wanneer gaan we eens luisteren naar wat kinderen willen?

Wat houdt kinderen bezig en wat vinden ze van seksuele zaken? Veel mensen weten dit niet. Uit onderzoek en persoonlijke verhalen komt vaak naar voren dat ze willen experimenteren en dat ook doen. Kinderen zijn vanaf hun geboorte ook seksuele wezens. In dit hoofdstuk vindt u citaten van inmiddels volwassenen die verhalen over hun positief beleefde seksuele avonturen en fantasieŽn.

[ citaat 73 ]
Een pedofiel is iemand die met kinderen vrijt en er seksuele spelletjes mee doet. Kinderen vinden dat zelf ook vaak fijn. Volgens de wet is het strafbaar.
Vies is lekker
Door: Ivan Wolffers (in 1989 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de VU), uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam (tweede druk, 1983)

Dat kinderen het veelal fijn en spannend vinden, mag blijken uit de onderstaande citaten.

Robert Long verhaalt:

[ citaat 74 ]
[1] Ik heb begrepen dat er bevolkingsgroepen op de wereld zijn waar dat soort taboes niet bestaat, laat ik zeggen Maori's, ik lul maar wat, daar heb ik ooit een keer iets over gelezen, waar het trauma dus ook niet bestaat. Dus als je, da's natuurlijk met alles, als je ergens een taboe van maakt, op morele gronden of op andere, religieuze gronden, dan ga je je dus ook naar dat taboe gedragen. 'Ow, maar dat mag niet wat jij doet.' Wat ik van mezelf weet is dat ik op m'n achtste of negende, ik wil niet zeggen wanhopig, maar wel op zoek was naar erotiek, vriendjes, alles wat bewoog zal ik maar zeggen. Of mijn vader me dan had moeten penetreren, ik lul nou maar even wat, dat denk ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat er situaties geweest zouden zijn, waar ik heel blij geweest zou zijn, als dat rond mijn tiende al zou zijn gebeurd. [Vraag: Met een jongen?] Ja, met een jongen of voor mijn part een oudere meneer. Als ik twaalf was en die meneer achttien, dan was dat natuurlijk ook een krankzinnig leeftijdsverschil. [...] Kijk alleen al waar het belang ligt. Het heeft niets meer te maken met overtuiging of vinden dat het zů met de wereld moet, of zů met een land moet, of zů met een bevolkingsgroep. Het is eigenbelang en dan nog een keer eigenbelang en dan krijg je een tijdje niks en dan krijg je nog meer eigenbelang en dan krijg je nog weer even niks en dan nog een paar keer eigenbelang en dan komt er misschien nog eens iets van politiek aan te pas. Daar ben ik echt van overtuigd, maar ik heb mijn buik al jaren ervan vol, maar in toenemende mate. Bij de politiek heb je niks te zoeken. Die kijken hoe ze scoren met pedofilie.


[2] Waarom krijgen sommige mannen gevangenisstraf als ze een 14 jarige jongen verleiden? En waarom krijgen andere mannen een staatspensioen, lintjes en onderscheidingen als ze - wie weet hoeveel - minder- en meerderjarige jongens de dood in hebben gejaagd? Waarom vinden we geweld, moord en doodslag minder verderfelijk dan sexuele uitingen? Ik verklaar nog maar eens een keer dat ik tegen elke vorm van onvrijwillige sexualiteit ben, of het nou gaat om volwassenen, kinderen, bejaarden of gehuwden. [...] Ik val niet op peuters, kleuters of pubers, maar ik ben wel blij dat er mannen waren die zich tot mij aangetrokken voelden toen mijn sexualteit zich begon te ontwikkelen. Natuurlijk was het verwarrend als er in de bioscoop een meneer een hand op je knie legde. En natuurlijk wist ik dat het verkeerd was dat mijn pianoleraar mijn rug streelde en meer dan dat, maar ik vond het ook ongelofelijk spannend en had het beslist niet willen missen. Want het heeft me geholpen om mijn eigen sexualiteit te ontplooien.

[1] Robert Long over politiek en seksualiteit (link)
Door: Vereniging MARTIJN interviewt Robert Long, OK85 (mei 2003)


[2] Porno (link)
Door: Robert Long (juni - juli 2005)

Karin Spaink verhaalt:

[ citaat 75 ]
"Zelf verloor ik mijn maagdelijkheid toen ik dertien was; de man in kwestie was twintig, of eenentwintig. Later zette ik mijn vraagtekens bij die gebeurtenis, maar ik weet dat ik indertijd - bij het vooruitzicht op wat komen ging - onrustig droomde van verlangen en niets liever wilde."
Wat is onschuld? (link)
Door: Karin Spaink, Het Parool (16 december 1996)

Anthony Kiedis verhaalt:

[ citaat 76 ]
Anthony Kiedis, de zanger van de Amerikaanse band Red Hot Chili Peppers, rookte als vierjarig jongetje zijn eerste joint, was elf toen hij cocaÔne gebruikte en had toen al seks met de vriendin van zijn vader. Dat beweert hij in een vraaggesprek met het Duitse blad Neon. "Als je al zo vroeg goede seks hebt gehad, probeer je voortdurend nieuwe standjes. Op mijn veertiende kende ik al de hele Kamasutra."
Zanger Red Hot Chili Peppers was er vroeg bij (link)
Door: De Telegraaf (19 juni 2005)

Janet Jackson verhaalt:

[ citaat 77 ]
Al lang voordat zij haar rechterborst aan de wereld liet zien tijdens de rust van de Super Bowl, had Janet Jackson al een actieve seksuele geest. "Toen ik wat ouder werd realiseerde ik me dat ik al op zeer jonge leeftijd een zeer actieve seksuele geest had. Ik hoop dat het niet slecht klinkt", aldus het popidool.
Janet Jackson had al jong seksuele gevoelens (link veranderd, zie archive.org)
Door: Nieuws.nl (5 juni 2004)

Guus Harms verhaalt:

[ citaat 78 ]
Hoe oud? "Ja lieve kind, dat heb je goed gehoord. Negen jaar. Maar het was mijn eigen keuze en het was nog lekker ook." Met deze woorden legt Guus Harms datgene uit, waar hij ook in het programma geen doekjes om windt. In de tijd van zijn eerste seksuele ervaring woonde de inmiddels 76-jarige oud-kledingontwerper op Java, waar hij ook geboren is. "Het was daar destijds heel gewoon om op jonge leeftijd de liefde te bedrijven. Ik denk dat het door de sfeer kwam, die er hing. Wie in die tijd in de rivier wilde zwemmen, hoefde bijvoorbeeld geen zwemkleding aan te trekken, het Adamskostuum voldeed. Op naakt rustte geen taboe. Je leerde op een speelse manier om te gaan met aanrakingen, lusten en seksualiteit. Hoe het er nu aan toegaat, weet ik niet, maar op het Java van de jaren dertig was dat heel gewoon."

Hoewel de man in kwestie volwassen was en hij slechts een kind, vindt Guus niet dat er sprake was van misbruik. "Je doet een kind pas onrecht als het aangeeft niet van seksuele handelingen gediend te zijn. Ik wilde juist wťl." In de Nederlandse situatie vindt hij wel dat kinderen van negen te jong zijn om de liefde mee te bedrijven. "Hier blijven kinderen langer klein. Ik denk dat in Nederlandse omstandigheden de grens op een jaar of dertien ligt." Guus vindt dat kinderen op deze leeftijd zelf kunnen uitmaken wat ze wel en niet willen. "Als ze zichzelf groot genoeg vinden om sigaretjes te roken, bier te zuipen of softdrugs te gebruiken, kunnen ze ook voor zichzelf bepalen of ze seks met je willen hebben."

Guus Harms in televisieprogramma De Eerste Keer: "Ik heb op mijn negende voor het eerste gevreeŽn en ik genoot ervan"
Door: Gay Krant (404, 18 februari 2000)

Amanda Filipacchi verhaalt:

[ citaat 79 ]
M.C. [Marie Claire]: In je eerste echt gepubliceerde roman Mannelijk Naakt begint de elfjarige Sara een seksuele relatie met de 29-jarige Jeremy. Ben je niet bang dat veel lezers daardoor geshockeerd zullen zijn? A.F. [Amanda Filipacchi]: Ik heb het niet geschreven met de bedoeling om te shockeren. [...] Het leek me interessant om te zien wat er zou gebeuren als een klein meisje probeerde een man te verleiden, die geen pedofiel was, een heel gewone man, die zich tot haar aangetrokken voelt en tegelijkertijd weet dat het verkeerd is. [...] M.C.: Ik vond het moeilijk te geloven dat een elf-jarig meisje valt voor een volledig volwassen man [...] A.F.: Misschien voor sommige elf-jarigen. Maar ik denk niet dat het voor alle jonge meisjes opgaat. [...] M.C.: Is het niet een biologisch feit dat seksualiteit alleen bestemd is voor mensen vanaf een bepaalde leeftijd, of zien we het hier in het Westen allemaal verkeerd? A.F.: Ja, we zien het helemaal verkeerd. M.C.: Dus je vindt het beter als meisjes, zoals in andere culturen gebeurt, op veel jongere leeftijd al met seks beginnen? A.F.: (haastig) Veel beter! Het is zonde van al die jaren! M.C.: Lijkt het je niet beter als meisjes wat langer de tijd krijgen om het leven te ontdekken? A.F.: Het hangt af van de persoonlijke behoeften... Sommige mensen hebben grotere behoeften, anderen niet. M.C.: Waar moet de grens dan worden getrokken? Negen? Acht? Elf? A.F.: Ieder persoon is anders. Ikzelf was elf. Voor sommige mensen kan het achttien zijn. Misschien zijn er kinderen die jonger dan elf zijn en al met seks willen experimenteren. [...] Ja, ik vind dat kinderen meer vrijheid moeten krijgen. Echt waar, ik denk dat het schadelijk voor hen is om ingetoomd te worden.
Amanda Filipacchi: "Ik vind dat kinderen meer seksuele vrijheid zouden moeten krijgen"
Bron: Marie Claire (september 1993)

Hans van Manen verhaalt:

[ citaat 80 ]
Sexueel was hij ook vroeg rijp. "Op mijn 11e probeerde ik op de kermis volwassen mannen te verleiden. Een onschuldig bloemetje ben ik nooit geweest".
Interview met Hans van Manen (choreograaf en homosexueel)
Door: Hugo Camps, Elsevier (11 juni 2005)

Simon Gilbert verhaalt:

[ citaat 81 ]
Simon Gilbert, drummer van de Engelse popgroep Suede, heeft op de Engelse radio toegegeven dat hij al vanaf zijn dertiende jaar seks heeft met mannen, iets wat helemaal niet mŗg in Engeland. De minimale leeftijd voor homoseks ligt immers nog steeds op 21. "Die age of consent heeft mij er nooit van weerhouden om seks te hebben; ik was dertien toen ik ermee begon", aldus Gilbert voor de microfoon van BBC Radio 5. Suede, dat onlangs de gerenommeerde Mercury-Award voor het beste album van het jaar ontving, was al eerder in het nieuws toen de flamboyante zanger Brett Anderson beweerde 'biseksueel te zijn zonder homoseksuele ervaring'.
Suede
Door: GJ, XL (1993)

Bob Geldof verhaalt:

[ citaat 82 ]
'Met mevrouw Armstrong van verderop in de straat heb ik het voor het eerst gedaan. Ik was dertien en er niet naar op zoek. Ik zocht naar limonade. Het was een hete zomerdag tijdens de grote vakantie. Ik was alleen thuis. Ik had de hele ochtend in bed gelegen en tot vervelends toe gemasturbeerd. [...] 'Wat een hete middag,' zei ze. 'Heb je misschien trek in een glas limonade?' Ze keek naar mij. [...] Ik keek naar haar. Ze was 30, vrij lang, en had een katoenen jurk aan. 'Ja, graag,' zei ik. [...] Binnen bij mevrouw Armstrong vroeg ze of ik al eens met meisjes gezoend had. 'Soms,' zei ik. 'Ging het zo?' vroeg ze en, terwijl ze haar arm om me heen legde, trok ze mijn lichaam tegen het hare aan. 'Heb je weleens een meisje naakt gezien?' vroeg ze. Ik schudde mijn hoofd. 'Zou je mij naakt willen zien?' Ik knikte zonder iets te zeggen. Mevrouw Armstrong kleedde zich uit. [...] Toen pakte ze mijn spijkerbroek beet en deed de rits naar beneden. [...] Ik beefde, kon niet geloven wat er gebeurde. Ze trok me overeind en duwde mijn broek tot op mijn enkels, toen viel ze terug op de sofa. [...] Toen leidde ze me bij haar naar binnen, en toen, zich realiserend dat ik niet wist dat ik heen en weer moest bewegen, begon ze me op en neer te schuiven. Het duurde net drie seconden. Ze kuste mijn nek. Ze streelde mijn hoofd en fluisterde: 'Sst, sst.' Ze zei: 'Je bent een hele goeie jongen. Vond je het lekker?' 'Ja.' Ik was op een vreemde manier beschaamd, maar trots en uitermate verward. 'Goed, ik ook,' zei ze, hoewel dat vast niet zo was.
Autobiografie 'Is That It?'
Door: Bob Geldof (1986)

Nog enkele voorbeelden.

[ citaat 83 ]
Toen ik zes of zeven was herinner ik me dat ik masturbeerde en me voorstelde dat mijn vader het handvat van een grote schroevendraaier bij me binnenstopte, en me masturbeert.
Diepe gronden (Oorspr. titel: My secret garden)
Door: een van de vele fantasieŽn van vrouwen opgetekend door Nancy Friday, A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht (1992)

[ citaat 84 ]
De ouders van een meisje in groep 8 van de school [basisschool De Troubadour] hebben aangifte gedaan van verkrachting van hun 12-jarige dochter vlakbij hun woning door een even oude klasgenoot. Sinds vorige week houden zij hun dochter thuis omdat de schoolleiding weigert maatregelen te nemen tegen de jongen. "De jongen heeft inderdaad het meisje gepenetreerd, maar wij achten het waarschijnlijk dat dat vrijwillig is gebeurd", aldus de politiewoordvoerster. "Ze zijn nog jong, maar zo is het wel gebeurd."
Meisje (12) wilde zelf seks met klasgenoot
Door: Nieuwsblad van het Noorden (20 april 1996)

Jongeren willen de baas zijn over hun eigen lichaam.

[ citaat 85 ]
Is het de eigen zaak van de jongere [12-16 jaar] om zelf te bepalen of hij of zij met iemand van de eigen leeftijd specifieke seksuele handelingen verricht?

Jongeren die de vraag bevestigend beantwoorden:

tongzoenen (abs. 85) (96%)
borsten (laten) aanraken (abs. 83) (93%)
aanraken of laten aanraken van geslachtsdelen (abs. 78) (88%)
vrijen zonder kleren aan (maar geen geslachtsgemeenschap) (abs. 73) (82%)
geslachtsgemeenschap (abs. 69) (77%)

alle handelingen eigen zaak (abs. 69) (77%)
alle handelingen eigen zaak, behalve geslachtgemeenschap (abs. 4) (5%)
sommige handelingen eigen zaak, andere niet (anders dan hierboven) (abs. 14) (16%)
geen enkele handeling eigen zaak (abs. 2) (2%)

totaal (abs. 89) (100%)

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving (deel IV)
Door: Verwey-Jonker instituut, Utrecht (1998)

Ook als de partner veel ouder is willen ze het zelf kunnen bepalen.

[ citaat 86 ]
Is het de eigen zaak van de jongere [12-16 jaar] om zelf te bepalen of hij of zij met iemand van tien jaar ouder specifieke seksuele handelingen verricht?

Jongeren die de vraag bevestigend beantwoorden:

tongzoenen (abs. 79) (89%)
borsten (laten) aanraken (abs. 78) (88%)
aanraken of laten aanraken van geslachtsdelen (abs. 72) (81%)
vrijen zonder kleren aan (maar geen geslachtsgemeenschap) (abs. 69) (77%)
geslachtsgemeenschap (abs. 61) (68%)

alle handelingen eigen zaak (abs. 61) (68%)
alle handelingen eigen zaak, behalve geslachtgemeenschap (abs. 6) (7%)
sommige handelingen eigen zaak, andere niet (anders dan hierboven) (abs. 15) (17%)
geen enkele handeling eigen zaak (abs. 7) (8%)

totaal (abs. 89) (100%)

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving (deel IV)
Door: Verwey-Jonker instituut, Utrecht (1998)

Ook uit onderzoek, bijvoorbeeld dat van Sandfort, blijkt dat seksuele contacten zonder dwang zelden schadelijk zijn. Meer hierover in hoofdstukken 6 en 7.

[ citaat 87 ]
Seksueel kontakt met een volwassene kan voor een kind een positieve ervaring zijn. Tot die konklusie komt de Utrechtse psycholoog Theo Sandfort in zijn nieuwste boek Jongens over vriendschap en seks met mannen. Sandfort die al eerder publiceerde over relaties tussen kinderen en volwassenen, interviewde voor dit boek vijfentwintig jongens die een relatie met een volwassen man hebben. Daarnaast sprak hij met hun oudere vrienden. Vrijwel alle jongens bleken positief te oordelen over de relatie met hun vriend. Ze beleven veel plezier en spanning aan de seks, maar vinden de vriendschap minstens even belangrijk. Ook sprak Sandfort met hen over hoe het kontakt tot stand kwam, over verschillende soorten (seksuele) kontakten en over machtverschillen en machtsmisbruik. Jongens over vriendschap en seks met mannen is geen zwaar wetenschappelijk rapport, al is het daarop wel gebaseerd. De levendige interviews laten vooral zien hoe de jongens zelf tegen hun 'afwijkende' relatie aankijken. Sandfort zet hun verhalen zorgvuldig af tegen de vele mythes en vooroordelen over pedofilie. Het heldere taalgebruik en de levensechtheid van de verhalen maken het boek voor een groot publiek leesbaar en herkenbaar. De aktualiteit ervan ligt niet alleen in de veranderende zedelijkheidswetgeving, waarop Sandfort in het laatste hoofdstuk uitvoerig ingaat. Het boek geeft een blijvend en intrigerend beeld van menselijke verhoudingen.
Tekst achterkant Jongens over vriendschap en seks met mannen
Door: Theo Sandfort (sociaal-psycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht), uitgeverij SUA Amsterdam (2e druk, 1988)

5. Ook kinderen hebben seksuele gevoelens en willen experimenteren

In het vorige hoofdstuk zijn we ingegaan op seksuele fantasieŽn en gedragingen van minderjarigen. In dit hoofdstuk wetenschappelijke informatie hierover. Dat kinderen alleen maar met poppen en autootjes spelen gaat echt niet op.

[ citaat 88 ]
Baby's zijn gericht op lustbevrediging. Niet alleen beleven ze plezier wanneer ze eten, drinken en gekoesterd worden. Ook kunnen ze een stijf piemeltje krijgen wanneer ze tastend hun lichaam verkennen en puur toevallig op hun geslachtsorganen stuiten. Zodra kinderen anderhalf zijn, weten ze waar ze moeten zijn voor dat lekkere gevoel. Maar veel kans krijgen ze niet te masturberen omdat ze zelden alleen zijn en vrijwel altijd een luier om hebben. Alleen in bad gaan zij daartoe soms over. [...] In de peuterleeftijd (2 tot 4 jaar) heeft tien tot vijftig procent van de kinderen wel eens gemasturbeerd, waarbij zij meestal niet tot een orgasme komen. [...] Rond het 6de levensjaar krijgen kinderen schaamtegevoelens, wat er bijvoorbeeld toe leidt dat ze de wc-deur op slot doen. [...] Tussen de 10 en 13 jaar krijgen de meeste jongens hun eerste zaadlozing. Masturberen, ook bij meisjes, is gericht op vermaak.
Seksualiteit speelt in elke fase een rol (link)
Door: Algemeen Dagblad (29 mei 2006)

[ citaat 89 ]
Seksualiteit speelt bij kinderen al een rol vanaf de geboorte, zegt pedagoge dr. Channah Zwiep van het bureau Kind & Zo. "In de wieg verkennen baby's hun lichaam en raken daarbij niet alleen tenen en buik aan, maar ook hun geslachtsdelen, waarbij het piemeltje stijf kan worden. Ouders kunnen daarvan schrikken. Denken: o jee, en trekken snel het dekentje over de kleine." Na een periode van grotere openheid in de jaren 70 van de vorige eeuw is seksualiteit bij kinderen opnieuw een taboe. [...] "Kinderen hebben lustgevoelens, ook in de zin dat er opwinding is. En ze kunnen verliefd worden." Dat ze met die gevoelens experimenteren is 'heel normaal'. [...] Ouders die afwijzend reageren op ontluikende seksuele gevoelens en daden, of deze helemaal verbieden, geven hun kroost een negatief beeld mee. "In feite zeggen ze: seks is vies, seks is geheimzinnig, seks is iets waarover je niet praat. En dŠt is schadelijk, want die boodschap neemt het kind mee in toekomstige relaties." Seksuele voorlichting begint met openheid en respect, zegt Channah Zwiep. "Wacht niet tot je zoon of dochter vragen stelt. Want tegen de tijd dat je kind 3 is, heeft het al geleerd dat seksualiteit in de taboesfeer ligt.
O jee, mijn kind doet iets seksueels (link)
Door: Annemiek Veelenturf, AD.nl (6 juni 2006)

Jongeren beginnen jonger dan velen denken te neuken. Het percentage van 12-14 jarigen dat in Nederland masturbeert mag wel omhoog. Door te masturberen leert men het eigen lichaam en de eigen seksuele wensen kennen.

