2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 de PNVD op Twitter


Zaterdag 30 december 2006
Leidsch Dagblad

Het Leidsch Dagblad publiceert het artikel "Geen spijt van de PNVD". (cache)


Donderdag 28 december 2006
Who's Next

In "Best Of Who's Next II", een programma dat vandaag werd uitgezonden op RTL7, spreekt Freek de Jonge kort over de PNVD.


Donderdag 14 december 2006
Geen groot schandaal

RTL-kijkers mochten stemmen op een door RTL aangedragen lijst van tien "schandalen". Onze partij werd door RTL aangedragen als "pedo partij". Tijdens de uitzending op 14 december op RTL4 bleek de PNVD nummer 9 te zijn geworden in hun lijst van "de 10 grootste schandalen van 2006". De PNVD wordt niet zo schandalig gevonden als sommige mensen beweren.


Woensdag 22 november 2006
Rechtsextremisten

CNSNews.com publiceert het artikel "Pedophile Party Blames 'Far Right' for Campaign Collapse" (on-line, cache)


Vrijdag 17 november 2006
Columns Grunberg

De afgelopen drie weken schreef Arnon Grunberg in NRC Handelsblad columns over zijn bezoek aan het PNVD-bestuur. Citaten zijn niet altijd aan de juiste bestuursleden toebedeeld. Zie tevens een column (on-line, cache) van Rutger H. Cornets de Groot in reactie op Grunberg's schrijfsels.


Dinsdag 14 november 2006
De Jonge: Baan / Lezing

De Jonge raakt plots zijn nieuwe baan kwijt, zonder opgaaf van reden door de werkgever. Alles verliep goed en er was nog werk in overvloed, dus de reden laat zich makkelijk raden.


Overigens weerhield deze tegenslag De Jonge er niet van om op 15 november een lezing te geven aan ongeveer 30 leden van Sapientia Ludenda, een studievereniging voor studenten filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Met name vraagstukken aangaande seksualiteit en intimiteit passeerden de revue.


Dinsdag 7 november 2006
Van Hertum

Ook mevrouw Van Hertum - ze organiseerde eerder een demonstratie tegen de PNVD (zie 10 juni) en zei later geslagen te zijn door een pedofiel (zie 27 september) - staat in de belangstelling bij de politie. (on-line, cache) Ook een 25-jarige Amsterdamse doet aangifte tegen Van Hertum. (on-line, cache)


Vrijdag 20 oktober 2006
Rechtszaak 3

Mevrouw Rietjens dagvaardt ons voor een bodemprocedure (on-line, cache): "het kind wordt in deze voorfase van het uiteindelijk mishandelen / seksueel misbruik, door liefde van lollies en zuurstokken en door met het kind kind te willen zijn, ingepalmd" Het lijkt erop dat we de oude pleitnotities weer uit de lade kunnen trekken.


Donderdag 19 oktober 2006
Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer publiceert het artikel "Hoe Den Haag de pedo's vertroetelde". Enkele citaten uit het artikel:

"De Tweede Kamer aanvaardde een voorstel om een klachtvereiste in te voeren voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar. Seks met jongens en meisjes in die leeftijd zou alleen nog strafrechtelijk worden vervolgd als de betrokkene, diens wettelijke vertegenwoordiger of de Raad voor de Kinderbescherming een klacht zou indienen bij justitie. Het voorstel werd met een overweldigende meerderheid aangenomen. Alleen SGP, RPF en CD stemden tegen.
Een werkgroep van de PVDA wilde in 1995 nog een stapje verder gaan. De door het partijbestuur ingestelde commissie 'Overheid en seksuele integriteit' stelde voor kinderen vanaf twaalf jaar zelf te laten uitmaken of van hen gemaakte pornografische afbeeldingen strafwaardig waren. [...] Voor jeugdige slachtoffers van seksueel gezagsmisbruik zou hetzelfde moeten gelden: pas justitieel ingrijpen na een klacht. [...] Op de vraag of dit voorstel betekende dat een leraar vrijelijk seksuele contacten zou kunnen onderhouden met zijn twaalfjarige leerling, antwoordde rapportschrijver Cees Straver in 1996 voor de EO-microfoon: 'Jazeker. Zolang het gebeurt op vrijwillige basis en in de vrije tijd.' Saillant detail: de 'pedopartij' pleit in afhankelijkheidsrelaties voor een leeftijdsgrens van zestien jaar.
Het rapport van de PVDA-commissie 'Overheid en seksuele integriteit' verdween in een diepe la. Zo diep dat Eric Jurgens niet eens meer weet dat hij deel uitmaakte van de werkgroep. 'Ben ik daar lid van geweest? Ik weet van niets. Maar goed, ik heb in zoveel commissies gezeten, en ik word een dagje ouder.'"