[ citaat 90 ]
[1] masturberen (12-14 jarigen): 30%
geslachtsgemeenschap (12-14 jarigen): 7%
geslachtsgemeenschap (15-17 jarigen): 42%


[2] geslachtsgemeenschap gemiddelde leeftijd eerste keer:
1995: 15,6
2005: 15,5
geslachtsgemeenschap leeftijd dat de helft hier ervaring mee heeft:
1995: 17,7
2005: 17,3

[1] Seks onder je 25e: definitieve resultaten (link)
Door: H. de Graaf, S. Meijer, J. Poelman, I. Vanwesenbeeck, Rutgers Nisso Groep / Soa Aids Nederland (8 september 2005)


[2] Is er in tien jaar tijd iets veranderd in het seksuele gedrag en de attituden van jongeren? (link)
Door: idem

[ citaat 91 ]
People worldwide are having sex for the first time at an average age of 17.3. Just over a third (35%) say they were 16 or under when they lost their virginity. Young people continue to have sex at an earlier age than previous generations: while the 25-34s lost their virginity at 17.9, the 21-24 year olds were 17.5 and 16-20 year olds were just 16.3. Women are sexually active earlier than men - at 17.2 compared with 17.5. People from Iceland are having sex younger than any other country (15.6) followed by the Germans (15.9), Swedes (16.1) and the Danes (16.1).
Durex sex survey 2005, Age of first sex (link)
Door: Durex (2005)

[ citaat 92 ]
Elf jaar is de gemiddelde leeftijd waarop een kind voor het eerst op een pornosite stuit, blijkt uit de statistieken. En jongeren van 12 tot 17 jaar zijn zelfs de grootste consumenten van internetpornografie.
Porno: De bom onder een relatie
Door: Emely Nobis, Opzij (nr. 7/8, juli/augustus 2005)

Het taboe op masturbatie is nog veel te groot.

[ citaat 93 ]
Hoewel ruim 80 procent van de Nederlandse bevolking zichzelf meerdere malen per week een hoogtepunt bezorgt is het nog steeds 'not done' om hier zonder blikken of blozen over te praten. Meer dan de helft van de bijna duidend ondervraagden vindt namelijk dat er op doe-het-zelf-seks nog een zeker taboe rust. Dit blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek door online magazine Singlessite.nl waarin seks met jezelf centraal stond.
Masturbatie nog altijd taboe (link)
Door: Singlessite.nl (14 augustus 2006)

6. Uitkomsten onderzoek slechts welkom indien passend in heersende gedachtegang

In de volgende twee hoofdstukken wordt wetenschappelijk onderzoek aangaande met name pedoseksualiteit behandeld. In dit hoofdstuk laten we zien dat men daadwerkelijk seksueel misbruik veelal onterecht op ťťn hoop gooit met gewilde contacten, en dat psychische problemen op latere leeftijd door onderzoekers veelal onterecht direct en uitsluitend wordt toegeschreven aan seksuele ervaringen in de jeugd. (Meta-)onderzoek dat niet iedere seksuele ervaring van kinderen 'misbruik' noemt en tot andere conclusies komt, wordt vaak bewust genegeerd.

Dit geldt bij uitstek voor het baanbrekende onderzoek van Rind, Bauserman en Tromovitch. Voor zover dat niet is genegeerd, kwam men met kritiek. Met die kritiek is door deze onderzoekers de vloer aangeveegd.

[ citaat 94 ]
Er is een schok gegaan door het terrein van onderzoek naar wat te boek staat als 'seksueel misbruik van kinderen' (SMK; in het Engels child sexual abuse of CSA) met de komst van hernieuwd grondig objectief onderzoek naar, en vlijmscherpe analyses van, de huidige en recent-historische stand van zaken. In Psychological Bulletin, jaargang 124, nr. 1, 1998, publiceerden de Amerikaanse onderzoekers Bruce Rind, Robert Bauserman en Philip Tromovitch een meta-analyse van onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen - dat wil zeggen: een statistische analyse die het mogelijk maakt gegevens van onafhankelijke onderzoeken te combineren. Het bleek onder meer dat een aanzienlijk aantal kinderen en pubers, vooral jongens, geen aantoonbare psychische schade lijdt als gevolg van seksuele ervaringen met oudere personen, en dat instemming en (afwezigheid van) dwang essentiŽle factoren zijn die de reacties beÔnvloeden. De meta-analyse was volledig gebaseerd op tot dan toe uitgevoerd onderzoek. Maar bevindingen die het misbruikdogma tegenspreken, zal men in de victimologische literatuur niet eenvoudig herkenbaar tegenkomen. Victimologen zijn geneigd schade te overdrijven en er hun exclusieve aandacht op te vestigen, alsmede een culturele samenhang tussen volwassene-minderjarige-seks en psychische schade te verwarren met een universeel oorzakelijk verband. De meta-analyse zette de anti-wetenschappelijke machinerie van de invloedrijke Amerikaanse rechtsconservatieven in werking, hetgeen leidde tot de veroordeling van het onderzoek door het al even anti-wetenschappelijke Amerikaanse Congres. Het gemak waarmee deze veroordeling tot stand kwam, ondanks verzekeringen van de wetenschappelijke gemeenschap - waaronder de American Association for the Advancement of Science, de grootste wetenschapsorganisatie in Amerika - dat het onderzoek wetenschappelijk correct was, geeft aan hoe vals het gespeelde spel is.
Rind, Bauserman en Tromovitch weigeren te zwichten: De ijzersterke verdediging van een veroordeeld onderzoek (link)
Door: Chris, Koinos Magazine (32, 2001/4)

Anderen komen tot eenzelfde conclusie.

[ citaat 95 ]
Dat seksueel misbruik grote blijvende schade aanricht bij de slachtoffers is volgens Van Koppen, als psycholoog verbonden aan het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving in Leiden, niet meer dan een aanname, die niet wetenschappelijk wordt ondersteund. Een Amerikaans onderzoek van vier jaar geleden, een zogeheten meetanalyse van 59 studies naar de gevolgen van seksueel misbruik, kon de schade niet aantonen en in 1990 kwam de Nederlandse Nel Draijer al tot een soortgelijke conclusie in een proefschrift waarop zij cum laude promoveerde. De onderzoeken die wel tot de conclusie kwamen dat het misbruik slachtoffers beschadigde, gingen volgens Van Koppen mank aan drie tekortkomingen. Het geconstateerde misbruik (incest) was te zeer verweven met slechte gezinsomstandigheden, het onderzoek was niet fijnmazig genoeg en de gehanteerde definitie van seksueel misbruik sloot te veel eenvoudige incidenten in (Van Koppen: "Ook ome Piet die op een verjaarsfeestje bij het dansen een keer de borsten van zijn nichtje aanraakt"). Dat klinische onderzoeken soms tot andere conclusies leiden, schrijft Van Koppen toe aan de mogelijkheid dat de therapeut die trauma's verwacht ze ook wel vindt. In antwoord op een vraag voegde hij er enigszins nuancerend aan toe: "Wetenschap biedt geen waarden, maar aanleiding tot discussie."
Seksueel misbruik veroorzaakt geen blijvende schade (link)
Door: Ger Dullens, Justitie.nl (april 2004)

[ citaat 96 ]
The American Psychological Association has sent a strong message that it will soon approve the practice of adults having sex with children, now known as "pedophilia" or "child molestation." It has published a study indicating that pedophilia can have a positive influence on a child. This conclusion was based upon a compilation of fifty-nine studies about how college students have coped with childhood sexual "abuse." We must eliminate the use of "judgmental terms" such as "child abuse," "molestation," and "victims," according to the study. We should use neutral, value-free terms like "adult-child sex." We should not talk about "the severity of the abuse," but instead refer to "the level of sexual intimacy."
Will Pedophilia Be Next In Massachusetts Schools?: "Child Molestation" Is Being "Normalized" (link)
By: J. Edward Pawlick, Publisher, Massachusetts News (1998)

Ook de schadelijkheid van incest die zou blijken uit onderzoek van Nel Draijer blijkt minimaal te zijn. Schade is het gevolg van de gezinssituatie.

[ citaat 97 ]
[1] De verontrusting over incest bereikte in Nederland een hoogtepunt toen Nel Draijer ruim tien jaar geleden een empirisch onderzoek publiceerde naar seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Zij concludeerde dat incest veel meer voorkomt, en veel traumatischer gevolgen heeft, dan daarvůůr werd gedacht. Draijers feministisch geÔnspireerde studie heeft sindsdien de meningsvorming over kindermisbruik gedomineerd. Han IsraŽls toont in dit boek echter aan dat de feministische bijdrage aan deze meningsvorming vooral uit mythen bestaat. Een aantal oudere, door feministen bejubelde theorieŽn blijkt bij nadere beschouwing zelfs volkomen onzinnig te zijn. Hun onvoorwaardelijke geloof in 'hervonden' herinneringen aan misbruik in de kindertijd is vrijwel het enige aspect van de feministische misbruikliteratuur dat door nuchterder onderzoekers is bekritiseerd. IsraŽls laat zien dat ook de beweringen die pretenderen over 'echte' herinneringen te gaan, meestal niet bestand zijn tegen enig serieus onderzoek. Met het nog altijd als gezaghebbend beschouwde onderzoek naar incest van Nel Draijer is overigens nog iets aan de hand. IsraŽls stelt vast dat haar stelling dat incest tot veel, deels zeer ernstige psychische klachten leidt, door Draijers eigen cijfers niet wordt ondersteund. Die wijzen uit dat de gevolgen juist verbazingwekkend gering zijn. Heilige verontwaardiging laat zien dat de feministische literatuur die op de beeldvorming over incest zo'n bepalende invloed heeft, met grote scepsis gelezen dient te worden.


[2] Verreweg de belangrijkste factor voor het verklaren van verschillen in de traumascore is nog steeds het al dan niet hebben van een strenge vader. Dat verklaart zo'n negen procent van de variatie. Op de tweede plaats komt het hebben van een zieke, nerveuze moeder, met een extra bijdrage van zo'n zes procent. Het effect van incest - dat wil zeggen: van seksueel kindermisbruik door verwanten - staat in de eerste rapportage van Draijer over haar onderzoek op de vijfde plaats (Draijer1988a tabel 9.21), met een extra bijdrage aan de verklaarde variatie van ongeveer ťťn procent (de verklaarde variatie stijgt daardoor van 0,22 naar 0,23); in het proefschrift van twee jaar later staat incest in precies dezelfde tabel over precies dezelfde uitkomsten niet op de vijfde maar op de achtste plaats, met een stijging van de verklaarde variantie van 0,25 naar 0,25, dat wil zeggen van (afgerond) nul procent (Draijer 1990 p.407 tabel 11.5).

-- Dr. H. IsraŽls (docent Geschiedenis van de Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam)

[1] Tekst op achterflap Heilige verontwaardiging
Door: Han IsraŽls, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen (2001)


[2] Heilige verontwaardiging
Door: Han IsraŽls, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen (2001)

Er is meer onderzoek nodig.

[ citaat 98 ]
[Gerda van Dijk, seksuologe:] Elke baby masturbeert; dat is de enige aangeboren natuurlijke seksualiteit die we hebben. [Pieter van de Wielen, de presentator:] Dit lijkt me trouwens nu al een redelijk taboe, als je baby-seksualiteit zou willen onderzoeken dan denk ik niet dat je heel veel subsidie krijgt. [Gerda:] Nee, trouwens ook niet als je kinderseksualiteit wil onderzoeken in Nederland, dat wordt geweigerd, daar wordt geen geld voor gegeven. [Pieter:] Die mythes hŤ, waar we het over hebben over het masturberen, homoseksualiteit, over dat pijpen slecht is, zijn die nou ook door de wetenschap in stand gehouden? [Gerda:] Absoluut, ze zijn door artsen verzonnen en ze zijn jarenlang, bijna decennialang door artsen in stand gehouden sinds het ontstaan van de seksuologie eind van de negentiende eeuw. [...] Ik ben gaan studeren in de jaren zestig. [...] Maar wat wel heel opvallend is is dat ik gedurende mijn hele medische opleiding niets heb gehoord over seksualiteit, behalve bij psychiatrie over de perversies, en daar hoorde toen nog homoseksualiteit bij. Dus toen ik afgestudeerd was als arts was ik ineens seksueel expert want iedereen vroeg aan mij dingen over seksualiteit en ik had niets anders dan m'n eigen ervaring, wat denk ik voor de meeste artsen van mijn leeftijd in ieder geval gold. [...] [Pieter:] Ziet u nog dingen die onderzocht zouden moeten worden, waar de wetenschap nog steeds een voortrekkersrol in zou kunnen vervullen? [Gerda:] Kinderlijke seksualiteit. [...] Wat weten kinderen van seksualiteit? Wat doen ze met hun eigen lichaam? Hoe ervaren ze hun eigen lichaam? Hoe krijgen ze autonomie over hun eigen lichaam? Dat zijn denk ik dingen waar ik best eens heel benieuwd naar zou zijn. [Pieter:] Maar dat zijn allemaal nog steeds echte taboes natuurlijk. [Gerda:] Ja.
Mythen in de seksuologie (link)
Door: Noorderlicht, radio-uitzending van de VPRO (19 juli 2005)

7. Cruciaal verschil tussen vrijwillige en onvrijwillige contacten

In dit tweede hoofdstuk over wetenschappelijk onderzoek (na hoofdstuk 6) gaan we dieper in op de factor dwang. Of in een pedoseksuele relatie sprake is van liefdevolle aandacht of opgedrongen contacten is van cruciaal belang, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

[ citaat 99 ]
Pedofilie: De seksuele gerichtheid op kinderen, meestal gepaard aan liefdevolle aandacht voor die kinderen. De homoseksuele vorm hiervan heet pederastie.
Door: Het Cultureel Woordenboek: Encyclopedie van de algemene ontwikkeling; Onder redactie van prof.dr. Dolph Kohnstamm en dr. Elly Cassee; Anthos (negende herziene druk, februari 2002)

Cora Emens stelt terecht de vraag of volwassenen nog weten hoe ze als kind hun seksualiteit beleefden.

Ik ben opgeleid tot tweede graads lerares Gezondheidskunde, maar voelde me te beperkt in het bestaande schoolsysteem om als zodanig aan het werk te gaan. In plaats daarvan ben sinds tientallen jaren aktief als sekscoach. [...] De meeste seksuele problemen beginnen [namelijk] met de seksuele opvoeding of het gebrek daaraan. Door de ontkenning dat kinderen seksuele wezens zijn en ze aan hun lot over te laten als het op seksuele gevoelens aankomt. [...] Wanneer houden we nu eens eindelijk op met het betuttelen van onze seksualiteit? Kunnen we ons dan niet meer herinneren hoe we zelf waren toen we jong waren? Moet seks wel zo aan banden gelegd worden met alle fysieke, emotionele en psychische problemen die daar uit voort komen. Doet de huidige wetgeving niet meer kwaad dan goed?
Nieuwe politieke partij (link)
Door: Cora Emens, The Sex Academy-NL Blog (30 mei 2006)

Naar deze en andere dingen is onderzoek gedaan. Dat onderzoek wijst onder meer uit wat hieronder staat aangegeven. Voor de wetenschappelijke bronnen verwijzen wij naar de opsomming onderaan genoemde pagina.

The available research supports the following conclusions:

1. Most sexual contacts between boys and older partners are not forced or coerced.

2. Boys who have sexual contacts with older partners usually feel the experience was harmless or beneficial.

3. Boys who have sexual contacts with older partners usually do not feel negatively about the experience.

4. Many boys who have sexual contacts with older partners report strongly positive feelings about the experience.

5. Boys who have willing sexual contacts with older partners are not psychologically less adjusted than other males.

6. The degree to which a boy feels free to guide or to end the contacts, i.e. the degree of consent, is the single largest determining factor in whether he will feel negatively about the experience and whether it will affect his psychological adjustment.

7. The age at which someone has a sexual experience is not a useful predictor of their later psychological adjustment.

8. The particular physical act that occurs during consensual sexual contacts between a boy and an older partner is not a useful predictor of his later psychological adjustment.

9. In cases of sexual abuse (i.e. unwanted sex) of a child or adolescent where the victim shows symptoms that seem to be associated with the unwanted sexual contacts, other variables, notably family background and family dynamics, are found to be much more strongly correlated to outcomes. When the effect of these variables is accounted for, the unwanted sexual experience is no longer found to be a useful predictor of adjustment.

10. Men who love boys (or girls) cannot be distinguished from other men on standard personality inventories and other psychological tests.

11. Most research into childhood and adolescent sexual experiences exhibits a strongly negative and prejudicial bias on the part of the researchers toward these experiences, and incorporates methodological flaws that either carry a high likelihood of skewing the findings toward more negative outcomes (this includes several of the studies cited here), or render the study irrelevant to boys' consensual, non-coerced experiences.

Man/Boy Love: Some questions & answers (link)
Door: NAMBLA, Nambla Bulletin (Vol. 25 No. 1, March, 2005)

Eigenlijk komen alle liberaal denkers tot de conclusie dat de mate van vrijwilligheid bepalend is.

Dubya has nominated another caveman for a federal appeals court. Refreshingly, the Democratic Party is organizing opposition. The nominee is quoted as saying that if the choice of a sexual partner were protected by the Constitution, "prostitution, adultery, necrophilia, bestiality, possession of child pornography, and even incest and pedophilia" also would be. He is probably mistaken, legally--but that is unfortunate. All of these acts should be legal as long as no one is coerced. They are illegal only because of prejudice and narrowmindedness.
Political notes from 2003: March - June (link)
By: Richard Stallman, oprichter GNU project (www.gnu.org) en Free Software Foundation (www.fsf.org)

Sowieso is er in weinig gevallen sprake van dwang. Veel eerder gaat het om romantische (liefdes)relaties, zo laat ook onderzoek naar cyberseks zien. Dat het contact veelal als prettig wordt ervaren blijkt ook uit onderzoek.

[Onderzoek gepresenteerd tijdens de 112de "Annual Convention" van de American Psychological Association (APA), in Honolulu, 2004.]