Zou Jurgens trouwens ook vergeten zijn dat ook hij in juli 2002 stemde tégen het voorstel de zedelijkheidswetgeving te wijzigen? Vóór de zaak-Dutroux gingen overigens ook de massamedia nog normaal met deze onderwerpen om. Zie ons uitgebreide document over kinderseksualiteit en pedofilie.


Maandag 16 oktober 2006
Transcript interview Uittenbogaard

Vandaag werd Uittenbogaard geïnterviewd door een student van de School voor Journalistiek in Utrecht. We hebben toestemming het transcript, getiteld "De diepgang van een roeiboot", on-line te zetten. ("Ik zou het geen probleem vinden als jullie het interview willen gebruiken voor jullie weblog.")


Dinsdag 10 oktober 2006
Géén deelname

De PNVD kan helaas niet deelnemen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. (on-line, cache | on-line, cache) Zie tevens ons persbericht van 9 oktober. Sp!ts publiceerde op 11 oktober een artikel waarin enkele bestuursleden opnieuw laten weten dat de PNVD over vier jaar weer een poging zal wagen. Vice Magazine publiceerde op 10 oktober dan toch (zie 30 september) maar een interview, maar enkel op hun website. (on-line, cache) (Op 15 januari 2009 plaatste Vice Magazine overigens ook een Engelstalig interview met o.a. Uittenbogaard, over pedofilie.)


Vrijdag 6 oktober 2006
PEPER

Op pagina 6 van PEPER (een uitgave van de ASVA studentenunie) van oktober staat een interview met 'de PNVD'.


Donderdag 5 oktober 2006
Uitzending Netwerk

Ook actualiteitenrubriek Netwerk mijdt expres iedere vorm van diepgang bij een documentaire over de PNVD. (website, filmpje) (ma-wo had Netwerk gemiddeld 340.000 kijkers, do waren het er 605.000) Tja, en dan krijg je reacties zoals die van Henk Bres. (on-line, cache)


Woensdag 4 oktober 2006
Debat afgelast

Een debat tussen Nieuw Rechts en de PNVD is uit veiligheidsoverwegingen afgelast. (on-line, cache)

Op 17 juni 2009 zag ook een Nijmeegse studentenvereniging af van een debat: "Ik moet u helaas mededelen dat het bestuur van N.S.D.V Trivium heeft besloten om het debat geen doorgang te verlenen. De redenen hiervoor zijn dat wij niet in kunnen staan voor u veiligheid en die van onze leden. De kans dat het misloopt is voor ons te groot. Mijn excuses voor het aflasten van het debat en nogmaals hartelijk bedankt voor uw medewerking."


Dinsdag 3 oktober 2006
Aankondiging | Betalingsbewijzen ontvangen | Scherven

Aankondiging documentaire
Op donderdag 5 oktober, vanaf 19.25 uur, zendt actualiteitenrubriek Netwerk op Nederland 2 een documentaire uit over de PNVD. De Evangelische Omroep (EO) verzorgt deze donderdaguitzending. Enkele maanden lang volgden verslaggevers van Netwerk het doen en laten van het bestuur van de PNVD op sleutelmomenten in de aanloop naar de verkiezingen.

Ook in de media wordt de documentaire aangekondigd. (on-line, cache)


De PNVD heeft negentien bewijzen van betaling van de waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling ontvangen.


Bij voorzitter Uittenbogaard is vanmorgen omstreeks 7.30 uur opnieuw een steen door de ruit gegaan. De politie is op de hoogte.


Maandag 2 oktober 2006
Gekaapte website

Wat er gisteren precies aan de hand was met onze website valt te lezen in het persbericht van 2 oktober. Ook de media berichtten hierover. (on-line, cache)


Zaterdag 30 september 2006
Vice Magazine | Leidsch Dagblad

Vice Magazine durft de publicatie van een interview met PNVD'ers niet aan.


Het Leidsch Dagblad publiceert, n.a.v. de consternatie van gisteren, het artikel "'Blij als ik 3 oktober heelhuids doorkom'" (cache)


Vrijdag 29 september 2006
Opruiing in Leiden

Het huis-aan-huisblad Witte Weekblad heeft vele duizenden bewoners van Leiden in detail geïnformeerd over de woonlocatie van voorzitter Uittenbogaard. Na eerdere consternatie (zie 15 september) was dit de druppel die de politie heeft doen besluiten over te gaan tot permanente beveiliging. (on-line, cache) Uittenbogaard wees politici in het Witte Weekblad opnieuw op hun verantwoordelijkheid. (cache)


Woensdag 27 september 2006
Van Hertum

Mevrouw Van Hertum - ze organiseerde eerder een demonstratie tegen de PNVD (zie 10 juni), zegt in het gezicht te zijn geslagen door een pedofiel. (on-line, cache) Wat er ook speelde, de PNVD is tegen elke vorm van geweld of bedreiging daarmee.


Dinsdag 26 september 2006
On-line 'pedofielenlijst'

Ronald van der Beek pleit met zijn Partij voor de Jongeren voor een on-line 'pedofielenlijst'. De PNVD vindt zo'n lijst een slecht idee. (on-line, cache)


Maandag 25 september 2006
Volkskrantblog | Desmet Live

Het laatste woord over de Volkskrantblog van Uittenbogaard lijkt nog niet gezegd. (on-line, cache)


Uittenbogaard legt in Desmet Live (Radio 5) uit waarom de PNVD doorgaat. (stream, mp3)


Woensdag 20 september 2006
Kapotte ruiten

(Bij Uittenbogaard werden ruiten ingegooid; zie 15 september.)


Zaterdag 16 september 2006
Weigering Postbank | Volkskrantblog

In een vandaag door ons ontvangen brief laat de Postbank (ING-groep) weten niet bereid te zijn een rekening te openen voor de PNVD. Al eerder weigerde ABN AMRO dit (zie 7 september). Later zouden ook BinckBank en Van Lanschot weigeren.


Uittenbogaard mag blijven Volkskrantbloggen, zo laat de chef van de internetredactie van De Volkskrant weten. (on-line, cache) Op 19 september volgde toch een e-mail van de heer Bogaerts aan de heer Uittenbogaard. In de gebruiksvoorwaarden staat dat content voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden niet toegestaan is. Uittenbogaard's schrijfsels zijn gericht op de verwezenlijking van idealen, en dat is niet toegestaan. Op 22 september volgde een e-mail: "U bent geschorst van het Volkskrantblog. U kunt niet meer inloggen tot [...]"


Vrijdag 15 september 2006
Opruiing in Leiden

Voorpost kan worden toegevoegd aan het rijtje groepen dat middels 'naming and shaming' poogt buurtbewoners op te zetten tegen individuen die de PNVD steunen. (on-line, cache) Na verspreiding van flyers door deze lieden in Leiden op 19 september, houdt de politie een oogje in het zijl. (on-line, cache, brief politie) Het liep 20 september kort uit de hand (on-line, cache) maar de rust is ondertussen weergekeerd.