"Online sex abuse cases not characterized by deception, abduction and force, research shows."
"Far from the stereotype of unsuspecting children kidnapped by strangers posing as people their own age, most young Internet sex-abuse victims are teenagers who know they're corresponding with adults interested in having sex, according to a new study. [...] Only 5 percent of the offenders tried to conceal that they were adults, and only 21 percent lied about their motives, mostly by promising love and romance."
"Few offenders used force (5%) or coercion (16%) or abduction (3%) to sexually abuse their victims."
"Half of the victims were described as being in love with or feeling close bonds with the offenders"

Door: American Psychological Association (link)
Door: Boston Herald (link)

Courts across America are cracking down on women, especially teachers, who have sex with under-age boys. In the past month at least seven women, four of them teachers, have been charged or sentenced. The flurry of prosecutions follows the sex-abuse scandal in the Roman Catholic Church. Experts say that the trend reflects a growing recognition that sexual abuse of boys can be just as serious as that of girls. However, the courts are reluctant to punish women as harshly as men convicted of similar crimes. Whereas male abusers of girls routinely receive sentences of 15 to 20 years, women often avoid jail. "Many people in society feel boys should want sex and it's not harmful, and girls should not want sex and it is harmful," said Robert Shoop, a professor at Kansas State University and the author of Sexual Exploitation in Schools: How to Spot It and Stop It. "The reality is, in both cases it's illegal, it's harmful and it's wrong." A US Department of Education study released in June last year found that 7 per cent of pupils were victims of physical or sexual abuse by teachers or other school employees. Of those, 22 per cent were victimised by a woman. "Whether a boy might enjoy the attention or not is actually irrelevant. Many of the girls who are sexually abused by males say that they are willing or are in love," said Professor Charol Shakeshaft, of Hofstra University, the author of the report.
Courts get tough on women who have sex with boys
Door: James Bone, New York, The Times (1 december 2005)

Seksuoloog G. Roelofs noemt vijf voorwaarden voor vrijwillige relaties.

Roelofs is goed thuis in wat men in de volksmond 'seksuele afwijkingen' noemt. Hij is sinds 1974 verbonden aan de Riagg en vrijgevestigd als psychiater. Ook is hij vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. [...] Hij heeft vijf voorwaarden opgesteld waar een 'gezonde' pedofiele relatie volgens hem aan zou moeten voldoen. Er mag geen sprake zijn van dwang en het kind moet te allen tijde kunnen stoppen. Ten derde moet de seks op het 'psycho-seksuele niveau' van het kind zijn. [...] Twee andere voorwaarden vormen voor de huidige generatie pedofielen in de meeste gevallen echter het struikelblok: als het aan Roelofs ligt moeten de ouders van her kind op de hoogte zijn. Ook moet het kind er met zijn omgeving over kunnen praten zonder dat het op afkeuring stuit. "En er komt een tijd dat kinderen van twaalf jaar zťlf beslissen over hun seksualiteit." Het kan lang gaan duren, de emancipatie die hij voorziet. "Het gaat ten slotte om kinderen. Dat ligt altijd gevoelig. En de tolerantie om er liberaal over te denken is in dit Dutroux-tijdperk verdwenen. [...] Geef vrij wat niet schadelijk is, zodat de werkelijk ziekelijke en criminele pedofielen beter kunnen worden aangepakt", luidt het pleidooi van de Maastrichtse psychiater.
Niet elke pedofiel is een smeerlap
Door: Sjors van Beek en Jasper Groen, De Limburger (8 augustus 1999)
Over: drs. G.T. Roelofs (psychiater/seksuoloog)

Anderen maken het minder ingewikkeld en maken slechts het onderscheid: vrijwillig of onvrijwillig.

Maar de overheid heeft nogal eens snel de neiging, en mensen ook; die hebben snel de neiging om zondebokken aan te wijzen en daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. [...] Ja, ik maak maar ťťn onderscheid: vrijwillig, niet vrijwillig. Dat is het enige onderscheid. En dat geldt voor homoseksualiteit, voor pedoseksualiteit, voor heteroseksualiteit. Als iets gebeurt op vrijwillige basis dan heb ik geen enkel probleem. Als ťťn van de twee onder dwang iets moet doen, ik ben tegen dwang. Dat is het enige wat voor mij telt. En de rest vind ik absoluut allemaal kunstmatige grenzen. [...] Ja, doe er iets aan. Daarom zeg ik ook we zijn een beetje op de terugweg. Enkele jaren geleden had je die mensen [zichtbare pedofielen] wel, die hun nek uitstaken; die zichtbaar waren. Die zelfs zo ver kwamen dat ze in de Eerste Kamer zaten. Zorg dat je binnen je eigen groep weer mensen hebt die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen; dat lijkt me heel wijs. [...] Twee mensen die seks met elkaar hebben moeten daar allebei mee instemmen. Ik denk niet in termen van kind, vrouw, man, oud, jong. Voorwaarde bij het hebben van seks is dat beiden ermee instemmen.
Openhartig interview met de Gay Krant-liberaal in hart en nieren: Henk Krol. (link)
Door: Vereniging MARTIJN interviewt H. Krol, hoofdredacteur Gay Krant (2004)

Uit verkennende onderzoeken lijkt inderdaad naar voren te komen dat dit onderscheid van belang is.

Bij een retrospectief onderzoek, waarbij aanvullend geworven was op ervaringen met volwassenen tijdens de jeugd, werd onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en onvrijwillige contacten. Heel algemeen gezegd kwam uit dit onderzoek [Sandfort; Jongens over vriendschappen en seks met mannen (1986), Het belang van de ervaring (1988)] naar voren dat respondenten die in de jeugd uitsluitend vrijwillige contacten hadden meegemaakt meer zin in seks hadden en gemakkelijker opgewonden raakten. De jongens met deze ervaringen hadden daarnaast ook minder angst voor seksueel contact en waren meer tevreden over hun seksuele leven. Als het contact onvrijwillig en ingrijpend was gold het tegenovergestelde. [...] Samengevat, het is onmogelijk te zeggen of seksuele ervaringen tijdens de jeugd een positieve dan wel negatieve uitwerking hebben op de seksuele ontwikkeling. Van belang is om te kijken naar de aard van deze contacten en in het algemeen lijkt het er dan op dat positieve ervaringen een positieve invloed kunnen hebben op het huidige functioneren en dat voor negatieve ervaringen het omgekeerde geldt.
Seks in de groei: Een verkennend onderzoek naar de (pre-)seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen
Door: Hanneke de Graaf & Jany Rademakers, Rutgers Nisso Groep, Uitgeverij Eburon Delft (2003)

An academic awarded a doctorate by Glasgow University for his thesis which described sex between adults and children as sometimes positive was criticised last night by child abuse experts. Richard Yuill said his research, based on interviews with paedophiles and their victims, "challenged the assumption" that sexual relations between adults and under-16s were inherently abusive. "The conclusions are that in such relationships I think you've got the good, the bad and the ugly, and that's where I stand on that," he said in the Times Higher Education Supplement. But child abuse experts said his thesis would play into the hands of paedophiles who justified their actions by claiming their victims were willing participants. [...] Mr Yuill, who was awarded his doctorate this week, interviewed paedophiles by describing himself as a "boylover" and said his work could challenge the law which states that children under 16 are incapable of giving informed consent to sex with adults. "The law may well take that view," he said. "The only thing I'm reporting is that the research findings do not concur with that overall picture. A number of respondents would concur with the law ... but others found positive experiences or at least what I'd call neutral." Glasgow University said last night the thesis did not represent its views but defended the decision to award the doctorate. "This student and his research was the subject of a full investigation by senior university staff. His research material was examined by Strathclyde police who were satisfied that nothing of an illegal nature had taken place," it said.
Sicko academic says pedophilia "sometimes positive" (link)
By: Matthew Taylor, Prison Planet (December 2, 2004)

Sommige mensen zijn overigens van mening dat enige dwang niet problematisch hoeft te zijn.

Er is het idee dat als het over seks gaat mag er geen dwang plaatsvinden. Dat is het grote probleem met pedofilie, want dat zijn ongelijke machtsverhoudingen en die mannen die dwingen jongens tot seks die ze niet zouden willen. Bij Sade is het zo van je moet een beetje gedwongen worden om te leren wat je lekker vindt. Wij accepteren dat op heel veel terreinen. Je wordt gedwongen om naar school te gaan. Je wordt gedwongen om als kind je bordje leeg te eten. Je wordt gedwongen om op bepaalde tijden netjes te poepen en te plassen. Het kind wordt eindeloos gedwongen maar bij seks mag het opeens niet meer. Sade geeft aan: met een beetje dwang leer je nu juist hoe lekker seks is. [...] Dominee Visser zei ook elke age of consent is tamelijk willekeurig. Je kunt zeggen het is twaalf maar er zijn ook kinderen die met tien klaar zijn voor de seks of met zes. [...] Wat is er nou het bezwaar tegen dat kinderen seksuele handelingen zien? Dat zien ze ook van koeien op stal en ze zien ook eenden elkaar verkrachten. En kinderen zijn echt ook helemaal niet achterlijk. Nee ik zou het helemaal niet erg vinden als kinderen dat zouden zien.
Pedofilie en homofilie: onlosmakelijk met elkaar verbonden. (link)
Door: Vereniging MARTIJN interviewt Dr. G. Hekma, docent homo/lesbo studies UvA (2004)

8. Strafklimaat verhardt in rap tempo; situatie Nederland

De rechtspraak is de laatste jaren flink aan het veranderen. De trend is dat er steeds zwaarder wordt gestraft en dat er steeds meer strafbaar wordt gesteld. Deze trend zullen we in de komende twee hoofdstukken behandelen. Met behulp van enkele voorbeelden laten we zien waar dit toe leidt en nog kan gaan leiden.

De rechters en advocaten-generaal van de strafkamer van de Hoge Raad zijn bezorgd over de "verharding" en "verrechtsing" van het strafklimaat in Nederland. Ze hekelen het gemak waarmee politici wetten uitvaardigen die de burgerlijke vrijheden beperken en protesteren tegen het onzuivere staatsrechtelijk besef waar de politiek geregeld blijk van geeft. "Het uitgangspunt dat een rechter een verdachte bij twijfel vrij moet laten, wordt in de politiek steeds minder gedeeld", zegt raadsheer G. Corstens. "Ik vind dat wij als Hoge Raad vanuit onze verantwoordelijkheid voor de rechtstatelijkheid moeten durven zeggen: 'Jongens, jullie gaan te ver. Tot hier en niet verder'." Volgens Corstens zit Nederland "midden in een repressieve golf zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw".
Hoge Raad bezorgd over verharding van het strafklimaat (link)
Door: Gerard van Westerloo, NRC (6 mei 2006)

Begin jaren '80 leek het klimaat liberaler te worden.

De laatste jaren is het aantal mensen dat in verband met seksueel misbruik van kinderen wordt ingesloten aanzienlijk afgenomen, met name is dit het geval als er geen sprake is van geweldpleging of dwang. Het veranderd vervolgingsbeleid stoelt daarbij ongetwijfeld op veranderde maatschappelijke gedachten over seksueel contact van volwassenen en jongeren, terwijl ook het feit dat sommige potentiŽle daders via de opgekomen jeugdprostitutie en kinderpornografie hun behoeftebevrediging vinden, maakt dat deze volwassenen buiten de justitiŽle kanalen blijven.
Hulpverlening aan reclassenten
Door: M.D. Lamping-Goos (beleidspsychiater, verbonden aan Algemene Reclasseringsvereniging), artikel staat in Seksueel misbruik van kinderen en jonge adolescenten, Dr. W.H.G. Wolters (red.), uitgeverij Intro Nijkerk (1982)

Pedofilie is strafbaar gesteld in artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht. Het aantal veroordelingen ervoor is de laatste decennia sterk gedaald: van 8Ĺ per 100.000 inwoners in 1960 via 3,3 in 1970 en 1,8 in 1975 tot 0,7 in 1982. In Noord-Brabant en Limburg is het aantal veroordelingen voor alle sexuele delicten steeds vijftig procent hoger dan in de overige provincies samen. Zo werden in 1982 in Brabant en Limburg zes mensen per 100.000 inwoners veroordeeld tegen drie landelijk. Het aantal veroordelingen op het totale aantal bij de justitie gemelde pedofilie-delicten is van 1978 tot en met 1982 steeds ongeveer 32 procent. Tweederde wordt niet vervolgd. Nog een gegeven: van 1978 tot en met 1982 komt het nog maar in een kwart van de door de politie opgehelderde gevallen tot een veroordeling. In 1978 was dat 26 procent en in 1982 werd nog maar 23 procent van de opgehelderde gevallen veroordeeld. [...] Het Openbaar Ministerie en de rechter zijn dus in ons land terughoudend en worden steeds terughoudender. Nog maar drie op de tien art. 247-zaken haalt de zitting van de rechter en in bijna ťťn op de vijf pedofiliezaken wordt nog maar gevonnist.
Ongelijkheid
Door: krantenartikel overgenomen in Orpheus (1985-1, 1985)

In die tijd waren er veel mensen en organisaties die kinderen meer vrijheden wilden geven op seksueel gebied.

Het COC heeft op donderdag 15 januari aan de minister van Justitie een voorstel aangeboden over de mogelijkheid tot strafuitsluiting bij seksuele contacten van en met jongeren beneden 16 jaar. Het COC hoopt hiermee de weg te openen naar een aanvaardbare wijziging van het bestaande verbod. Ruim een jaar geleden veroorzaakte een regeringsvoorstel over deze kwestie veel commotie. Verwacht wordt dat de regering zeer binnen kort een gewijzigd wetsontwerp bij de Tweede Kamer zal indienen.

Het COC heeft dit niet willen afwachten en heeft zelf een voorstel ontworpen. Het is een compromisvoorstel, bedoeld om de ontstane tegenstellingen te overbruggen. Het voorstel komt op het volgende neer. Het verbod op seksuele contacten met jeugdigen blijft in het wetboek van strafrecht staan. Hieraan dient echter te worden toegevoegd dat het verbod in nader omschreven gevallen niet van toepassing is. Daarbij denken wij in het bijzonder aan gevallen waarin de jongere in kwestie het contact zelf zocht, of een actieve rol speelde in het onderhouden ervan of indien er geen sprake is van een groot machtsverschil.

[Een greep uit de ondertekenaars:] H. Drion, Dr. M. Moerings, Mr. G. Spong, Prof dr. J. Frenken, Prof. dr. C.J.B.J. Trimbos, Dr. P. Cohen-Kettenis, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel, Humanistisch Verbond, Hedy d'Ancona, Organisatie Vrouwen in de VVD, Rooie Vrouwen in de PvdA, Politiek Emancipatie- en Aktiveringscentrum D66, JOVD, Jonge Socialisten, Jonge Democraten, PvdA Homogroep, Miep Diekmann, Yvonne Keuls, Annie M.G. Schmidt, Dr. Jan C. Terlouw, Dolf Verroen, Bob van Schijndel

Persbericht: Compromisvoorstel strafbaarstelling seks beneden 16 jaar (link)
Door: COC e.a. (15 januari 1987)

Er volgde een wat liberalere periode, maar die hield niet lang stand, ondanks het pleidooi van het COC en anderen.

Er heeft zich inzake ťťn onderdeel van de wetstekst een zorgwekkende ontwikkeling voltrokken. Strafbaar is degene die afbeeldingen "verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, of in voorraad heeft". De meeste van deze kwalificaties hebben betrekking op handel en meervoud. Toen in 1995 de wet werd bijgesteld heeft voormalig minister Sorgdrager in de Tweede Kamer met nadruk verklaard dat het enkelvoudige bezit voor privťgebruik niet onder 'in voorraad hebben' begrepen is. In strijd hiermee geeft de Hoge Raad in zijn arrest van 21 april 1998 een nieuwe regel waar zij stelt dat ook het bezit van ťťn afbeelding voor privťgebruik onder het in voorraad hebben valt. Minister Sorgdrager, in antwoord op Dittrich die verklaarde "dat een particulier die voor eigen gebruik een exemplaar van een verboden afbeelding in zijn bezit heeft zoveel mogelijk buiten schot moet blijven": De term 'in voorraad hebben' slaat niet op "het privťbezit van een enkele afbeelding. Het begrip heeft een externe connotatie, het heeft ook een zekere pluraliteit in zich." [...] Uit: Handelingen van de Tweede Kamer 1994-1995, nr. 25: 4008. 6 april 1995. Dit is niet meer een zaak van wetsuitleg een taak die aan de Hoge Raad is opgedragen hierbij begaf de Hoge Raad zich op het terrein van de wetgeving. Dit is fundamenteel in strijd met de grondslagen van onze democratie, die ondanks alle variatie daarin nog altijd berust op een scheiding der machten. Zodra men toestaat dat die wordt opgeheven, brengt men de rechtsstaat en de democratie in gevaar. Wij betreuren het dat minister Korthals van plan is deze uitspraak van de Hoge Raad te legaliseren. Op deze manier worden mensen die onschuldig uitziende (eventueel zelf gemaakte) afbeeldingen in bezit hebben gecriminaliseerd.

[...]

Wij maken bezwaar tegen het voornemen van de minister om het klachtvereiste bij seksuele contacten met iemand tussen 12 en 16 jaar te laten vervallen en een zwaarder accent te leggen op het hoorrecht. Deze wijziging zou een wezenlijke verzwakking van de rechten van de jeugdige betekenen. Wanneer de jeugdige vervolging door de officier kan tegenhouden, zou het zelfbeschikkingsrecht nog enigszins zijn beschermd. Dan dreigt echter nog steeds het gevaar dat opsporingsactiviteiten de privacy van de jeugdige aantasten. De grondslag van de strafbaarstelling moet niet een morele standaard zijn waaraan de individuele burger zich moet conformeren, maar de mogelijke schade die een jeugdige door bepaald gedrag kan ondervinden. Door in vage termen als 'ontucht' te spreken, maakt de kabinetsnota nergens onderscheid tussen wat wťrkelijk ongewenst is (misbruik) en gedrag waar niemand nadelen van ondervindt. Het moraliserende begrip 'ontucht' dient uit de wettekst te verdwijnen, en vervangen te worden door een heldere definitie van seksueel misbruik. [...] De strekking van art. 240b over afbeeldingen van kinderen en jeugdigen is volgens de minister nog steeds de bescherming tegen misbruik, maar hij doet dit standpunt teniet door toevoeging van gezichtspunten die er mee in strijd zijn. Het COC pleit ervoor de leeftijdsgrenzen inzake strafbaarheid van afbeeldingen gelijk te trekken met die van seksuele contacten in de jeugdjaren. Virtuele kinderporno dient niet strafbaar te zijn.

COC Nota (Het COC over...) (link)
Door: COC Nederland, "Het COC over..." is een uitgave van COC Nederland, werkgroep politiek (jaargang 3, nummer 1, februari 2001)

"Die verandering in de wet biedt ook niet meer bescherming, maar getuigt van de morele opvatting dat een seksuele relatie tussen een kind en een volwassene ongepast is. Daar ben ik het niet [mee] eens: ik vind dat een 40-jarige een seksuele relatie moet kunnen hebben met iemand van 15. Ook als ze met elkaar naar bed gaan - mits er geen sprake is van seksueel misbruik. Kinderen moeten zelf kunnen ontdekken wat ze lekker vinden."

-- Martin Moerings (docent Willem Pompe instituut voor strafrechtzaken)

Door: Trouw (11 april 2001)

In BelgiŽ begon men privť-bezit van kinderpornografie ook te vervolgen.

Procureur Chantal Pensis vroeg woensdag de maximumstraf voor het bezit van kinderpornografie. Die bedraagt 1 jaar en 200.000 fr. boete. Volgens de procureur is het de eerste maal dat iemand terecht staat wegens het loutere bezit van kinderpornografie [in BelgiŽ]. Om vervolging mogelijk te maken, baseert men zich op de nieuwe wet op de mensenhandel van 13 april 1995.
Eerste vervolging voor bezit kinderpornografie
Door: J.D.W., Gazet van Antwerpen (3 april 1996)

Op de nieuwe Nederlandse wetgeving, die sinds 2002 van kracht is, wordt nogal wat kritiek geuit.

[Vraag: Wat vindt u van de tendens in de samenleving als het gaat over seksualiteit van jongeren tot achttien jaar als kind te beschouwen en als onderwerp voor bescherming terwijl anderszins als je kijkt naar de zaak Murat D. dat een jongen volgens het volwassen strafrecht berecht wordt. Opeens is iemand dan heel volwassen.] Dat vind ik een grote achteruitgang. Dan was het vroeger iets beter geregeld. Als het ging om seksualiteit en relaties tussen ouderen en jongeren vanaf twaalf jaar dan bekeek de rechter dat per geval. In het ene geval zou hij zeggen nou nee en in het andere geval zou hij een waarschuwing uitspreken. Tegenwoordig hebben wij die leeftijden opgetrokken; dat is buitengewoon onverstandig. Waarom is dat onverstandig; de seksuele volwassenheid treedt eerder op bij jongeren, men is vroeger seksueel rijp en wat ontvankelijk voor bepaalde dingen. En dan gaat het om waar mag je ontvankelijk voor zijn en voor wat niet. Een zekere bescherming door de samenleving is prima maar je gaat niet strenge regels opstellen. Dan krijg je hele merkwaardige situaties. Een tweeŽntwintig jarige met een zestienjarige zou al problemen krijgen bij wijze van spreken.