Donderdag 14 september 2006
CDA wil verbod

Onze reactie op het standpunt van het CDA dat onder meer de PNVD verboden dient te worden (on-line, cache) valt te lezen in het persbericht van 14 september.


Donderdag 14 september 2006
Programma PvdD

Vandaag presenteerde de Partij voor de Dieren (PvdD) haar conceptverkiezingsprogramma. (on-line, cache) De PNVD juicht veel van de standpunten van de PvdD toe, en vindt net als de PvdD dat dierenrechten meer aandacht verdienen en maakt zich daarvoor ook sterk. (on-line, cache)


Dinsdag 12 september 2006
Petitie No Kidding | Pauw & Witteman

Onze reactie op een petitie die No Kidding vandaag aanbood aan de vaste Kamercommissie van justitie (on-line, cache) valt te lezen in het persbericht van 12 september.


In de avond was het bestuur van de PNVD te gast bij Pauw & Witteman. (website, filmpje) Een inhoudelijke discussie bleef uit, met dank aan de sympathieke gastheren. In Pauw & Witteman van 13 september kwam de PNVD nog kort ter sprake (link gaat naar tekst). Een transcriptie van de uitzending van dinsdag vindt u hier.


Donderdag 7 september 2006
Studie De Jonge | Weigering ABN AMRO

De Jonge was 's avonds te gast bij "De staat van verwarring" (VPRO, Nederland 3) om te spreken over zijn studieperikelen. (website, filmpje, aandenken) (Zie 29 augustus 2008 voor een update over die uitzending.) Ook Campus TV interviewde De Jonge hierover. (website, filmpje)


Vandaag probeerden De Jonge en Uittenbogaard - met alle papieren (uittreksel KvK en statuten) en identificaties bij de hand - rond 11.30 uur in Leiden (te Stationsweg 31) bij ABN AMRO een aparte rekening voor de PNVD te openen. Een bankmedewerkster zei nog een extra papier op te moeten halen en kwam na tien minuten terug met het bericht: "Helaas kunt u bij ABN AMRO geen rekening openen. Het computersysteem gaf een melding, ik belde het hoofdbureau, en uit veiligheidsoverwegingen zien wij het niet zitten." Verdere uitleg kon niet worden gegeven. Een andere bank kon ons daarna overigens wel van dienst zijn, over een week heeft de PNVD haar eigen rekening. (Metro, 11 september: on-line, cache)


Maandag 4 september 2006
Studie De Jonge

De RUN weigert zoals verwacht De Jonge in te schrijven. Zodra de officiële brief binnen is wordt er beroep aangetekend tegen de weigering bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. (on-line, cache)


Zondag 3 september 2006
Kritiek op pers

De pers in Nederland: copy-paste?
Rond 12.00 uur verspreidde het ANP vandaag een bericht met daarin het nieuws dat De Jonge terecht verwijderd zou zijn van de RUN (zie 2 september). Geen woord daarin over het beroep dat De Jonge zal aantekenen tegen dit besluit. Rond 13.00 uur is hierover gebeld met het ANP. Hun reactie: "Ja, de andere kant van het verhaal moet natuurlijk ook gehoord worden." Blijkbaar moet die 'andere partij' wel zelf opbellen; belachelijk dat het ANP niet even belt of e-mailt! Het ANP mag rond 15.00 uur het bericht hebben aangevuld, maar het oorspronkelijke bericht is al ge-copy-paste door allerlei kranten. De Telegraaf heeft nu wel het aangevulde bericht overgenomen, maar deze krant zet er niet bij dat het een ANP bericht betreft. (on-line, cache) Het Algemeen Dagblad deed wél navraag. (on-line, cache)


Zaterdag 2 september 2006
Studie De Jonge | Kritiek op media

De bezwarencommissie van de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) heeft gesproken n.a.v. de hoorzitting (zie 27 juli), en het bestuur houdt voet bij stuk: De Jonge zou terecht van de RUN verwijderd zijn. (on-line, cache) Zo staat onder meer op teletekst van Omroep Gelderland (2 september, pagina 105). Vanzelfsprekend zal De Jonge tegen dit besluit beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Wordt vervolgd dus.


Het Reformatorisch Dagblad publiceert het artikel "Bestuur PNVD: Wij zijn meer dan pedofielenpartij". (on-line, cache) De Volkskrant publiceert het artikel "De pedopartij begrijpt het onbegrip niet" (on-line, cache) Een opmerking als "Of het kind het prettig vindt zie je zo. Het begint te lachen of te huilen." maakte overigens De Jonge, en in een ietwat andere context.


Vrijdag 1 september 2006
Persconferentie

Vandaag hield de PNVD een persconferentie in Nieuwspoort. (on-line, cache | on-line, cache) Opvallend positief vinden wij dat de media na afloop ook berichtten over onze kritiek dat de media naar onze mening voortdurend óver en amper mét ons spreken. Voor ons document "Kies verantwoorde vrijheid" was gisteren voor het eerst aandacht, en wel in Editie NL. (filmpje) Volgens een ANP bericht zou overigens een bestuurslid gezegd hebben: "Iedereen is het met ons eens." Die opmerking is nooit gemaakt.


Woensdag 30 augustus 2006
Flyeractie 2

Vandaag zijn door ons in Utrecht meer dan 2.000 dubbelzijdig bedrukte flyers in brievenbussen gestopt. (De flyer: zijde 1, zijde 2) Ongeveer 1% van alle Utrechtenaren heeft daarmee een flyer ontvangen (route: Neude t/m Overvecht). Het werk is vermoeiend, maar mocht blijken dat het ons de benodigde handtekeningen oplevert, dan gaan we in teams ook andere kiesdistricten langs.


Maandag 28 augustus 2006
Vol goede moed

Inderdaad, wij zetten in op één of meer zetels. (on-line, cache)


Zaterdag 26 augustus 2006
Kinderseksualiteit en pedofilie

De PNVD presenteerde vandaag het document "Kies verantwoorde vrijheid". In dit document zet de PNVD haar standpunten uiteen over kinderseksualiteit en pedofilie. U kunt het document hier inzien. Zie verder het persbericht van 26 augustus.


Woensdag 23 augustus 2006
Taboe op pedofilie

Trouw publiceert het artikel "Taboe op pedofilie is 'onmenselijk groot'". (on-line, cache)


Donderdag 17 augustus 2006
Twee aankondigingen

Kies verantwoorde vrijheid
Gedurende de afgelopen maanden is het duidelijk geworden dat met name onze standpunten m.b.t. kinderseksualiteit en pedofilie bij veel mensen vragen oproepen. We merken dat de discussie, ondanks dat we geen one-issue partij zijn, steeds blijft hangen op deze onderwerpen. Gebrekkige en eenzijdige voorlichting over genoemde onderwerpen door de media en politiek vormen vooralsnog een obstakel voor veel mensen om op de PNVD te willen gaan stemmen. Ook komen andere standpunten van de PNVD momenteel amper aan bod. Middels een uitgebreid document zullen wij een poging doen mensen aanvullend te informeren over kinderseksualiteit en pedofilie. Dit document, genaamd "Kies verantwoorde vrijheid", zal op onze website worden gepubliceerd op: 26 augustus. De PNVD is hoognodig.


Aankondiging persconferentie
De PNVD zal op 1 september, vanaf 14.30 uur, een persconferentie houden in internationaal perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag), zaal Wandelganger II.


Dinsdag 15 augustus 2006
Oproep

In reactie op onze oproep tot discussie en verzoek om interviews ontvingen we vooral veel afwijzingen.