[Vraag: Dient het bezit van kinderporno strafbaar te zijn?] Nee dat is natuurlijk ook allemaal doorgeslagen. Kijk er is porno en iedereen weet er is porno waarvan ik denk; nou ja so what. Niet dat ik me er grondig in heb verdiept maar er is ook porno van dat je zegt; gadver moet dat nou. Je moet zien een balans te vinden. Nou heb ik altijd het gevoel gehad dat het in Nederland helemaal niet zo gillend uit de hand liep. Maar goed als de overheid zegt ja daar willen we toch een beetje onderscheid maken. Dat heeft een risico van moralisme in zich. Ga ik uitmaken wat verantwoord bloot is en niet verantwoord bloot.

Interview met dominee Hans Visser: De dominee die niemand uitsluit. (link)
Door: Vereniging MARTIJN interviewt H. Visser (OK89, juni 2004)

De zedelijkheidswetgeving is in 2002 stevig aangescherpt om seksueel misbruik en kinderporno aan te pakken. Enkele leeftijdsgrenzen zijn verhoogd en het is op allerlei manieren makkelijker gemaakt seksuele contacten en afbeeldingen met en van jeugdigen onder de 18 te vervolgen. Met de strengere aanpak zijn echter ook de rechten van jeugdigen zelf ingeperkt. Bovendien is het taalgebruik over jeugdseksualiteit onhelder en veroordelend. Hoewel de bepalingen niet specifiek discriminerend zijn voor homoseksuele jeugdigen, kunnen zij voor hen wel (extra) negatief uitwerken. Daarom pleit de lesbische en homobeweging voor een verbetering van de wet en het uitvoerend beleid.
Factsheet: Zedelijkheidswetgeving & homoseksualiteit (link)
Door: Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid (2005)

Vanaf een jaar of 12 zijn veel kinderen nu eenmaal in staat tot seks en ze gaan daar, naarmate ze ouder worden, in toenemende mate mee experimenteren. Het liefst natuurlijk met leeftijdgenoten, maar leeftijdsgrenzen zijn niet hun eerste zorg. [...] Vroeger gold daar [12-16 jaar] het klachtvereiste: de jongere, ouders, of Raad voor de kinderbescherming moest eerst een klacht indienen. Ik zou er vůůr zijn om de klachtvereiste weer in te voeren. Terwijl jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar zich in seksuele zaken steeds vrijzinniger tonen, probeert de wetgever hen met een toenemende hardnekkigheid tegen zichzelf in bescherming te nemen. Men vindt seks blijkbaar niet goed voor pubers. Waarom eigenlijk niet? Zeker, er kunnen zich gemakkelijk individuele gevallen voordoen waarvan men terecht meent dat ingrijpen gewenst is, maar wat is toch de ratio van een algemeen en onvoorwaardelijk verbod?
De rechtswetenschapper vindt
Door: Leon Heuts, Filosofie Magazine (24 juni 2005)

9. Strafklimaat verhardt in rap tempo; situatie buitenland

Nog inhumaner is het in de Angelsaksische landen. Daar wordt het, net als in Nederland, nog altijd nůg erger. Sommige straffen die worden gegeven zijn compleet van de gekke.

In Duitsland lijken ze de boekverbrandingen vergeten te zijn.

Gedeelte krantenbericht:
Das Buch steht auf dem Index fŁr jugendgefšhrdende Schriften. G. legte Einspruch ein, sagte gestern vor Gericht: "Ich habe das Buch nicht angepriesen, das war nur der Klappentext". Aber damit kam er nicht durch. Richter: "Dieser Text war deutlich lobend, hier wurde eine Empfehlung ausgesprochen". Urtei: 480 Euro Strafe, ersatzweise 60 Tage Haft.

Vertaling daarvan:
Het boek staat bij een overzicht van geschriften die gevaarlijk zijn voor de jeugd. G. verweerde zich en zei gisteren voor de rechtbank: "Ik heb het boek niet aangeprezen, het was alleen de omslagtekst." Maar daarmee kwam hij niet weg. De rechter: "Deze tekst was duidelijk lovend, hier werd een aanbeveling uitgesproken." Uitspraak: 480 euro boete of 60 dagen gevangenisstraf.
Gaat over het boek "Loving Boys" van Dr. E. Brongersma (lid Eerste Kamer van 1946-1977)
Bronnen: zie verschillende links op deze en deze pagina's (augustus 2006)

Hieronder nog enkele ongelofelijk inhumane/extreme straffen.

[Vet door de PNVD.]

A Spartanburg County man has been sentenced to seven years in prison after a jury found him guilty of spying on boys in the restroom of a neighborhood pool. [...] Caldwell waited for the three boys, ages 12 and 13 to use the restroom, then leaned over and looked at them, prosecutor Andy Moorman said. [...] Along with the seven-year prison sentence, Caldwell will also have to serve five years of probation. Caldwell's June trial on the same charges ended in a mistrial after a witness mentioned that Caldwell is a registered sex offender.

Man gets 7 years for watching boys in Greenville restroom (link)
By: Associated Press (August 17, 2006)

[Onderstrepen en vet door de PNVD.]


[1] A homeless Orange County man who allegedly licked the feet of five boys after promising to cast them in a television commercial has been charged with lewd conduct, officials said Tuesday. Steven Michael Jones, 43, will be arraigned in Newport Beach Friday, said Sheriff's Department Spokesman Jim Amormino. Jones, of San Clemente, was charged with five felony counts of lewd acts with a child and one misdemeanor of child annoyance, Amormino said. All the victims were under 14. If convicted on all counts, Jones faces 16 years in prison.


[2] The former supervisor of a Newport Beach youth program was sentenced Friday to life in prison on 25 counts of lewd conduct and assault for sucking the toes of 20 boys. Trenton Veches, 32, will be eligible for parole in 15 years. At his trial, Veches' lawyer said his actions with boys 6 to 10 years old were "horseplay." But the prosecutor said Veches "clearly befriended these children, manipulated them and he sexually molested them." Veches' mother, Joyce Ormes, said the sentence was too harsh. "I don't know how he can spend life in prison for this when there was no sexual contact with the genitals, things like that," she said. "Clearly Mr. Veches posed a danger to the children of our community and he needed to be in prison," prosecutor Sheila Hanson said. Veches was arrested in April 2002 after a co-worker reported seeing him sucking a boy's toes.

[1] Homeless Foot-Licker Charged in Calif. (link, link)
Door: Excite News / CBS News (May 16/17, 2006)


Former youth supervisor gets life sentence for sucking boys' toes (link, on archive.org, link)
Door: SF Gate / NBC 4 (July 11, 2003)

[Vet door de PNVD.]

In what is considered a Territory first, a man has been sent to jail for possessing fictional text stories about sex with children. Former senior public servant Nick Gill was sentenced to 14 days' jail, suspended on the rising of the court, and fined $3000 after being found guilty of having 66 stories, featuring mostly young boys, on his desktop computer. There were no images involved in the case. Magistrate Daynor Trigg said he believed it was the first case of its kind.

Man jailed for boy-sex stories (link)
By: Rebecca Hewett (April 8, 2006)

[Vet door de PNVD.]

A 200-year prison term for a man convicted of possessing 20 separate items of child pornography is not constitutionally excessive, the state Supreme Court ruled Wednesday. In a 4-1 ruling, the majority said the state Legislature is free to decide that those guilty of this crime must serve at least 10 years in prison. And they concluded lawmakers also are free to mandate that the sentences be served consecutively, with no possibility of early release - effectively making it a life term. But the decision drew a stinging dissent from Justice Rebecca Berch. She pointed out that the high school teacher in this case - who did not produce the materials but simply downloaded them from the Internet - could serve less time for a crime spree that included second degree murder because the law allows that sentence to be served concurrent with other convictions. Morton R. Berger, who was a history teacher at Cortez High School, was arrested four years ago based on his possession of photographs, computer video files and computer photo files of children, all younger than 15, in sex acts. Prosecutors dismissed 15 counts but got convictions on the remaining 20. Based on requirements of state law, Maricopa County Superior Court Judge Ruth Hilliard sentenced Berger to the minimum 10 years consecutive terms on each count. He appealed, arguing that violates the Eighth Amendment to the U.S. Constitution which prohibits "cruel and unusual punishment." But Justice Scott Bales, writing the majority ruling, refused to view this as a 200-year prison term but instead as a challenge to the 10-year minimum sentence required for conviction. And he said that kind of prison term is not excessive. [...] Berch also said state laws allow for concurrent sentences when someone is convicted of second degree murder and other offenses. And she said that 10-year minimum is longer than the presumed sentence for rape or aggravated assault - and that Berger would serve no more time for actually molesting a child. Finally, she also chided colleagues for refusing to measure this as a 200-year prison term for a crime that directly harmed no one.

200 years not 'cruel and unusual punishment' in child porn case (link)
By: Howard Fischer, Azstarnet (May 10, 2006)

Levenslang voor het bezit van enkele plaatjes, terwijl het vroeger totaal niet strafbaar was. Nog steeds is het in veel landen niet strafbaar.

Bestrijding van kinderporno, ook op internet, stuit meer en meer op het probleem dat het in veel landen niet verboden is. Dat zegt het International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) in Washington in een persbericht waarover ze een persconferentie hield. Het ICMEC, dat op de been wordt gehouden met geld van Microsoft, trekt de conclusie na een grondige internationale juridische studie. Gisteren zei Chris Groeneveld van het team kinderporno van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) in een uitzending van De Ochtenden van de EO dat kinderporno alleen internationaal is aan te pakken. Maar ook dat is een probleem volgens het centrum in Washington. Van de 184 staten die lid zijn van de internationale politieorganisatie Interpol stellen er niet minder dan 95 kinderporno niet expliciet strafbaar. In 138 van de 184 landen is het bezit van kinderporno niet strafbaar, in 122 landen is ook de distributie ervan via internet niet wettelijk verboden. [...] ICMEC en Interpol werken aan een databank op internet, een International Resource Centre (IRC), over kinderporno, die over een halfjaar beschikbaar komt. Ze trainen samen ook speurders. Dat waren er al ruim 1.300 in 89 landen. Die opleidingen worden betaald door Microsoft.
Kinderporno vrij in meeste landen (link)
Door: Planet (7 april 2006)

Ook jongeren spaart men niet in de anti-kinderseks hetze.

[Vet door de PNVD.]

But there was one other charge the jury had to decide on. The second girl in the videotape was 15, and the age of consent in Georgia is 16. And under state law, prosecutors charged Wilson with aggravated child molestation. To those close to the young man, it was an outrage. "Nobody could believe that this is the law," Mann said. Even jurors frowned on the charge. "A bad law, absolutely," Manigault said. And in Georgia, that they'd had oral sex made matters worse. Until 1998, oral sex between husband and wife was illegal, punishable by up to 20 years in prison. In Wilson's case, even though he is only two years older than the girl, she was 15 and - willing or not - could not consent legally that night. Whatever their feelings about the law, jurors felt they had no choice but to find Wilson guilty of aggravated child molestation. Moments later, back in the jury room, jurors were told for the first time that the conviction came with a mandatory sentence of at least 10 years in prison. In addition, Wilson would be forced to register as a sex offender for the rest of his life.

Outrage After Teen Gets 10 Years for Oral Sex With Girl (link)
By: ABC News (February 7, 2006)

10. Behandeling van veel pedoseksuelen is schandalig moralistisch

De laatste jaren worden in Nederland weer mensen behandeld die geweldloze seksuele handelingen hebben verricht. De behandelaars zijn vrijwel totaal ondeskundig en zeer bevooroordeeld. Geestelijke en lichamelijke mishandeling door behandelaars vindt veelal buiten het oog van de wereld plaats.

Door de heersende mening wordt pedofilie echter gelijkgesteld met een hele reeks van gebeurtenissen, van het bezit van 'kinderporno' tot het plegen van 'ontucht' met minderjarigen en het begaan van lustmoorden op kinderen. Aan de heersende mening over 'pedofilie' valt goed af te lezen hoe slecht het gesteld is met de kennis van het seksuele. Uitgerekend bij 'deskundigen' is dit gebrek aan kennis opvallend. Het is een soort onwetendheid die met emoties te maken heeft, die op haar beurt weer als vast onderdeel van de seksuele opvoeding beschouwd kunnen worden. [...] Sommige mensen lijden erg onder de negatieve boodschappen die ze dagelijks over zichzelf denken te horen. Wat voor die pedofielen nu geldt, gold in het (recente) verleden voor homoseksuelen.
Pedofilie (link)
Bron: NVSH (2006)

De 'patiŽnt' wordt op alles gepakt.

Wie tegenwoordig met justitie in aanraking komt voor een zedenzaak - dit kan het downloaden van kinderporno zijn - wordt routinematig verwezen naar een psychiater of psycholoog. Van de gesprekken tussen deze en de verdachte worden rapportages gemaakt. Ik heb 25 van die rapportages bestudeerd. In 23 ervan blijken de ondervragers in ongeziene valkuilen te trappen of regelrechte fouten te maken. [...] "U moet vooral vrijuit spreken" zegt de ondervrager, en sommige onderzochten voldoen openhartig aan dit verzoek. Later staat dan in het in het rapport dat 'betrokkene onbekommerd spreekt over zijn pedofiele geaardheid, zijn gevoelens, visie en daden. Er is geen remming, geen schaamte, geen schuldbesef en geen lijdensdruk.' Het rapport concludeert dat dit wijst op een ernstige stoornis die onder dwang behandeld moet worden. Hier geldt dus: spreek vrijuit en alles wat u zegt zal tegen u gebruikt worden. [...] Maar ook het omgekeerde geldt. Wie aarzelend spreekt, wellicht uit de zo gewenste schaamte in deze lastige situatie, heeft ook een probleem. De rapportage vermeldt dan dat de ondervraagde 'de realiteit niet onder ogen ziet'. Hij heeft 'een ontwijkende persoonlijkheid' en dat betekent dat hij zich ook in andere situaties ontwijkend zal gedragen. Een ambulante behandeling is daarom niet gewenst, dus moet een gedwongen en gesloten behandeling worden opgelegd. Er zijn ook ondervraagden die iets zeggen als: 'Ik wil hier wel over spreken, maar ik wil eerst dit en dat ter sprake brengen om het gebeurde in een breder kader te plaatsen en zo begrijpelijker te maken'. Zo iemand, zegt een rapportage, 'manipuleert het gesprek'. Dus 'manipuleert' zo iemand ook de kinderen met wie hij contact heeft. Hij is dus in wezen agressief, dus gestoord en gevaarlijk. Dus moet tbs worden opgelegd. [...] Wie zich zo schaamt voor het gebeurde dat hij er nog maar nauwelijks over kan praten, heeft een probleem. Hij heeft een 'ontwijkende persoonlijkheidsstoornis'. Maar wie zich niet schaamt of zijn schaamte op dat moment niet voldoende uit, heeft een nog veel groter probleem. Die heeft dan namelijk een 'stoornis van het geweten'. [...] Mijn conclusie is dat we hier niet te maken hebben met deskundig klinisch diagnostisch onderzoek, maar met moralistische en ideologische ondervraging, bedreven door politiek correcte stoelendansers, die zich geroepen voelen om te zorgen dat Barbertje zal hangen.
Barbertje moet hangen: Psychologisch 'onderzoek' van verdachten in zedenzaken (link) (geheel)
Door: Dr. F. Gieles, Nieuwe Sekstant

Bij mensen die fel tegen pedofielen ageren vragen wij ons af of ze niet zelf pedoseksuele gevoelens hebben.

Socioloog professor dr. Rob Tielman toonde aan dat we meer te vrezen hebben van homo's die niet voor hun geaardheid willen uitkomen dan van het extreem kleine percentage homohatende hetero's. Het blijkt dat aanvoerders van groepjes potenrammers zich bijna zonder uitzondering later als homo ontpoppen. De Amerikaanse homobestrijder J. Edgar Hoover, hoofd van de inlichtingendienst FBI, bleek achteraf een zelfhatende kastnicht en veel kerkelijke leiders die hun banvloek over ons uitspreken lopen tegen de lamp of worden door hun meerderen overgeplaatst naar verafgelegen gebieden waar ze redelijk anoniem kunnen blijven.
Roze lijst
Door: Henk Krol, Gay Krant (547, 14-27 januari 2006)

Burgemeester James West van de Amerikaanse stad Spokane is in een recall weggestemd, nadat een krant eerder dit jaar onthulde dat de politicus via internet contact zocht met jonge homoseksuele mannen. West bezocht chatrooms, en maakte afspraakjes met de jongens die hij daar leerde kennen. De 54-jarige burgemeester zou de mannen die hij ontmoette zelfs werk bij de lokale overheid hebben beloofd. [...] De coming-out van West was extra pikant omdat de conservatieve Republikein als politicus bekend stond om zijn anti-homo standpunten. Zo steunde hij als senator ooit een voorstel dat homo's en lesbiŽnnes verbood om les te geven op openbare scholen.
Burgemeester weggestemd na seksschandaal (link)
Door: Gertjan (Kozzmic) (9 december 2005)

De behandeling is vaak op trial-and-error basis.

Drie van de zes Nederlandse tbs-klinieken hebben eind jaren negentig geŽxperimenteerd met seks-oefenpartners. Geprobeerd werd om pedofielen en andere seksuele delinquenten met deze oefenvrouwen te leren normaal met erotische gevoelens om te gaan. De proef is na enkele jaren gestopt.
Door: Tubantia (link) (27 mei 2004)
Door: De Gelderlander (link) (28 mei 2004)

Als het aan de Kamer ligt krijgen 'patiŽnten' straks zelfs gedwongen spuiten in hun lichaam. Dit is overigens al bijna de praktijk, want medicatie is doorgaans een voorwaarde voor verlof.

Gedwongen medicatie voor tbsers en een langere termijn voor voorwaardelijke tbs-oplegging kunnen rekenen op brede steun in de Tweede Kamer. Dat bleek gisteren bij bespreking van het rapport van de parlementaire commissie tbs-beleid. Voor voorwaardelijke tbs geldt nu een periode van maximaal drie jaar. In haar eindverslag heeft de parlementaire commissie voorgesteld om die termijn te verlengen naar negen jaar. Het Tweede-Kamerlid A. Visser (VVD), voorzitter van de tijdelijke commissie, wees suggesties van onder meer het CDA om aan voorwaardelijke tbs desnoods een levenslange termijn te verbinden, van de hand. Tbs is bedoeld om uiteindelijk te resocialiseren, aldus Visser. In Nederland is straf in principe eindig, tenzij er levenslang wordt opgelegd. Kamerlid A. Wolfsen (PvdA) noemde het voorstel voor gedwongen medicatie een doorbraak Volgens Wolfsen moet er een overkoepelende behandelwet komen waardoor gedwongen medicatie ook elders in de psychiatrische zorg mogelijk wordt. Nu is gedwongen medicatie alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties. De parlementaire commissie werd vorig jaar ingesteld na een aantal geruchtmakende zaken waarbij ontsnapte tbsers ernstige delicten pleegden, waaronder een ontvoering en een moord. De commissie had in haar rapport kritiek op de manier waarop in de Tweede Kamer en in de media over die affaires werd gedebatteerd. Inquisitiedemocratie, oordeelde de commissie onder meer. Het Kamerlid Weekers (VVD) zei zich die kwalificaties aan te trekken. Het is noodzakelijk om het onderwerp uit de sfeer van de incidentenpolitiek te halen. Ook GroenLinks hekelde het politieke debat in de afgelopen jaren over het tbs-beleid. De scoringsdrift en de hijgerigheid kwamen de discussie over het tbs-beleid niet ten goede, aldus het Kamerlid OzŁtok. De commissie is erin geslaagd om een explosief dossier tot bedaren te brengen. Kamerlid Eerdmans (LPF), aanjager van een aantal tbs-debatten, wees de beschuldiging van de hand. Inquisitiedemocratie? Heb ik dan de rol gespeeld van inquisiteur? Visser vroeg zich in zijn beantwoording af of die politieke cultuur van spoeddebattenterreur veranderd kan worden.
Gedwongen medicatie voor tbsers: Brede steun Tweede Kamer (link)
Door: NRC (15 juni 2006)

Behandelaars zoals Bullens spreken zichzelf nogal eens tegen. Consequent is enkel dat ze voortdurend afgeven op pedofielen.

[1] Hoogleraar R. Bullens verbonden aan de forensisch psychiatrische polikliniek De Waag in Amsterdam, bekritiseert de geheimzinnigheid rond de Boy Love Day. "Als ze tijdens zo'n bijeenkomst geen jongens lastigvallen is het niet erg, maar als ze voorbereidingen treffen om ervaringen en adressen uit wisselen en nieuwe methodieken bespreken is het een kwalijke zaak", aldus Bullens. "Het feit alleen al dat de dag op een geheime locatie wordt gehouden, geeft al aan dat ze dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als ze echt in het ontwikkelingsbelang van jonge kinderen menen te handelen, moeten ze dit in het openbaar en transparant voor iedereen doen."


[2] Hoogleraar R. Bullens, verbonden aan de VU en de forensisch-psychiatrische polikliniek De Waag in Amsterdam, vreest voor een jacht op pedofielen, zoals die zich eerder voordeed in Engeland. "Het is een redelijk ondoordachte manoeuvre. Het is bijna vragen om 39 stokslagen als je in deze tijd zo openlijk voor je geaardheid wilt uitkomen."

[1] Liefde voor jongens centraal op Boy Love Day (link)
Door: NU.nl (19 juni 2003)


[2] Provider haalt pedofielensite al voor presentatie van internet
Door: Robert Verkerk, Zeeuwse Courant (31 juli 2003)

Ook seksuologen waaien met alle winden mee, zo pleitte Frenken een jaar of 20 geleden nog pedoseksuelen vrij bij de rechtbank.

De Eindhovense advocaat mr. G. Schakenraad had de bij uitstek deskundige prof. dr. J. Frenken, hoogleraar in de sexuologie, verbonden aan de vrouwenkliniek van het Academisch Ziekenhuis in Leiden naar Den Bosch laten komen om de rechtbank in te lichten over de laatste ontwikkelingen rondom het vervolgen en straffen van pedofielen. Prof. Frenken is ook verbonden aan het bekende Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (NISSO) in Zeist. Belangrijk was de uitspraak van de hoogleraar over de vraag in hoeverre minderjarigen schade ondervinden van hun contacten met pedofielen. Hij kwam tot de conclusie dat niet de aard van de sexuele activiteiten, de leeftijd van het kind of de structuur van de gebeurtenissen, maar de door het kind ervaren keuzevrijheid om al dan niet aan de ontucht deel te nemen, de belangrijkste schadebevorderende conditie is. [...] Volgens de hoogleraar wordt het maatschappelijk gevaar-karakter schromelijk overdreven. Wetenschappelijk gezien gaat de tendens steeds vaker naar niet-ziekelijk of beschadigend. "In de oude psychiatrie die nog niet helemaal is verdwenen, werd alle pedofiel gedrag psychisch abnormaal of gestoord genoemd, omdat het niet overeen kwam met de vorm van heterosexualiteit tussen volwassenen." In plaats van "zondig" noemde de psychiater het gedrag "ziek", aldus Frenken. De Leidse hoogleraar vervolgt: "In de moderne sexologie is pedofilie geen bizarre geestesziekte of stoornis maar een gewend geraakte specialisering in ongewoon gedrag dat gewoon is gericht op wat alle mensen zoeken in seksueel gedrag: spel, lust, lijfelijk contact, aandacht, bevestiging, enz. Psychiatrisch is er met deze mensen per definitie niets aan de hand. Pedofilie wordt niet meer een perversie genoemd maar "onconventioneel gedrag" of "een bijzondere sexuele voorkeur". Er wordt volgens hem alleen nog gesproken van een gedragsstoornis of van psychologisch zorgwekkend gedrag als dat gedrag dwangmatig, gefixeerd, obsessief of gewelddadig is. En dat zou maar bij een klein aantal pedofielen voorkomen. De psychologen en psychiaters van vandaag denken dus niet meer meteen aan "stoornis" bij elk onconventioneel sexueel gedrag. Ook kijken ze kritisch naar de gangbare sexuele moraal.
Minder veroordelingen pedofilie
Door: Jacques Verdorst, Brabants Dagblad (28 juni 1984)

Ons lijkt het verstandiger als met pedofielen wordt gepraat, voordat ze te maken krijgen met de bevooroordeelde hulpverlening.

Het is goed om bij de prediking over het zevende gebod ook aan de (waarschijnlijk naar verhouding kleine groep) pedofielen onder ons te denken. Het is ook een goede zaak om in het gebed voor hen die onder ons moeiten hebben, de pedofiel eens uitdrukkelijk te vermelden. Het is goed niet op 'de' pedofiel af te geven. Het is beter de pedofiel die strijdt tegen z'n eigen gevoelens, te vergelijken met andere kerkleden, zoals ik in een brief las: "Wie staat het meest schuldig voor God: een gemeentelid dat, netjes getrouwd, in de late uurtjes stiekem op zijn tv-scherm naar pornobeelden kijkt, of een pedofiel die dagelijks strijd te voeren heeft tegen z'n geaardheid?" En zou het, als je zoon bij je komt met de bekentenis dat hij een andere geaardheid heeft, niet veel erger zijn, zo schreef een vader mij, wanneer hij je kwam vertellen dat hij God en de kerk de rug toe wil keren? Tegen de pedofiel zelf zou ik willen zeggen: sluit het geheim van je leven niet helemaal in jezelf op. Uit de brieven die ik kreeg, begreep ik dat familieleden, maar ook anderen terecht in vertrouwen genomen zijn. Gelukkig zijn er mensen die begrip tonen, een klein stukje van de nood mee willen dragen, hun deur openzetten en weten te zwijgen tegenover derden. Dat kan al een bevrijdend gevoel geven.
Over pedofilie door prof.dr. J. Douma
Door: Nederlands Dagblad (14 september 2002)

Wist u overigens dat men in Engeland kinderen vanaf 5 jaar oud behandelt, uit angst dat ze anders misschien pedofielen worden?

The NSPCC has called for a new national network to help prevent children as young as five from becoming paedophiles. A scheme could aid early identification and make it possible for authorities to intervene. The charity is seeking £2m to set up young sex abuser projects. The call follows the jailing of student Dominic McK. [...], 19, for the rape and murder of 11-year-old schoolboy Wesley Neailey. There are already 18 UK NSPCC projects for paedophiles as young as five.
Door: BBC Ceefax (July 24, 1999)

En wist u dat we in Nederland enkele decennia geleden nog homoseksuelen castreerden?

Nog steeds worden meisjes in een aantal islamitische landen besneden. Ongesteriliseerde scheermesjes verminken de geslachtsorganen van de weerlozen voor het leven. Het Humanistisch Verbond besteedde er in een televisiedocumentaire vorige week uitvoerig aandacht aan. Wie er naar had gekeken was diep geschokt. "Dat zo iets nog kan voorkomen", zei iemand met walging voor de islam. Deze verontwaardigde televisiekijker realiseerde zich niet dat in het 'christelijke' Nederland tot 1967 honderden homoseksuele mannen onder morele en juridische dwang werden gecastreerd. Om hen van hun 'tegennatuurlijke aberraties te bevrijden', zoals psychiaters en chirurgen, veelal rooms-katholiek, hun morbide praktijk in die tijd rechtvaardigden.
Psychiaters castreerden tot 1967 honderden homoseksuelen
Door: Taco Slagter, Utrechts Nieuwsblad (14 april 1992)

11. Beleid op basis van ťťn onderzoek; link tussen kinderporno en pedoseks?

Begin dit jaar kwam een centrum voor ambulante psychiatrie met resultaten van een onderzoek. Onder mannen die kinderporno hebben gedownload die zij behandelen - dus niet onder pedofielen in het algemeen - hebben ze met een leugendetector - een onbetrouwbaar instrument - onder dertig mannen - een zeer beperkt aantal - onderzocht of zij misschien ook seksuele contacten met kinderen hebben gehad. Voor sommige van de mannen ging dit op. Het onderzoek werd breed uitgemeten in de media.

[1] Mannen die kijken naar kinderporno op het internet zijn geen onschuldige internetverslaafden zoals lang werd verondersteld. Deze mannen verlangen wel degelijk naar seks met ťchte kinderen en gaan daar ook naar op zoek. Hoewel de verspreiding van kinderporno op internet steeds vernuftiger wordt heeft de politie opsporing capaciteit moeten prijsgeven. Volgens C. Groeneveld van het Korps Landelijke Politiediensten zijn er nog maar twee rechercheurs die op internet naar kinderporno speuren. 'Er zijn gebieden op het internet waar verspreiders van kinderporno vrij spel hebben,' aldus Groeneveld.


[2] Mannen die zijn aangehouden voor het kijken naar kinderporno op internet, blijken het daar niet altijd alleen maar bij te houden. In De Waag in Utrecht, een centrum voor ambulante forensische psychiatrie, worden kinderpornodownloaders behandeld. Uit onderzoek met een leugendetector blijkt dat een aantal van deze mannen wel degelijk kinderen seksueel heeft misbruikt. Het televisieprogramma Zembla besteedt donderdagavond aandacht aan het onderzoek. Tot nu toe hebben dertig mannen vrijwillig een test ondergaan aan de leugendetector. Nadat deze was uitgeslagen, gaf een kwart van hen seksueel misbruik met kinderen toe. Van hen bleef 30 procent ontkennen, hoewel de polygraaf anders aangaf.

[1] Verslaafd aan kinderporno (link)
Bron: Zembla (19 januari 2006)


[2] Kijkers kinderporno soms ook kindermisbruikers (link)
Bron: De Telegraaf (19 januari 2006)

Donner kwam vrij snel met voorstellen tot strafverhoging, en een kamermeerderheid steunt zijn voorstellen.

[1] Politie en justitie moeten heimelijk kunnen toetreden tot de woning van verdachten van ontvangers en verspreiders van kinderporno om op diens computer technische hulpmiddelen te plaatsen. Daardoor zou de politie sneller en effectiever hun computer kunnen aftappen. Om deze opsporingsmethode voor dit misdrijf wettelijk mogelijk te maken, moet wel de strafmaat hierop omhoog van zes naar acht jaar cel. [...] Donner schrijft dat het speciale team goed werkt en dat daardoor in 2004 onder meer 440 extra Nederlandse verdachten werden aangehouden. "Dat leidde tot een grote druk op de hele keten, inclusief de hulpverlening." De bewindsman meent dat de opsporingsdiensten nog effectiever kunnen werken als zij technische hulpmiddelen op de computer van de verdachte mogen plaatsen. Zo krijgen ze inzicht in alle communicatie vanuit die computer. De plaatsing van zulke technische snufjes binnen de woning van verdachten is al toegestaan, maar alleen als er een verdenking bestaat van een feit waarop een strafmaat van acht jaar cel of meer staat. Het NFI onderzocht de opsporing en vervolging van verspreiders van kinderporno na berichten in de media. Het weekblad Nieuwe Revu had gemeld dat op grote schaal kinderporno wordt verspreid op internet en het tv-programma Zembla haalde een onderzoek aan dat aantoonde dat mensen die kinderporno downloaden, zelf ook echt pedofiele neigingen hebben. De PvdA en de SP stelden vragen. Donner geeft het NFI-rapport niet vrij, omdat dit criminelen in de hand kan spelen. Hij is van plan een dergelijk onderzoek om de twee jaar te herhalen.


[2] Politie en justitie moeten mensen die op internet geregeld kinderporno zoeken of verspreiden makkelijker op kunnen sporen. Dat schrijft minister Donner in een brief aan de Tweede Kamer. Als het aan de minister ligt moeten de opsporingsdiensten veel makkelijker kunnen bekijken welke sites er worden bezocht. Ook moeten ze veel eenvoudiger woningen van verdachten binnen kunnen. Om dat juridisch mogelijk te maken, wil de minister de strafmaat voor het stelselmatig downloaden en verspreiden van kinderporno verhogen van zes naar acht jaar. Een Kamermeerderheid van in elk geval PvdA en CDA steunt Donner.

[1] Donner wil betere opsporing kinderporno op internet (link)
Bron: Nu.nl (22 maart 2006)


[2] Donner: hardere aanpak kinderporno (link)
Bron: NOS.nl (22 maart 2006)

Het Korps Landelijke Politiediensten wil een proefproces over virtuele kinderporno.

Het team bestrijding kinderporno van het Korps Landelijke Politiediensten wil een proefproces uitlokken over animatiebeelden op internet die bijna niet van kinderpornografisch materiaal zijn te onderscheiden. Het team is de persoon die deze beelden vervaardigt, op het spoor. Omdat hij geen gebruikmaakt van foto's en ook niet van fotomanipulatie is hij niet strafbaar.
Proefproces animatieporno
Bron: Metro (23 juni 2006)

Bezit van de meeste vormen van virtuele kinderporno is overigens al strafbaar. De invoering daarvan vond ook op een vreemde manier plaats.

Liep minister Korthals (Justitie) niet te hard van stapel met zijn wetsvoorstel dat zogeheten virtuele kinderpornografie strafbaar stelt? Het gaat daarbij om materiaal dat geheel door de computer is geproduceerd en waar geen echt kind aan te pas is gekomen. Principieel gezien is dit wettelijk drijfzand. Toch vond de bewindsman dat het best kon. Hij beriep zich op de overeenstemming die zich aftekende bij de onderhandelingen over een verdrag tegen de "cybercriminaliteit" van de Raad van Europa. Het cybercrime-verdrag, inclusief een bepaling over virtuele kinderporno, is in november vorig jaar plechtig ondertekend in Boedapest. De bepaling in kwestie is vrijwel letterlijk overgeschreven uit de Amerikaanse Child Pornography Prevention Act van 1996 (CPPA). De Verenigde Staten hebben een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het Europese cybercrime-verdrag. Tegen de CPPA is echter direct een procedure aangespannen wegens strijdigheid met de constitutie. Vorige week boorde het federale Hooggerechtshof van de VS deze wet de grond in. [...] De verworpen argumenten stemmen overeen met de motivering van de Nederlandse wet. [...] Tegelijk met de Amerikaanse uitspraak verscheen het jongste nummer van het tijdschrift voor strafrecht Delikt en Delinkwent. Daarin noemt de Nijmeegse hoogleraar Y. Buruma het "bizar" als wij de export van Amerikaanse CPPA zouden erkennen, zeker als deze zou sneuvelen bij het Amerikaanse gerechtshof (waarvan hij de uitspraak natuurlijk nog niet kon kennen).
"Wet virtuele kinderporno deugt niet" (link)
Door: dhr. mr. F. Kuitenbrouwer, NRC (23 april 2002)

Gaat Femke Halsema zich nu verzetten tegen de plannen van het Korps Landelijke Politiediensten?

[1] In de marge van de grote politieke onderwerpen zoals de WAO, het rekeningrijden en beledigde imams, voltrekt zich een piepklein politiek debat. Nee, ik moet preciezer zijn. Ongemerkt en eigenlijk zonder enig politiek debat, lijkt het parlement akkoord te gaan met de strafbaarstelling van 'virtuele kinderpornografie'. [...] Naar de maatstaven van de huidige seksuele moraal gemeten hoeven beide auteurs op weinig sympathie te rekenen. Toch zal niemand het in zijn hoofd halen om deze boeken te verbieden. De boeken behoren zelfs tot de wereldliteratuur. Werkelijke kinderpornografie is allesbehalve kunst. Maar virtuele kinderpornografie heeft gemeenschappelijk met deze twee boeken dat het een product is van de menselijke fantasie. En de menselijke fantasie, hoe gruwelijk en verdorven ook, zou wat mij betreft niet strafbaar mogen worden gesteld.


[2] A 50-year-old classic novel about forbidden love is shaking things up in Marion County. The controversy centers on the book "Lolita" and whether it's obscene under today's standards, WESH 2 News reported. "Lolita" is a famous novel full of pages and pages of sexually explicit material about pedophilia. [...] On a 3-2 vote, the County Commission determined "Lolita" will stay on the adult fiction shelves, but they also ordered the county attorney to come up with his determination on whether "Lolita" is indecent for minors. Blaes believes "Lolita's" fate should be a community-wide decision. "I think that's the American way of dealing with controversial books," she said.

[1] "Virtuele kinderporno"
Door: Femke Halsema, GroenLinks Magazine (juli 2001)


[2] 'Lolita' Could Be Pulled From Library's Shelves (link)
By: WESH.com (January 19, 2006)

Het lijkt ons logisch, want uit andere onderzoeken blijkt dat er niet eens een link is tussen bezit van kinderporno en pedoseks.

There is no link between looking at child pornography and sexual abuse of youngsters, a senior police officer told a conference today. Studies have found no correlation between those who download graphic images of youngsters via the internet and child molesters. Dr Stuart Kirby, Detective Chief Superintendent with Lancashire Police, told the International Investigative Psychology Conference: "When you look at all the research that has been done nationally, the consensus is that there has not proven to be a link between the viewing of pornography and the committing of hands-on offences." "In a follow-up study by Lancashire Police, that was found to be clearly the case."
No link between child porn and sexual abuse (link) (Zie ook link)
Source: Life Style Extra (December 15, 2005)

The aggregate data on rape and other violent or sexual offences from four countries where pornography, including aggressive varieties, has become widely and easily available during the period we have dealt with would seem to exclude, beyond any reasonable doubt, that this availability has had any detrimental effects in the form of increased sexual violence.
Pornography, sex crime, and public policy: proceedings of a conference held in 6-8 May 1991 (link)
By: Berl Kutchinsky (Professor of Criminology, Institute of Criminology and Criminal Science, University of Copenhagen, Denmark) (1991)

12. Taboe op discussie over pedofilie leidt tot heksenjacht

Vanwege het grote taboe op kinderseksualiteit en pedofilie wordt men overdreven angstig. In dit hoofdstuk geven we enkele voorbeelden van hoe het momenteel uit de hand loopt. Juist dit gebrek aan bespreekbaarheid zorgt voor trauma's.

pedofilie (v. Gr. pais, gen. paidos = kind, phileoo = beminnen), term voor het verschijnsel dat een (jong-)volwassen persoon (zestien jaar of ouder) seksueel contact verlangt of seksuele handelingen verricht met een (minstens vijf jaar jonger) kind van hetzelfde of van het andere geslacht. [...] De vraag of en in hoeverre lichamelijke liefde tussen volwassene en kind schadelijk is voor het kind, met name als er lichamelijk geen schade of pijn wordt toegebracht en het contact door het kind niet als negatief wordt ervaren, is niet gemakkelijk te beantwoorden. Duidelijk is dat pedofiele contacten door het kind als ongewenst kunnen worden ervaren. Een psychotraumatische ervaring zou mede kunnen ontstaan door de reacties van ouders, de politieverhoren, de verwachting van schadelijkheid, het ontbreken van seksuele voorlichting en opvoeding, het taboe van de seksualiteit in het algemeen, enz.
Door: laatste papieren versie van de Grote Winkler Prins encyclopedie, pagina 286.

Joost Zwagerman mag vinden dat het onbespreekbaar moet blijven; wij zijn het daarmee totaal oneens en we zullen uitleggen waarom.

Ook elders in zijn stuk legt [Leon] De Winter een opmerkelijk verband tussen het 'wegkijken' bij geweldsdelicten en de confrontatie met 'seksuele en genotzoekende bandeloosheid', zoals hij het noemt. De Winter: 'Geen enkele vorm van seksuele beleving - inclusief pedofilie - werd in de jaren tachtig als onbehoorlijk beschouwd.' Wie een pedofiele handeling verricht, pleegt een zedendelict en is strafbaar. Meer woorden hoeven we daar niet aan vuil te maken. Maar de klemmende vraag is welke vormen van seksuele beleving De Winter verder 'onbehoorlijk' vindt.
Repressie volgens Leon de Winter
Door: Joost Zwagerman, De Volkskrant (2002)

Kinderen worden bang voor onbekende volwassenen.