Zaterdag 12 augustus 2006
Kiesraad

Vandaag ontvingen wij een brief van de Kiesraad met daarin goed nieuws: ons verzoek tot deelname aan de Tweede Kamer-verkiezingen is ingewilligd.


Dinsdag 1 augustus 2006
P-magazine

P-magazine publiceert het artikel "Kinderen genieten van seks, maar niemand wil dat horen" (cache)


Maandag 31 juli 2006
Grenzen vrijheid

Het Russische weekblad Newsweek pakt naar aanleiding van onze partij uit met een groot artikel over de grenzen van vrijheid. (on-line, cache) (Babel Fish vertaling)


Zaterdag 29 juli 2006
Flyeractie 1 | NRC Handelsblad

Het PNVD-bestuur heeft vandaag gedurende ongeveer twee uur in Utrecht gepoogd intentieverklaringen te verzamelen van mensen die te zijner tijd een ondersteuningsverklaring voor de PNVD willen tekenen. (on-line, cache) Om verschillende redenen werkte dit niet, waarvan de twee belangrijkste de volgende zijn:

  1. Mensen denken dat we iets willen verkopen en willen daarom überhaupt niet in gesprek ("geen interesse", "ik heb haast", "jullie willen zeker iets verkopen", enzovoort).
  2. Als het wel tot een gesprek komt en het wordt mensen duidelijk dat de PNVD geen "pedopartij" is, dan wil men begrijpelijkerwijs liever eerst het verkiezingsprogramma doorlezen.

We zullen op andere manieren gaan proberen de intentieverklaringen te verkrijgen.

Ondermeer via de website van de partij. (Uit: Metro, 31 juli)


In reactie op een zeer eenzijdig artikel in het NRC Handelsblad (on-line, cache) schreef Uittenbogaard een impulsieve, niet mis te verstane e-mail aan de betreffende journaliste. Weblog "The Logfather" publiceerde naar aanleiding hiervan op 5 augustus een eigen interview (oude link). NRC Handelsblad plaatste op 3 augustus een kleine correctie.


Donderdag 27 juli 2006
Studie De Jonge

Vandaag vond in het Bestuursgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen een hoorzitting plaats waar de advocaat van De Jonge toelichting gaf op het bezwaarschrift tegen het besluit van het College van Bestuur om De Jonge van de universiteit te kicken (zie 15 juni). Het College van Bestuur zal een heroverweging maken en laat binnen zes weken van zich horen. Wordt vervolgd dus.

Eerder al liet Jonathan Mijs, voorzitter van de studentenvakbond LsvB, weten: "Ik vind zijn verwijdering onterecht. De partij waarvan De Jonge bestuurslid is wil bepaalde dogma's aan de kaak stellen. Dat is toch precies de houding van studenten die je wilt op je universiteit? Het getuigt juist van een academische scholing dat je een discussie probeert op te roepen. Ik vind dat iedereen recht heeft op hoger onderwijs, zolang hij zich aan de fatsoensnormen houdt en niet de wet overtreedt." (Bron: Vox 20)


Vrijdag 21 juli 2006
Kiesraad | OM | Kamervragen PvdA

Op 9 augustus zal de Kiesraad zich buigen over ons verzoek tot registratie van de aanduiding 'PNVD', zo staat in de door hun secretariaat verstuurde ontvangstbevestiging.


Onze partij krijgt bijzondere aandacht van het Openbaar Ministerie. (on-line, cache)


De PvdA stelt enkele kamervragen. Citaten uit het antwoord op deze vragen (publicatie op 14 september, nr. 2079): "Bovendien is mij tot op heden niet gebleken dat het doel of de werkzaamheid van deze groepering in strijd is met de openbare orde, noch dat de partij aanzet tot geweld tegen kinderen. [...] Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie is het pleidooi in het partijprogramma voor opheffing van het pedofilieverbod geen strafbaar feit. [...] Aan de in deze vraag vervatte suggestie tot het verhogen van de drempel of een verscherpte toetsing is mijns inziens geen behoefte."