Internettende kinderen zijn zo bang voor misbruik door volwassenen dat ze alle online chatboxen liever gesloten zien. Dat blijkt uit een rapport van de Britse Commission for Social Care Inspection, die 110 kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar heeft ondervraagd.
Kinderen willen chatboxen dicht (link, het onderzoek)
Bron: De Telegraaf (15 juli 2004)

Puriteinen grijpen hun kans.

Volgens de Democratische parlementariŽr Derrick Shepherd zou er in zijn staat een wet opgesteld moeten worden die van het dragen van "kleding die met opzet ondergoed of een deel van het schaamhaar, de bilspleet of het geslacht laat zien" een misdaad maakt. "Er komt een moment in iedere maatschappij dat we een lijn van fatsoen moeten trekken", zei Shepherd in een toespraak voor het Huis van Afgevaardigden in Louisiana deze week.
ParlementariŽr VS wil einde aan laag hangende broeken (link)
Bron: De Telegraaf

[Komrij:] "Je moet met dit soort dingen uitkijken dat allerlei taboes weer niet gaan toeslaan. Het wordt allemaal zwaar overdreven. Maar dat is een eigenschap van de Nederlanders. Soms is het kind zelf uit op het seksueel contact met ouderen. Ga dat in vredesnaam niet afschermen. Wat is er mooier dan die geslachtelijke nieuwsgierigheid? Het is niet meer de dader zelf die wordt aangepakt, maar een hele groep mensen."
Nederlanders hebben geen humor: Gerrit Komrij: 'Ik heb wel eens gedacht: land, verzink, alsjeblieft'
Door: Cees van Hoore, Wegener Dagbladen (27 augustus 1999)

De pedofiel wordt een zondebok, de heksenjacht is begonnen. Gelukkig zijn er enkele mensen die zich tegen deze heksenjacht verzetten!

Onder druk van een maatschappelijke heksenjacht tegen pedofielen neemt justitie te veel preventieve maatregelen tegen kindermisbruik. Dit zegt R. Kool, rechter en strafrechtjurist aan het Willem Pompe Instituut. [...] Ze zei te geloven dat het openbaar ministerie zich bij de aanpak van kinderporno te zeer laat leiden door moralistische motieven. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat politie en justitie bij tijd en wijle, in het zog van de maatschappelijke onrust, de opportuniteit van het strafrechtelijk ingrijpen uit het oog verliezen. [...] Justitie werkt te veel preventief, terwijl strafrecht per definitie is bestemd voor nŠdat het delict is gepleegd. [...] Bovendien is het allemaal window dressing. Negentig procent van alle seksueel misbruik vindt plaats binnen het gezin. Door het externe kwaad uit te bannen, kunnen mensen slechts in slaap worden gesust."
Rechter: Pas op voor heksenjacht
Bron: Trouw (24 oktober 2000)

[1] Enige tientallen jaren geleden veroorzaakte alleen al het horen van de term homoseksualiteit bij velen een bijna instinctmatig optredend gevoel van walging en veroordeling. Eind vijftiger jaren werkte ik als assistent-geneeskundige in paviljoen 3 van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Ik zag er regelmatig homoseksuele mannen die ernstige zelfmoordpogingen hadden gedaan, doordat zij het leven als, meestal ook door hun familie, verachte mensen, niet langer konden verdragen. Een groot gevaar van de huidige ongenuanceerde veroordeling van pedofielen is dat daardoor suÔcides en gewelddadige paniekreacties in frequentie zouden kunnen gaan toenemen.


[2] Het is een soort selffulfilling prophecy: je draagt zelf onbewust aan het trauma bij en vervolgens wordt er dan geroepen: 'Zie je wel hoe schadelijk pedoseksuele contacten zijn!" Dat overreageren kan trouwens bizarre vormen aannemen. Ooit ben ik op gebeld door een jongetje van zes die door de politie van school werd gehaald vanwege een "seksueel delict" Dat jongetje had een paar leeftijdsgenootjes inde bosjes "gelokt", om daar "seksspelletjes" te spelen. Een ander jochie had het tegen zijn ouders verteld en die hebben toen in paniek de politie gebeld. Ik ben onmiddellijk naar dat politiebureau gegaan en heb daar gevraagd of ze gek waren geworden. Het jongetje is toen meteen vrijgelaten, waarna ik met hem een aantal gesprekken met hem had gehad want hij was natuurlijk totaal overstuur. Ook de ouders van het "slachtoffertje" moesten trouwens gekalmeerd worden.

[1] De pedofiel als zondebok
Door: Frank van Ree, Hervormd Nederland (27 februari 1999)


[2] Psychiater Frank van Ree over de moderne jacht op pedoseksuelen: Veel schade is aangeprate schade
Door: Harm Visser, Intermediair (35.3, 21 januari 1999)

'Toen wij opgroeiden,' voegt [Theo] Van Gogh toe, 'waren er nog serieuze discussies op televisie of seks met minderjarigen kůn. Kortom, het onderwerp was niet taboe. Nu is er een roekeloze heksenjacht op pedoseksuelen. En zijn we bereid daar "met z'n allen" onze eigen burgerrechten voor in te leveren. Tijden veranderen.'
Wij worden als eerste opgeknoopt (link)
Bron: SUM (augustus 2004)

De Amerikaanse auteur John Irving heeft onder zijn puriteinse landgenoten voor opschudding gezorgd door Amerikanen seksueel "onvolwassen" te noemen. Volgens de auteur van 'The World According to Garp' en 'The Cider House Rules', zijn de Amerikanen er de laatste drie decennia op dat vlak sterk op achteruitgegeaan. In een interview met het Duitse magazine Brigitte verwijst de 62-jarige auteur naar de "bekrompen seksuele moraliteit" in de VS. "Ik haat de manier waarop dit land de laatste dertig jaar omgaat met seks. Het is belachelijk. Op het vlak van seksualiteit is Amerika het meest onvolwassen land waar ik ooit geweest ben", aldus Irving. Irving noemt zijn landgenoten nog "een groepje gespannen, rechtse en kleinburgerlijke christenen". Irving reageert zo met name op de kritiek in de media op de verfilming van zijn boek 'A Widow for One Year' (de filmversie heet 'The Door in the Floor'). Dat verhaal bevat enkele naaktscŤnes waarbij een 39-jarige vrouw een 16-jarige jongen inwijdt in de wereld van de erotiek.
"Amerikanen zijn seksueel onvolwassen"
Bron: Het Laatste Nieuws (12 oktober 2004)

[ citaat154 ]
De populaire massacultuur is de afgelopen decennia wel sterk geseksualiseerd, maar ook al die gedetaboeÔseerde seks en pornografie kent ťťn beperking: geen kinderen. [...] Het taboe is zo groot dat zelfs het ontwerpen van virtuele, computergegenereerde kinderporno (waar dus geen afbeeldingen van echte kinderen aan ten grondslag liggen) strafbaar gesteld wordt. Er ligt althans een wetsvoorstel in die richting klaar. Dit is bijna een verbod op denken en fantasie, zů bang is de maatschappij voor kindermisbruik (al schrijft de mode intussen ook voor prepuberale meisjes naveltruitjes en strakke sexy outfits voor). [...] Merkwaardig is verder dat de leeftijdgrenzen voor porno en tieners strenger worden toegepast, terwijl de tendens in de rest van de cultuur naar steeds jonger opschuift. Zowel in de erotisch/pornografische media als in de werkelijkheid bepaalt een haarloos lichaam het modebeeld. [...] Het ideaal is de gladde, haarloze huid van de pre-adolescent. Precies het type dat vanuit justitieel standpunt uit de erotische fotografie en uit de porno moet worden geweerd. De combinatie van kinderlijke gladheid met verder volwassen geslachtskenmerken zorgt voor een verwarrend seksueel beeld dat het minderjarigentaboe op slinkse wijze ondergraaft. [...] In haar veelbesproken boek 'Harmful to Minors. The Perils of Protecting Children From Sex' geeft de journaliste Judith Levine een onthutsende hoeveelheid voorbeelden van de angst (van volwassenen) voor alles wat met kinderen en seks te maken heeft. Er heerst in de Amerikaanse samenleving niet alleen zoals in Engeland en ook hier angst voor pedofielen en aanverwante 'seksuele roofdieren', die zich vaak vermommen als crŤchewerkers, sportcoaches of leraren, maar ook voor wat kinderen of minderjarigen onderling met elkaar uitspoken. Voor al deze angsten zijn overheidsregels (niet aanraken, niet op schoot nemen) ingesteld, waarvan de naleving door hulpverleners en counselors wordt gecontroleerd. Volwassenen en minderjarigen moeten bij een gesprek onder vier ogen altijd de deur open laten staan. Liefst moet er altijd een derde bij een persoonlijk onderhoud aanwezig zijn. In het kleuter- en basisonderwijs lopen jongens die een rokje optillen of een klasgenootje zoenen het risico van schorsing en een verplichte cursus seksuele heropvoeding. Eerder heeft elke kleuter de cursus 'Good Touch/Bad Touch' doorlopen. [...] Bij de 'War on drugs' en de 'War on cigarettes' heeft zich dus nu ook de 'War on sex' gevoegd. Seks met minderjarigen is slecht, seks tussen minderjarigen is slecht, seksueel geladen plaatjes, films en teksten zijn slecht voor kinderen, seksuele taal uitslaan is seksuele intimidatie, masturbatie is ook niet goed voor kinderen, eigenlijk moeten kinderen zich maar helemaal niet bezighouden met seks. Ook niet, en misschien wel vooral niet, als ze er plezier aan beleven.
De opgewonden angst voor kinderseks
Door: Beatrijs Ritsema, NRC (23 augustus 2002)

In discussie over pedofilie grijpen mensen al snel terug op het recht van een kind om "nee" te zeggen; natuurlijk hebben ze dat recht en moeten kinderen gesterkt worden in hun recht toenadering af te slaan, maar wat is het "nee" van een kind waard als geen "ja" uitgesproken mag worden? Verwordt het recht "nee" te zeggen dan niet tot een plicht daartoe? Hebben kinderen nooit verlangens, seksuele aandrang en seksuele nieuwsgierigheid? Welzeker hebben ze die; het is meer de vraag hoe je ze sterkt die wensen en verlangens in goede banen te leiden, maar het huidige klimaat - waarin seks met en van kinderen getaboeiseerd lijkt te worden - is weinig bevorderlijk voor een open discussie daarover, vrees ik.
Wat is onschuld? (link)
Door: Karin Spaink, Het Parool (16 december 1996)

Ook recentelijk spraken mensen zich uit tegen de heksenjacht.

"Op de liefde tussen een volwassene en een kind of jongere rust in de westerse cultuur een onmenselijk groot taboe", zegt Marli Huijer. De filosofe, als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, vreest een samenleving waarin mensen die afwijken van de norm - zoals pedofielen - verketterd worden. Huijer: "In haar boek 'Hiding from Humanity' beschrijft de filosoof Martha Nussbaum schaamte als een emotie die voortkomt uit een gevoel van tekortschieten. We slagen er niet in ideaal te zijn. Walging helpt om die schaamte te projecteren op mensen die 'anders' zijn: allochtonen, Joden, homoseksuelen, pedofielen, enzovoorts. [...] Het is belangrijker om kinderen van jongs af aan te leren hoe ze kunnen omgaan met het plezier en de gevaren van seksualiteit, dan om met verbodsbepalingen elk gevaar uit de weg te willen ruimen."
Taboe op pedofilie is 'onmenselijk groot' (link)
Door: Yoram Stein, Trouw (23 augustus 2006)

In de rel rondom de NVD is de pedofiel verworden tot een verwerpelijke karikatuur. Maar vrijwillig seksueel contact tussen 'volwassenen' en 'kinderen' is geen illusie. [...] De ophef over de pas opgerichte Nederlandse 'pedofielenpartij' is onnodig en onterecht. Niet alleen verwordt door de verhitte discussie het fenomeen pedofilie al te eenvoudig tot een verwerpelijke karikatuur, ook gaat het nu geschetste goed/fout-beeld volledig voorbij aan de talloze uitzonderingen en nuances die bestaan bij de seksuele omgang tussen 'volwassenen' en 'kinderen'. [...] Tussen 'kinderen' bestaan gigantische verschillen wat betreft seksuele rijpheid. De een is er nog niet aan toe op zijn zestiende, de ander experimenteert al rond het twaalfde levensjaar. Als dit experimenteren vrijelijk, zonder dwang en met wederzijds respect plaatsvindt, is dat niet schadelijk voor een kind, ook al valt de partner in een andere leeftijdscategorie. Ook kun je je afvragen of een oudere, respectvolle bedpartner zoveel erger is dan een wandelende hormonenbom van ongeveer dezelfde leeftijd. De brede morele verontwaardiging die bestaat bij het idee van seksueel actieve 'kinderen' grenst hier aan het hysterische.
Pedofielenpartij? Prima toch: Al die ophef over de oprichting van de partij NVD is onnodig (link)
Door: Herien Wensink, nrc-next (11 juni 2006)

13. Alle mannen die met kinderen omgaan zijn verdacht

In dit hoofdstuk vindt u zeven voorbeelden van hoe angstig wordt gereageerd op volwassenen die in de buurt komen van kinderen, indien die volwassenen geen 'professionele' (gezags)relatie met het kind hebben. Deze zorgelijke ontwikkeling begint steeds extremere vormen aan te nemen.

De "meester" in het lager onderwijs is een bedreigde soort. Meer dan vier op de vijf onderwijzers zijn vrouwen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De vervrouwelijking van het onderwijs zet zich sinds de jaren 90 onafgebroken door. In het basisonderwijs is de kloof het grootst. Ook in het middelbaar onderwijs neemt het overwicht van de vrouwen toe tot 58 procent.
Bron: VRT Teletekst (link)

Door meer mannelijke werknemers in de kinderopvang aan te trekken moet voorkomen worden dat jongens op latere leeftijd in de problemen komen. Nu is slechts ťťn procent van de crŤcheleiders man. Een campagne moet daar verandering in brengen, aldus Algemeen Dagblad maandag. Vrouwen hebben de neiging jongens lastig te vinden, aldus de deskundigen, waardoor de drang om ze onder de duim te houden toeneemt.
'Meer mannen nodig in kinderopvang' (link)
Bron: nu.nl (2 augustus 2005)

Een bizar staaltje van te ver doorgevoerd politiek correct gedrag in Nieuw-Zeeland: mannen mogen in vliegtuigen niet meer naast kinderen zitten die zonder begeleiding reizen. De maatregel wordt gehanteerd door de maatschappijen Air New Zealand en Qantas. Zij verzoeken mannen die naast een alleen reizend kind zitten, hun stoel af te staan aan een vrouw. Een man die gevraagd werd te verkassen, voelde zich gediscrimineerd en maakte de zaak aanhangig. De Nieuw-Zeelandse oppositie noemt de regel 'een uitwas van politiek correct gedrag'.
Man mag in vliegtuig niet naast alleen reizend kind (link)
Bron: RTL Nieuws (29 november 2005)

A woman looking for a place to sit down on the lower East Side last weekend says she found herself in trouble with a couple of playground bullies - from the NYPD. "It was a little scary," said Sandra Catena, who was issued a summons for being in the children-only Rivington Playground Saturday afternoon. "It was insane." Dressed in a turtleneck, skirt and flip-flops, the 47-year-old professional belly dancer was waiting for an arts festival to start when she wandered into the playground. She didn't notice a small sign at the entrance that says: "Playground Rules Prohibit: Adults Except in the Company of Children." Within minutes of sitting on a bench, she said, two 5th Precinct cops approached with hands resting on their guns. "They walked toward me and said, 'Excuse me, are you accompanied by a child?' I said, 'No.' They said, 'You're breaking the law,'" Catena said. "Then he called backup. Do I look dangerous?" One cop told her the judge probably will toss the ticket when she goes to court in November, she said, but that's small consolation - especially when she could get 90 days in jail and a $1,000 fine. The Parks Department designated some playgrounds offlimits for lone adults in 1996, a department source said. An NYPD spokesman defended issuing the summons, saying the rule is designed to protect children from pedophiles.
No kidding - no adults!: Sitting on a park bench - alone - earns dancer ticket (link)
By: Adam Lisberg, New York Daily News (27 September 2005)

Van de werknemers in de kinderopvang is een half procent man. De lage status van het werk en de matige betaling trekt weinig mannen, met alle gevolgen van dien voor opgroeiende jongetjes. Het zijn er te weinig, ze komen hardnekkige vooroordelen tegen en de status van hun werk laat te wensen over. [...] En ze zitten vooral in managementfuncties; slechts een klein deel staat daadwerkelijk 'op de groep'. [...] Mannen die met kinderen werken zijn zachte eitjes, homoseksueel of in het bezit van een ongezonde seksuele voorkeur voor kleine kinderen. Als ergens een geval van seksueel misbruik in de krant verschijnt, volgt een gesprek met de groepsleider, niet met zijn vrouwelijke collega's. Niet altijd beschuldigend, maar toch. Als man in de kinderopvang ben je extra kwetsbaar, concluderen de aanwezigen.
In de kinderopvang is de leidster zelden een man (link)
Door: Martine Borgdorff, Trouw (16 maart 2005)

Een greep uit enkele lastige kwesties. Mag er nog langer struikgewas in Nederland bestaan? En wat doen we met onze bossen? Zoals bekend, gaat het hier om pedofielvriendelijke vegetatie die de nodige risico's met zich meebrengt. En wat te denken van Sinterklaas? Moeten de Sinterklazen niet verplicht worden gewone pantalons te dragen, zodat ze niet langer in staat zijn hun erectie onder hun gewaad te verbergen? Nog pijnlijker: wat te doen met alle hopmannen, elftalleiders, leerkrachten, pedagogen, ja zelfs kinderrechters en kinderartsen - kortom al die mensen die zich om een of andere duistere reden tot 'het kind' voelen aangetrokken? Een beroepsverbod, uiteraard, maar dit keer niet alleen voor het individu, maar voor het hele beroep. Zal het voldoende zijn? Ik betwijfel het. Misschien moet Nederland wel helemaal ontmand worden.
Ontpedofilisering
Door: Frits Abrahams, NRC Handelsblad (14 Januari 1999)

"Als je geen vader of moeder bent en geen kinderen hebt, als je niet belast bent met hun opvoeding, als je niet tot de sekte behoort van politie, psychologen en psycho-analytici, als je zo maar iemand bent, dan zit je op een zijspoor en maak je geen kans om ook maar met ťťn kind te maken te krijgen - tenzij in het voorbijgaan, op de trap of bij het oversteken van de straat. Als je pedofiel bent, neemt de kans op een ontmoeting hoogstens toe, wanneer je durf hebt, maar deze durf is evenredig aan het risico van een overtreding. Want er is geen verhouding met een kind denkbaar, noch toegestaan, buiten de bekende en gekodeerde gevallen om".
Renť Schťrer (Franse filosoof) (link)
Bron: Martijn (nummer 7, maart 1983)

14. Een agressieve maatschappij, als gevolg van het niet aanraken van kinderen

Prescott (neuropsycholoog) en anderen hebben aangetoond dat de grootste bedreiging voor de wereldvrede komt van landen die het verst gaan in het benemen van de vrijheid van kinderen en in het onderdrukken van seksuele affectie en vrouwelijke seksualiteit. De negatieve invloed van (te) weinig geknuffeld worden, wordt keer op keer vastgesteld.