Donderdag 20 juli 2006
Artikel NRC.next | PvdA benadert EC

NRC.next publiceert het artikel "Verbod 'pedopartij' zou pas kwalijk zijn". (on-line, cache)


Namens Nederland zit de PvdA met 7 zetels in de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PSE). De PSE heeft enkele vragen gesteld aan de Europese Commissie.


Woensdag 19 juli 2006
Reportage TED

TED (Created Unlimited Media BV) heeft Uittenbogaard geïnterviewd. De reportage is door TED aangeboden aan onder meer de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Bij navraag (20 juli, 12.01 uur) laat mevrouw Tappin (producer RTV) weten: "We hebben bij Hart van Nederland en de NOS geïnformeerd. Hart van Nederland had geen interesse. De NOS zei liever geen aandacht meer te willen besteden aan de partij. Ze willen de partij liever niet nog meer promoten, ze willen die verder liever doodzwijgen."


Dinsdag 18 juli 2006
Uitspraak wereldnieuws | Democratie

De uitspraak van de rechter gisteren was, net als onze oprichting enkele weken geleden, wereldnieuws. (on-line, cache) Terwijl het bestuur de pers te woord stond - voorbeelden: Van den Berg (on-line, cache), De Jonge (on-line, cache), Uittenbogaard (on-line, cache) - maakte Wilders zich wederom flink druk. (on-line, cache)


Maarliefst drievierde van de mensen zou graag de democratie om zeep helpen als daarmee onze partij verboden kan worden. (Bronnen: Stand.nl en Spitsnet.nl, 18 juli, 20.30 uur)


Maandag 17 juli 2006
Geen verbod PNVD

De uitspraak (on-line, cache) is in ons voordeel uitgevallen: de rechter staat onze partij toe. (on-line, cache) Onze reactie op de uitspraak valt te lezen in het persbericht van 17 juli.


Dinsdag 11 juli 2006
Voorkomen geweld

Gisteren stond er een bericht in de krant over een groep neonazi's die een Antilliaan ernstig heeft mishandeld. Reacties van politici over deze daad blijven vooralsnog uit. De PNVD maakt zich ernstig zorgen over extreem-rechts geweld. Dezelfde dag was er het bericht dat zwarte basisscholen steeds zwarter worden. De PNVD heeft in haar partijprogramma opgenomen dat basisscholen niet gebaseerd mogen zijn op op een religieuze grondslag. Hiermee voorkom je apartheid (en indoctrinatie). En het verplichte vak omgangskunde kan helpen tegen vreemdelingenhaat.


Vrijdag 7 juli 2006
Kort geding 2

Onze advocaat veegde de vloer aan met de 'argumenten' van de tegenpartij. (on-line, cache) Zie de pleitnotities van de advocaat. Derk Walters, NRC Handelsblad, schrijft: "Na afloop van beide pleidooien vroeg de rechter aan advocaat De Wijn wat er volgens haar nou eigenlijk strafbaar is aan de PNVD. De ideeën, antwoordde De Wijn. De rechter wees er vervolgens op dat ideeën nooit strafbaar zijn. Toen De Wijn daarop zei dat deze ideeën bij uitvoering ervan wel strafbaar worden, antwoordde de rechter dat het niet strafbaar is om wijziging van de strafwet na te streven."

Opvallend is dat Van Engelen onterecht betoogt dat we _enkel_ aandacht zouden zoeken en dat ze vervolgens zelf opmerkt: "Het maakt me geen moer uit of ik win. Ik heb nu aandacht voor deze kwestie." Uitspraak van de rechter op maandag 17 juli om 10.00 uur.