Menselijke agressie is snel een wereldwijde epidemie aan het worden. Over de hele wereld staat de politie tegenover kwade menigten, terroristen verstoren de Olympische spelen, vliegtuigen worden gekaapt en bommen verwoesten gebouwen. Gedurende het afgelopen jaar woedden er oorlogen in het Midden-Oosten, op Cyprus en in Zuidoost-AziŽ en escaleerde de guerrillaoorlog in Ierland. Ondertussen stegen de misdaadcijfers in Amerika zelfs sneller dan de inflatie. Cijfers van de Federal Bureau of Investigation tonen aan dat de ernstige misdaden met 16 procent waren toegenomen in de eerste zes maanden van 1974: een van de snelste toenamen sinds de FBI statistieken begon bij te houden. Tenzij de oorzaken van geweld geÔsoleerd en aangepakt worden, zullen we blijven leven in een wereld vol angst en vrees. Helaas, geweld wordt vaak gezien als een oplossing voor geweld. Veel wetsdienaren zien de strategie van het harde ingrijpen als de beste methode om misdaad te bestrijden. Gevangenneming, onze gebruikelijke manier om met misdaad om te gaan, zal het probleem niet oplossen. De oorzaak van het geweld ligt in ons waardensysteem en in de manier waarop we onze kinderen en jeugdigen opvoeden. Lijfstraffen, gewelddadige films en televisieprogramma's leren onze kinderen dat lichamelijk geweld normaal is. Maar deze vroege ervaringen zijn niet de enige, of zelfs maar de belangrijkste, bron van gewelddadig gedrag. Recent onderzoek ondersteunt het idee dat de ontbering van lichamelijke lustgevoelens het hoofdingrediŽnt is voor het ontstaan van agressiviteit. De gebruikelijke associatie van seks met geweld geeft een aanwijzing voor het begrijpen van de verbanden tussen lichamelijk geweld en de ontbering van lichamelijk genot.
Lichamelijk genot en de oorsprong van geweld (link)
Door: James W. Prescott, The Bulletin of The Atomic Scientists (november 1975, pagina's 10-20)

Kleuters die als baby'tje sterk verwaarloosd zijn, maken in de hersenen duidelijk minder van de 'knuffelhormonen' oxytocine en vasopressine aan dan kinderen die van kleins af aan door liefhebbende ouders in de watten zijn gelegd. Dat hebben de Amerikaanse kindergeneeskundigen Alison Wismer Fries en Seth Pollak bewezen in een onderzoek met zeer jonge geadopteerde weesjes. Mensen produceren deze knuffelhormonen wanneer ze aandacht, liefde en warmte krijgen. [...] Psychologen en kindergeneeskundigen Alison Wismer Fries en Seth Pollak van de universiteit van Madison in Wisconsin, hebben nu harde bewijzen dat er wel degelijk sprake is van een veranderde werking van de hersens bij weeskinderen. Dat vertellen ze in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.
Knuffelhormonen: Sporen van aandacht in de urine (link)
Door: Mieke Zijlmans, Noorderlicht (22 november 2005)

Sommige volwassenen zien het belang ervan in.

Knuffelen jullie je kinderen wel eens bij de geslachtsdelen? Want ik herinner me zelf dat ik het zeker deed toen ze baby waren. Ik vind het ook heel belangrijk om het te doen hŤ. Want als je het niet doet, dan denk ik dat nou wat jij [= Gerard Roelofs (vader van twee dochters; psychiater-sexuoloog)] ook vertelde, dan hebben ze een stukje aan hun lijf wat er niet bij hoort. Wat dus niet van hen is. Maar aan de andere kant vind ik dat als dat je heel veel moeite kost om het te doen, dat je het beter kan laten. Maar ik heb het zelf altijd wel gedaan. [...] Wij leren onze kinderen dat seks neuken is en als je nou heel veel van elkaar houdt dan wordt je piemeltje stijf, dan eitjes en zaadjes en de hele reutemeteut. Dus kinderen vragen dan op een gegeven moment als dat zo lekker is mag ik dat dan eens proberen? Dat herinner ik me nog. Dat mijn oudste zoon die toen zeven was dat ook eens een keer vroeg. En dat ik zei nee joh dat doen kinderen niet met hun ouders, zei ik toen spontaan.

-- Marga Reiniers (moeder van ťťn dochter en twee zonen; van de Rutgers-stichting)

Sex op de wip (link)
Door: Humanistische Omroep (tv, 1988)

Aangeraakt worden door iemand die om je geeft, is goed voor je. Aangeraakt worden is zelfs bittere noodzaak. Want als baby's wel worden gevoed, maar niet aangeraakt, sterven ze. "Hoe dat bio-psychologisch werkt, wordt nog steeds onderzocht." vertelt Roland Janson, psycholoog in Capelle aan de IJssel. "Maar mensen hebben absoluut een aangeboren behoefte aan fysiek contact. Wie zegt dat-ie een arm om zich heen wil, bedoelt dat ook vaak letterlijk." [...] Wat wťl opvalt, is dat moeders hun zonen vaker zoenen dan hun dochters. Psycholoog Janson kan dit resultaat wel plaatsen. "De binding lijkt sterker tussen vaders en dochters en tussen moeders en zonen dan omgekeerd." Meestal is elkaar aanraken een uiting van de emotionele band die mensen samen hebben en die ze als sterk ervaren. "Probeer maar eens ruzie te maken met iemand wiens handen je vast hebt, of die je in de ogen kijkt", zegt Janson. "Dat gaat bijna niet." [...] Maar liefst 41 procent van de mannen en 25 procent van de vrouwen is terughoudender met lijfelijk contact dan ze zouden willen. Ze vrezen dat het contact door de ander zal worden opgevat als ongewenste intimiteit.
Moeders zoenen zoons vaker (link)
Door: AD.nl (29 september 2005)

Maar veel vaker is men bang om kinderen aan te raken. In het buitenland heeft dit al enkele vreemde taferelen opgeleverd.

Dr Heather Piper's research at Manchester Metropolitan University into the 'problematics of touching' is an obvious candidate for 'PC gone mad' stories. Reported cases include the teacher who avoided putting a plaster on a child's scraped leg; nursery staff calling a child's mother every time he needed to go to the toilet; a male gym teacher leaving a girl injured in the hall while he waited for a female colleague. [...] Piper tells me that the anxiety about touching children is now 'mainstream'. 'Even schools that said, "this isn't a problem, we're touchy feely" - we found that they were panicking. They were adapting their behaviour in ways of which they perhaps weren't aware.' [...] This isn't just about touch, says Piper - it's about 'all forms of behaviour'. People are unsure about what counts as appropriate or inappropriate.
Don't touch those kids! (link)
By: Josie Appleton, spiked-risk (UK, February 28, 2006)

A boy at Downey Elementary in Brockton, Mass., was suspended from school for three days last month after school officials said that he sexually harassed a girl in his class. "My son told me that the girl touched him first, so he touched her back," Dorinvil said. "I was shocked. I was crying. I was out of control," Dorinvil said. [...] Dorinvil said the boy is just 6 and has no idea what sexual harassment means. Dorinvil said her son wanted to know if the police were going to take him away. "When he comes home, he says, 'Mommy, are police going to arrest me?' [...] School officials would not speak on camera, and police officers were posted at the school Tuesday afternoon.
6-Year-Old Accused Of Sexual Harassment: Boy Accused Of Putting Fingers In Girl's Waistband (link)
By: TheDenverChannel (US, February 8, 2006)

"Thus with a kiss I die". Deze beroemde laatste regel van Romeo, in 'Romeo and Juliet' van Shakespeare gaat binnenkort niet meer op voor toneel op middelbare scholen in Wales. 'Intiem lichamelijk contact' is binnenkort namelijk verboden. Een vriendschappelijke omhelzing of vluchtig lichamelijk contact is nog net toegestaan. De zaak kwam aan het rollen door een docent drama aan een school in Wales. Hij is meerdere keren beschuldigd van het dwingen van leerlingen tot seksuele handelingen met elkaar. Pas na jaren kwam er een rechtzaak. De dramadocent heeft zolang ongestoord door kunnen gaan dat er stemmen op gingen liefdesscenes met intiem lichamelijk contact te schrappen. [...] De Britse toneelwereld heeft de richtlijn scherp veroordeeld.
Geen kus meer op Welsh toneel (link)
Door: Pim (Asmodean), FOK! (20 februari 2006)

Teachers have been advised not to put sunscreen on pupils for fear of opening themselves up to allegations of child abuse. After the recent heatwave, which sparked warnings from health officials, the NASUWT teachers' union said children should be kept indoors during hot weather. Chris Keates, the union's general secretary, said staff who are asked to apply suncream to children in school should tell headteachers it was not part of their job. She told the Times Educational Supplement (TES): "Clearly, children have to be protected but we are extremely concerned about teachers taking responsibility for applying sunscreen to children in the present climate of false allegations. I am not saying that teachers should not care, but it is safer for teachers to question whether children need to spend time in the sun. It seems a very simple thing but it's one that could get teachers into enormous difficulties." Nurseries and primary schools have been advised to obtain permission from parents for teachers to apply sun cream to their children, the TES reported. But the union said such permission would not protect teachers from allegations of abuse.
Don't put suncream on pupils, teachers warned (link)
By: Telegaph (7 July 2006)

No touching. That's the rule at the private pre-school, where a couple dozen kids congregate each day. This is where children, 3 and up, come to learn numbers, letters, primary colors and, most important of all, socialization. But there's no touching. It's too easy, after all, to transmit germs to one another - at least that's what the owner says. It's a health issue. But most parents who bring their children know the real reason - touching leads to trouble. Welcome to the new world, where we teach our kids love, trust, caring and compassion - but tell them not to touch each other, and not to let others touch them. Ever.
Zones of no touch (link)
By: Steve Damish, The Enterprise (12 February 2006)

Wanneer Sinterklaas binnen enkele weken in de Zwitserse stad ZŁrich neerstrijkt, zal hij zich in zijn contacten met de kindjes moeten beperken tot een schalkse aai over de bol. De lokale vereniging van Sinterklazen heeft vrijdag immers besloten dat haar leden geen kinderen meer op de knie zullen laten plaatsnemen. Met deze beslissing geeft de vereniging, die ongeveer honderd leden telt, gevolg aan een verzoek van sommige ouders. Ook wil de vereniging haar leden preventief in bescherming nemen tegen mogelijke beschuldigingen van pedofilie. "De publieke opinie is zeer gevoelig omtrent deze zaken", zo stelde de voorzitter vast. Hij betreurt dat de vereniging zich genoopt ziet deze maatregel in te voeren.
Zwitserse Sint neemt geen kinderen meer op de knie (link)
Door: Gazet van Antwerpen (11 november 2005)

Het lijkt wel alsof alleen vrouwen nog met kinderen mogen knuffelen.

The prevalence of female pedophiles preying on children in care is much higher than previously thought, according to a study that reveals a significant amount of the sexual abuse occurs when the women are in positions of authority. The study, the first of its kind in Australia, shows female sexual predators are responsible for 6 per cent of all the reported cases of sexual abuse against children. Much of the abuse occurs while the women are acting as babysitters or carers, says the study by Child Wise, the nation's peak child protection group. Child Wise national program manager Karen Flanagan said while there was no definitive profile of female abusers, those known to have molested children included babysitters, nannies, nuns and teachers. "It is fact of life that women have easy and open access to children all the time," she said. "Women can and do use their positions of power to entrap vulnerable children." However, the five-year study shows women are less likely than men to be prosecuted for their crimes against children.
Female pedophiles going undetected (link)
By: Natalie O'Brien, The Australian (7 March 2006)

Almost a third of women who sexually abuse children are babysitters, teachers, carers, sports trainers, or in other positions of trust, research shows. And, according to the study by a child protection agency, only two per cent of women reported for sexually abusing children are jailed. Child protection groups yesterday warned female pedophilia was a major issue in danger of being trivialised. The release of the Victorian study comes days after former music teacher Bridget Mary Nolan was allowed to walk free from the SA District Court after admitting to having sex with a 15-year-old pupil.
Few women jailed for pedophilia (link)
By: Chris Tinkler, The Advertiser (5 March 2006)

15. We hollen achteruit omdat medestanders bang zijn hun mening te ventileren

Mensen en groeperingen die het geheel of gedeeltelijk met ons eens zijn houden hun mond om zelf niet aangevallen te worden. Op de korte termijn houdt dat ze misschien buiten schot, op de lange termijn werkt dat ook voor hen averechts.

Op het ogenblik dat de gevolgen van de emancipatiegedachte uit de jaren '60-'70 zich nog verspreiden en hier en daar ook de tolerantie tegenover homoseksualiteit nog toeneemt, zijn er opnieuw groepen die terug de strikte gezinsnorm willen invoeren, met ook een totaal verbod op homoseksualiteit. Ze beseffen echter dat een veroordeling van homoseksualiteit weinig zin heeft op dit ogenblik (gezien de tolerantie bij een aanzienlijk deel van de bevolking) en passen daarom een andere tactiek toe, die van de geleidelijke aantasting van de vrijheid. Deze tactiek is de welgekende tactiek van 'verdeel en heers'. [...] Zij die het recht op vrijere seksualiteitsbeleving (dus niet beantwoordend aan de gezinsnorm) opeisen, moeten opgesplitst worden in meerdere groepen, bijvoorbeeld, de pedo's, de groep homo's die promiscue seks willen beleven, de groep homo's die de gezinsnorm willen imiteren, allerlei heteroseksuele groepen die niet de strikte gezinsnorm volgen, zoals ongehuwd samenwonenden en eenoudergezinnen. Nadien kan de zwakste groep aangevallen worden, terwijl de andere groepen gepaaid worden door beloften, zodat zij zich niet solidair verklaren met de aangevallen groep. Als de zwakste groep uitgeschakeld is, kan de aanval tegen de volgende groep ingezet worden. Het gaat hier niet enkel om een mogelijk scenario. Er kan nu reeds aangetoond worden dat deze dominotactiek toegepast wordt. [...] De eerste stap, de aanval op pedo's, is in alle hevigheid bezig. Dat is eenvoudig, want die hadden toch bijna nog geen enkele aanvaarding bereikt. Het komt er nu enkel op aan het verbod op pedoseksualiteit uitdrukkelijk te stellen en tot een evidentie te maken, zodat niemand er zich nog durft tegen te verzetten. Wie dat toch durft, wordt de mond gesnoerd en wordt ogenblikkelijk voorgesteld als een onmens die geen enkel respect verdient. Gevolg is uiteraard dat de meeste lesbiennes en homo's die wel solidair met pedo's willen zijn, beslissen om dat niet te zijn, uit schrik om de eigen homozaak te compromitteren en zo schade te berokkenen. Op die manier maken de tegenstanders van pedoseksualiteit de belangrijkste potentiŽle bron van weerstand monddood. Toch valt het te betwijfelen of later de homoseksuelen met rust zullen gelaten worden. De hetze tegen de relatief kleine groep pedoseksuelen wordt met veel middelen gevoerd dat het aannemelijk is dat er meer achter schuilt dan enkel de pedozaak. De verschuiving van pedo's naar promiscue homo's is inderdaad reeds aanwezig.
Verdediging pedoseks is homozaak: Pleidooi pro pedo (link)
Door: Auteur in ZIZO, Belgisch holebi-magazine (nummer 7, 1994)

Er dreigen nu twee gevaren. Het eerste is dat vele homo's zeggen: er is geen homobeweging meer nodig want er is geen discriminatie meer. Zelfs al zou dit waar zijn, dan leidt het wegvallen van een homobeweging er onherroepelijk toe dat de beeldvorming inzake homoseksualiteit weer in handen van hetero's komt. Dat is het gevolg van het mechanisme dat mensen die aan vooroordelen beantwoorden worden opgemerkt, en degenen die de vooroordelen zouden kunnen doorbreken niet. Het tweede gevaar is dat de homobeweging in haar angst om de verkregen maatschappelijke erkenning te verliezen de pedo's overboord gooit. Het is goed om te beseffen dat na de pedo's de sm zal volgen, degenen die anonieme seks hebben, degenen die van pornografie houden, en degenen die niet netjes getrouwd in een monogame relatie leven, zodat homoland uiteindelijk zal zijn teruggebracht tot degenen die zich volledig aan de hetero-cultuur hebben aangepast. Was dat wat ons voor ogen stond toen wij aan de bevrijding uit de hetero-onderdrukking begonnen?
Waar ligt homoland?
Door: Rob Tielman (ex-voorzitter Humanistisch Verbond), Gay Krant (246, 22 januari 1994)

Voor pedofielen nu geldt wat voor homofielen enkele jaren geleden gold, namelijk dat de openlijke steun onder gevoelsgenoten minimaal is.

De grondlegger van de Nederlandse homobeweging is de jurist jonkheer Jacob Schorer (1866-1957). Hij heeft van 1903 tot 1910 in Berlijn meegewerkt aan het Wissenschaftlich-Humanitšres Komitee van Magnus Hirschfeld (1868-1935). Als hij in 1910 in Nederland terugkomt, dreigt een hernieuwde strafbaarstelling van gelijkgeslachtelijke contacten die sinds 1811 niet meer strafbaar zijn geweest. Dat is vooral een gevolg van een opkomende zedenmeesterij vanuit katholieke en gereformeerde hoek. Er wordt vanuit deze kringen geklaagd over 'zedelijke achteruitgang' en men vindt dat de minderjarigen beschermd moeten worden tegen de 'verleiding' door homoseksuele volwassenen. Een belangrijke drijfveer achter de hernieuwde strafbaarstelling is de katholieke minister van justitie Edmond Regout (1863-1913) die als een gedrevene ervoor pleit dat minderjarigen (in die tijd tot 21 jaar!) beschermd moeten worden 'tegen de homosexueele ontucht van de meerderjarige, aan welke bescherming in het dagelijks leven de behoefte maar al te zeer gevoeld wordt, omdat juist de meerderjarige wellusteling bij voorkeur zijn slachtoffers zoekt in de aankomende jongelingen, die nog onervaren genoeg zijn, om zijne slechte bedoelingen niet aanstonds te doorgronden', aldus Regout. [...] Schorer en zijn NWHK doen er alles aan om steun van de gevoelsgenoten te verkrijgen. [...] Zijn strijdbare taal wordt echter niet door alle gevoelsgenoten gedeeld. 'Het is de flauwheid der eigen menschen, die ons het meest tegenwerkt.' Hij laat dit naar buiten niet blijken: 'We willen hen niet openlijk in een zoo slecht daglicht stellen.' Hij schrijft in een brief: 'U weet niet hoe bang de menschen dikwijls zijn. Er zijn er ook die contribueren, wier namen ik niet eens ken. Dat maakt het vormen van een bepaalde vereeniging met statuten, vergaderingen enz. enz., dan ook zoo moeilijk, ja onmogelijk.' [...] 'Het ontbreekt ook vooral nog aan menschen, die zich onder hun vollen naam hieraan willen wijden, en die dat ook kunnen doen in ieders opzicht. Een strijd van anonymi heeft nooit kans op succes.' [...] We hebben onlangs nog mogen meemaken hoe onschuldige blootfotootjes die in de meeste Nederlandse huishoudens te vinden zijn ineens door een geobsedeerde officier van justitie tot een klopjacht op vermeende kinderporno kan leiden. En het opvallende is dat het uitsluitend om foto's van jongetjes gaat: de homohaat zit ook bij de huidige justitie kennelijk nog diep.
Het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee
Door: prof. dr. Rob Tielman, De Gay Krant (388, 2 juli 1999)

De tolerantie jegens homofielen begint al af te nemen.

Een op de drie leerlingen op de middelbare school is tolerant tegenover homoseksuele medeleerlingen en docenten. Dit blijkt uit een enquÍte van het COC Haaglanden, de belangenvereniging voor homo's, lesbo's en biseksuelen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 14- tot 16-jarigen en docenten van zestien middelbare scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Yvonne Verschragen van het COC zegt niet verrast te zijn door de uitkomsten. "Het is een gevoelige leeftijd. Leerlingen zijn vooral bang om gepest te worden als ze met een homoseksueel klasgenootje omgaan." Toch denkt ze dat de tolerantie jegens homoseksuelen op scholen, maar ook daarbuiten afneemt. "Niet veel leerlingen en docenten durven er openlijk voor uit te komen. Op zwarte scholen speelt dit probleem nog meer wegens de verschillende geloofsovertuigingen." Verschragen, zelf lesbisch en docente op een middelbare school, vindt dat het onderwerp meer bespreekbaar moet zijn. Dat moet via voorlichting en discussie, met name onder leerlingen van de derde klas.
Leerlingen weinig tolerant over homoseksualiteit (link)
Door: Laura Schalkwijk, AD.nl (26 januari 2006)

Volgens een wetenschappelijk onderzoek dat over ruim een week uitkomt voelt zo'n 60 procent van de homoseksuelen in Nederland zich onveilig. Dat zegt de voorzitter en interim directeur van COC Nederland Frank van Dalen. De voorzitter van de belangenorganisatie stelt vast dat homoseksuelen in ons land wel gedoogd maar nog niet geaccepteerd worden. Homo's moeten volgens hem steeds vaker om zich heen kijken omdat zij zich steeds vaker niet welkom voelen. Van Dalen spreekt over een "waanzinnig probleem". [...] Model voor de onderzoekresultaten staat misschien wel de waarschuwing van COC Amsterdam. Deze afdeling van de belangenorganisatie maakte dit weekend bekend zich zorgen te maken over de veiligheid van cruisende homo's in onze hoofdstad. Aanleiding is de moord op een 53-jarige homoseksuele man twee weken geleden in het Oosterpark. Hij werd met grof geweld om het leven gebracht op een plek die bekend staat als cruiseplek voor homo's. Het COC krijgt steeds vaker meldingen van geweld tegen homo's in het park. Het COC heeft de politie opgeroepen actie te ondernemen om meer geweld tegen te gaan.
Veel homo's voelen zich onveilig (link)
Bron: GaySite.nl (27 februari 2006)

Het COC is geschokt door de uitkomst van het onderzoek 'Geweld tegen homoseksuelen', uitgevoerd in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap. Uit het onderzoek blijkt dat homoseksuelen en lesbische vrouwen zich de laatste jaren onveiliger zijn gaan voelen. "De tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit gaat achteruit, vooral in grote steden", aldus Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland.
COC vraagt om Masterplan Diversiteit (link)
Bron: GaySite.nl (16 maart 2006)

Gelukkig vinden enkele homofielen dat solidariteit met pedofielen de juiste keuze is.

Homosexueel Nederland vindt dat het overal recht op heeft. In je blote reet door de Amsterdamse grachten: moet kunnen. Fist f**kend in welke darkroom waar dan ook; niks aan de vuist. Sexfeesten in elke omgebouwde garage met goldenshower, poepsex, rubber-, leer-, nylon-, of wat voor geiligheid dan ook: waar maak je je druk om. Maar een PEDOFIEL in je bespottelijke optocht, nee, dat zou toch wel een grote smet op het blazoen werpen. [...] Nu onomstotelijk vaststaat dat een homosexuele leraar geen grotere bedreiging voor de klas vormt dan een hetero (een standpunt dat hťťl lang is gehuldigd en soms nog de kop opsteekt) lijkt het me zinvol om ook eens objectief te kijken naar wat pedofilie nou precies inhoudt.
Pedo's (link)
Door: Robert Long (juli 2001)

[Gert Hekma, docent Homostudies bij de afdeling Politieke en Sociaal-culturele Wetenschappen, UvA]: "We zitten in onze samenleving met het idee dat kinderen onschuldig zijn. En we weten ook allemaal heel goed dat kinderen allemaal hartstikke seksueel zijn. En de opvoeders hebben volgens mij geen antwoord op dat probleem." [...] "Je kunt niet zeggen: het kind is twaalf geworden, nu mag het alles. Zo gaat het gewoon niet. Er zijn kinderen die 16 zijn en van niks weten en er zijn kinderen van 6 die zelf al op pad gaan en seksueel naar buiten treden." [...] "De beste vergelijking vind ik de hele masturbatie-toestand. We hebben twee eeuwen gehad dat masturbatie helemaal verdoemd werd, en nu is dat seksueel contact tussen meerderjarigen en minderjarigen. Soms al van minderjarig met minderjarig. Dus ik denk dat die hele hetze over seks tussen volwassenen en kinderen, meer een soort opvolger is van de waanzin rond masturbatie." [...] "De positie van het kind verandert, de positie van de seksualiteit verandert. Ik vind de interessante vraag: waarom maken we ons tegenwoordig zo geweldig druk om de seksualiteit van kinderen." [...] "Wat je leest over de waanzin rond pedofilie, vooral in de VS is het allerverschrikkelijkst. Ik heb er zelf een half jaar gezeten, daar is echt een hetze aan de gang. Natuurlijk gaat het in de hoofden van mensen zitten. Ik denk dat het een heel verkeerde en ernstige ontwikkeling is." [interviewer:] "Maar mensen hebben toch oprecht het belang van het kind voor ogen." [Hekma:] "Ja, helaas denken ze dat ook nog." [...] "Er zijn recent drie psychologen geweest, die een groot meta-onderzoek hebben gedaan over een heleboel onderzoeken naar studenten die seksuele contacten hadden gehad met volwassenen toen ze zelf minderjarig waren. En die psychologen kwamen tot de conclusie dat seksuele contacten tussen volwassenen en minderjarigen geen negatieve consequenties hebben op die minderjarigen, op voorwaarde dat er geen sprake is van incest of machtsmisbruik. [...] Dus het idee dat er perse negatieve gevolgen kleven aan seks met volwassenen lijkt me nou niet direct bewezen. Maar goed, je hebt nu een hele industrie die daar op leeft, dus die nu die mening produceert." [...] "En toen zei een jongen: 'Toen ik acht was wilde ik het gewoon met grote volwassen mannen doen. Ik was helemaal niet geÔnteresseerd in die stomme kinderen, ik wilde gewoon een volwassene bij de lurven grijpen.' Dus ik denk dat kinderen heel verschillende verlangens en wensen hebben. [...] Ik denk dat het echt absurd is om te veronderstellen dat kinderen het alleen met kinderen willen doen." [...] "Ik denk dat kinderen best weten wat ze wel of niet willen. Als je ze eten voorzet, weten ze ook wat ze lekker vinden of niet." [...] "Dat vind ik ook erg misbruik. En als je dan hoort dat kinderen hartstikke lang bezig zijn hun weg te vinden op seksueel gebied, dat is geen misbruik, maar dat is wel tijdverlies." [...] "Ja, je hebt pedofielen die zeggen: ik heb op het moment geen seks met kinderen in de huidige situatie omdat het hun schade berokkent. Die nemen die positie al in." [Interviewer:] "Bent u het daarmee eens?" [Gert:] "Nou, eigenlijk niet, nee. Maar ik ben geen pedofiel, dus ik zit niet in die situatie. Het lijkt me heel moeilijk. Er tegen in opstand komen is tamelijk zinloos, in deze hetzerige toestand. De stemming is zo anti tegenwoordig, het is een morele paniek. Het gaat veel te ver."
Een gezonde dosis pedagogie
Door: Spiegeloog (maandblad voor de afdeling Psychologie) (28e jaargang nr. 267, februari 2001)

16. Zo vreemd is het niet, een seksuele aantrekking tot kinderen

Seksuele aantrekking tot jongeren is niet uitzonderlijk. In dit hoofdstuk noemen we enkele bekende(re) mensen waarvan bekend is dat ze deze gevoelens hebben (of hadden), en noemen we wetenschappelijk onderzoek dat gedaan is naar hoeveel procent deze gevoelens heeft.

Voorbeelden van mensen die op minderjarigen vallen:

[1] "Het is een schande pedofielen meteen te veroordelen. Pedofilie is een heel complexe materie. Pedofilie is een lot en je zal er maar mee zitten. Het is verschrikkelijk pedofiel in deze maatschappij te zijn. Ik ben vroeger vreselijk verliefd geweest op jongetjes van dertien, maar dat heb ik allemaal weggebannen. Ik heb nooit seks met kinderen gepraktiseerd, maar ik heb wŤl mijn driften gehad, en vaak was het onleefbaar. [...] Ik durf geen eenduidige uitspraken meer te doen over pedofilie, niet omdat ik bang ben voor mezelf uit te komen, maar omdat het zo'n gevoelig onderwerp betreft. [...] Ik heb mijn lusten overboord gegooid. [...] Nu voel ik me goed: ik ben vrij van mijn driften, en ik ben vrij van seks - hoe vreemd sommige mensen dat ook zullen vinden."


[2] Boudewijn Maria Ignatius BŁch debuteerde in 1976 met de dichtbundel Nogal droevige liedjes voor de kleine Gijs, over zijn pedofiele gevoelens voor een twaalfjarige jongen. 'Het begin van mijn carriŤre als schrijver viel samen met het einde van die als minnaar. Mijn debuut was mijn doodvonnis.' 'Natuurlijk kom ik vaak genoeg in landen waar ik mij in ruil voor een fiets suf zou kunnen neuken op de mooiste jongetjes. Maar ik zou mij een oude smeerpijp voelen.' Onlangs heeft hij alle boeken over pedofilie - 'de handbibliotheek van mijn grote verdriet' - de deur uitgedaan. Hij kon niet langer tegen zijn eigen begrafenis aankijken. [...] Later erkent hij dat De kleine blonde dood vooral gaat over de dood van de intimiteit. Over het afscheid van zijn eigen seksualiteit. 'Dat besluit heb ik nooit betreurd. Ik heb geen zin in de gevangenis te belanden.'

[1] De HUMO-Files: De zeven hoofdzonden van Boudewijn BŁch (1948-2002, auteur, programmamaker, boekenwurm en wereldreiziger), Deel 7: Onkuisheid (link)
Door: Humo (2795, 31 maart 1994)


[2] Langzamerhand drijf ik weg van de literatuur
Door: Gerlof Leistra, Elsevier (4 mei 1991)

[1] We zijn de werkelijkheid schrikbarend aan het versimpelen. Bij de islam denken we alleen nog maar aan baardige jurken die homo's van hoge torens gooien. [...] En bij Michael Jackson is het uitgesloten dat zijn jonge vriendjes misschien zelf wel het initiatief namen tot bepaalde intimiteiten en hun ouders nu proberen daar zoveel mogelijk geld uit te slaan.


[2] If Michael Jackson did, in fact, as it is alleged, have sex with a minor boy, what's wrong with that? The question is not meant to be cute; I am serious. If a male child was fondled or sodomized by Michael Jackson, why shouldn't he and the boy be allowed the orientation of their choice? If you disagree, who are you to impose your morality on them?

[1] Michael Jackson
Door: Cees van der Pluijm, Gay Krant (507, 8-21 mei)


[2] Judging Michael Jackson and ourselves (link changed, see archive.org)
By: Cal Thomas, Townhall.com (November 25, 2003)

Het was Keith Moon, de inmiddels overleden drummer van The Who, die in een interview opmerkte dat hij bij voorkeur naar bed ging met meisjes van vijftien. Ze waren opvallend ongeremd, vond hij, en seksueel aantrekkelijker omdat ze met een enorme gretigheid de liefde bedreven en bereid waren tot de meest buitensporige experimenten. Ongetwijfeld is Keith Moon niet de enige man die deze ervaring opdeed. Het is bekend dat uiteenlopende mannen zich aangetrokken voelen tot jonge meisjes zonder dat er sprake is van strikt pedofiele neigingen. Weliswaar kunnen er individuele motieven zijn waarom iemand het vleiend of opwindend vindt een puber te verleiden, maar Keith Moon heeft gelijk als hij stelt dat meisjes rond de vijftien over een ongeŽvenaarde seksuele energie kunnen beschikken.
Het leven volgens Lolita
Door: Sarah Verroen, De Groene Amsterdammer (10 juni 1992)

Een andere non verleidde later een 12-jarig kostschoolmeisje in een Frans klooster tot genoegen van Casanova. Door de handtechniek te demonstreren van hoe men zich kon vergewissen met een maagd te doen te hebben, wond Casanova het kind zo op dat het fellatio pleegde. 'Ze zoog de kwintensens van mijn ziel en mijn hart leeg,' weet Casanova zich in zijn memoires te herinneren. [...] Van de 73 vrouwen (van ruim 132 waarmee Casanova seks heeft gehad) waarvan de leeftijd bekend is, waren er 22 15 jaar of jonger, de jongste 11.
Het Liefdeleven van Beroemde en Beruchte Mensen (vertaling Jan Koesen, oorspr. titel: The intimate sex lives of famous people)
Door: I. Wallace, A. Wallace & D. Wallechinsky, uitgeverij Luitingh B.V., Laren (1981)

At age 47, Bill Wyman began a relationship with 13-year old Mandy Smith, with her mother's blessing.
By (for example): http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Wyman

Lewis' turbulent personal life was hidden from the public until a 1958 British tour, when reporters learned about the twenty-three year old star's third wife, Myra Gale Brown, who also happened to be his thirteen year old second cousin once removed.
By (for example): http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Lee_Lewis

Zo uniek zijn deze gevoelens helemaal niet.

[A closer look at the study reveals:]

- over 1/4 (32.5% in fact) of the subjects exhibited penile arousal to pedophilic stimuli that equalled or exceeded arousal to adult stimuli
- 95% exhibited arousal to the female adult images (4 exhibited no arousal)
- 88.7% exhibited arousal to the female child [girls < 12 yo] images (9 exhibited no arousal)
- 76.3% exhibited arousal to the contrasting images (ten subjects exhibited no sexual arousal)
- 3.7% of the subjects admitted to actual pedophilic masturbation and were removed from the sample results

Sexual Arousal and Arousability to Pedophilic Stimuli in a Community Sample of Normal Men (link)
By: G.C. Nagayama Hall, R. Hirschman & L.L. Oliver, Kent State University, Behavior Therapy 26, 681-694 (1995)

Overigens hoeft men geen wetenschapper te zijn om te kunnen constateren dat jongeren mooi gevonden worden.

[1] De 15-jarige Zamira Dzjabrailova is zaterdag uitgeroepen tot Miss TsjetsjeniŽ. Het was de eerste officiŽle schoonheidswedstrijd in de overwegend islamitische Russische deelrepubliek, die al jaren geteisterd wordt door geweld tussen pro-Russische krachten en fundamentalistische rebellen.


[2] In de Chinese stad Shanghai vond de finale plaats van de Elite Model Look 2005. Van de 67 aanwezigen, won de 15-jarige FranÁaise Charlotte Belliard de finale.


[3] [Kop Metro:] Lekker! 15-jarige Lauren model van het jaar
De 15-jarige Lauren Holzhauer uit Vinkeveen is gisteravond uit dertig dames uitgeroepen tot model van het jaar 2005.

[1] 15-jarige wordt eerste Miss TsjetsjeniŽ (link)
Bron: De Telegraaf (27 mei 2006)


[2] Elite Model Look 2005
Bron: Metro (14 november 2005)


[3] (over: Elite Model Look 2005)
Bron: Metro (9 september 2005)

17. Bij goede seksuele voorlichting is iedereen gebaat

Ook het standpunt van de PNVD dat seksuele voorlichting vroeg moet beginnen, wordt gedeeld door meerdere instanties en seksuologen.

Is het echt nodig dat een kind van 4 seksuele voorlichting krijgt? Ja, vindt de GGD. En daarom organiseren verschillende GGD's de Week van de Lentekriebels. Dat houdt in dat kinderen op school les krijgen over liefde, vriendschap en seksualiteit. De week is een proefproject met de bedoeling om de kleintjes over verliefd zijn, vriendschap, uiterlijk en hun lichaam te vertellen. De kleuters krijgen op hun eigen niveau voorlichting. Spelenderwijs met je lichaam bezig zijn is het idee erachter. De GGD hoopt dat excessen als groepsverkrachtingen en tienerzwangerschappen er uiteindelijk mee kunnen worden voorkomen. Als de Week van de Lentekriebels succesvol is, zullen de liefdeslessen volgend jaar op meer scholen worden gegeven.
Seksuele voorlichting voor kleuters op scholen (link)
Door: RTL Nieuws (21 maart 2006)

De seksuele voorlichting op scholen is verouderd. Vierjarigen moeten al informatie krijgen over seksualiteit. En leraren moeten niet alleen biologische feiten opdissen, maar ook discussies aanzwengelen. Dat vindt de Rutgers Nisso Groep, het landelijk Kenniscentrum Seksualiteit. [...] Een van de belangrijkste adviezen is dat scholen vroeg moeten beginnen. Consultant Yuri Ohlrichs: "Met vierjarigen moet je al praten over seksuele zaken die hen bezighouden. Het verschil tussen een jongen en een meisje, bijvoorbeeld."
Seksles al geven aan kleuters (link)
Door: Eefje Oomen, AD.nl (9 december 2005)

Jongeren beginnen steeds vroeger met seks, maar weten er weinig vanaf. Al op de basisschool moeten ze daarom voorgelicht worden over seksualiteit. Dat concludeerden ambtenaren, docenten en hulpverleners gisteren op een studiemiddag in Leeuwarden over jongeren en seksualiteit. Hun aanbevelingen vormen de basis voor een Fries actieplan om de seksuele gezondheid van jongeren te bevorderen.
Seksuele voorlichting op basisschool beginnen (link)
Door: Leeuwarder Courant (16 februari 2006)

Met goede voorlichting staat of valt alles, we moeten de jeugd leren dat seksualiteit iets normaals is.

Een op de drie leerlingen op de middelbare school is tolerant tegenover homoseksuele medeleerlingen en docenten. Dit blijkt uit een enquÍte van het COC Haaglanden, de belangenvereniging voor homo's, lesbo's en biseksuelen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 14- tot 16-jarigen en docenten van zestien middelbare scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
Leerlingen weinig tolerant over homoseksualiteit (link)
Door: Laura Schalkwijk, AD.nl (26 januari 2006)

Jongeren moeten op jongere leeftijd seksuele voorlichting krijgen op school. Dat is een van de conclusies die Soa Aids Nederland en de Rutgers Nisso Groep dinsdag trokken uit een groot onderzoek naar het seksueel gedrag van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Eerder bleek dat schoolgaande jongeren seksueel actiever zijn geworden. Van de 12- tot 14-jarigen heeft 7 procent ervaring met geslachtsgemeenschap.
Seksuele voorlichting schiet tekort
Door: Metro (14 september 2005)

Seksuele voorlichting is een verworven recht in de westerse cultuur. Hoewel het nog in de kinderschoenen staat. Je zou denken dat het een standaard onderwerp in de opvoeding thuis en op school is. De werkelijkheid is echter dat ondanks de zogeheten verlichting van de jaren zestig op het gebied van seksualiteit, scholen seksuele voorlichting niet in hun schoolleerplan opnamen, lang voordat we het aan het verzet tegen seksuele voorlichting op school door de allochtonen in Nederland konden wijten. Als autochtonen liepen we ook niet hard, blijkt.
Seksuele oplichting: Je weg vinden als kind in het seksuele oerwoud (link)
Door: Dr. Martine F. Delfos (psycholoog, 2003)

"We moeten de jeugd seksuele voorlichting geven om ze duidelijk te maken dat seks iets normaals is."

-- Lousewies van der Laan, Tweede Kamerlid (D66)

Door: Gay Krant (522, december 2004)

Researchers find sexual experience during adolescence may be associated with positive perceptions of one's self as a sexual being and better sexual health and discuss implications of these findings for policies on sexuality education. "Positive Perspectives on Adolescent Sexuality: Part 1" is the title of the new special issue of Sexuality Research and Social Policy: Journal of NSRC. This peer-reviewed journal is published by the National Sexuality Research Center (NSRC) at San Francisco State University in partnership with University of California Press and is available exclusively online at www.SexualityResearch.net. The special issue of the journal is the first of two parts containing original research from leaders in the field of adolescent sexuality. It is guest edited by Stephen T. Russell, who stated in a pre-publication interview that: We are now at a point where we can conceptualize positive adolescent sexuality and sexual expression-not necessarily that sexual intercourse is good for teenagers, but to say the pervasive idea that sexual behavior is bad if you're a teen is becoming challenged. So much research is focused on negative experiences of first sexual experiences, yet some adolescents talk about pleasure, planned sex, sex associated with their own personal satisfaction. This pushes us beyond ideas like "Sex is bad." and "How do we make sure it doesn't happen?" The reality is sex does happen. So we should be more concerned about how we help young people make healthy choices about sex.
New research shows positive side to adolescent sexuality and challenges dominant view of teen sexuality as problematic
Door: National Sexuality Resource Center (25 oktober 2005)

Nawoord

We hopen dat we enkele mensen de ogen hebben kunnen openen, en dat we hebben kunnen laten zien dat de PNVD niet voorstaat kindermisbruik te legaliseren, maar meer vrijheid nastreeft in de maatschappij. Voor kinderen en voor volwassenen.

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
No religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one

Imagine no possesions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one

Imagine
By: John Lennon (1971)
------------------------------------------------------
Copyright © 2004-2010 PNVD