Donderdag 6 juli 2006
Controlesysteem stemmachines

Sinds ons Definitief Verkiezingsprogramma on-line ging in mei staat het erin als punt 1.26: er moet een goed controlesysteem komen voor stemmachines. Vandaag bleek dat meer mensen zich zorgen maken. (on-line, cache)


Woensdag 5 juli 2006
Stilte voor de storm

Trouw komt met de juiste conclusie: een verbod op onze partij zit er niet in. (on-line, cache) Van Engelen zet desondanks haar hetze voort. (on-line, cache)

Beste John Hoogerwaard...
U schrijft: "Waar staat de PNVD voor? Voorzitter Marthijn Uittenbogaard zet een en ander uiteen in het 'politiek document' van de PNVD. Kort gezegd wil de PNVD seksuele contacten legaliseren met kinderen vanaf twaalf jaar. [...] Kinderpornobezit moet gelegaliseerd worden." Misschien moet u het politiek document nog eens doorlezen. We begrijpen dat journalisten opgewonden raken bij de woorden "kinderporno" en "kinderseksualiteit", maar het probleem in onze maatschappij is veel groter. Probeer het document eens onbevooroordeeld door te lezen.


Woensdag 5 juli 2006
Sekscampagne jongeren

Vandaag begint n.a.v. het onderzoek "Seks is een game" een campagne onder jongeren (www.netechteseks.nl) die zal duren tot eind 2006. De bedoeling is jongeren te leren over risico's van online gedrag. Netkwesties concludeert ondertussen dat geen seksuele revolutie is aangetoond, maar voegen ze toe, "dat wil niet zeggen dat die er ook niet is."


Dinsdag 4 juli 2006
Interview Uittenbogaard

Inder Bugarin van met Mexicaanse blad REFORMA gaat ermee akkoord als we zijn interview met Uittenbogaard on-line publiceren ("if you give clearly the copy rights to REFORMA I don't see any problem"), dus bij deze het artikel waarvan REFORMA het copyright heeft.


Vrijdag 30 juni 2006
Davidster

Misschien gaan wij op 7 juli met pedosterren naar het kort geding. (on-line, cache) Rob Muntz heeft dit vroegtijdig aan de media gelekt, we hadden hem gevraagd de sterren te maken. Hij zegde toe en wilde er ook een voor zichzelf laten maken, maar bleek ze toch niet te kunnen leveren.

Een reactie als die van IngeB horen we vaker: "Een jodenster opnaaien is gewoonweg bizar en schandalig. Wel ben ik er voor om op de kleding van dat soort lui een ander merkteken op te laten naaien. Want ik mot ook geen pedo's in de buurt." Met andere woorden, men vindt het schandalig als wij de parallel trekken, maar een ster zou men ons graag opspelden. Wie snapt het nog?


Zaterdag 24 juni 2006
Studie De Jonge

De advocaat van De Jonge kondigt juridische stappen aan. (on-line, cache) Buitenlandse journalisten blijven ondertussen geïnteresseerd, zie bijvoorbeeld dit Griekse interview met De Jonge (on-line, cache), van de dag erna.


Woensdag 21 juni 2006
Voorbeeldige pedofiel | Weigering Tiscali

Algemeen Dagblad publiceert het artikel "'Een voorbeeldige pedofiel'". (on-line, cache)


Tiscali legt uit waarom ze geen domein voor ons wil registreren: "Reden hiervoor is dat Tiscali zich niet kan vinden in het gedachtegoed van uw organisatie. Tiscali investeert energie en geld in internet voor haar doelgroepen inclusief kinderen; het gedachtegoed van uw organisatie sluit hier in onze ogen niet bij aan."


Maandag 19 juni 2006
Artikel Trouw

Trouw publiceert het artikel "Niet met vreemde mannen meegaan". (on-line, cache)


Donderdag 15 juni 2006
Reacties politiek | Studie De Jonge

Een aantal standaard reacties van politieke partijen aan mensen die informeren over de PNVD. En nog eentje, van de PvdA. Medio juli kwam het CDA met een andere standaard reactie. Ook GroenLinks reageerde medio juli.


De Jonge wordt van zijn opleiding gekickt. (on-line, cache | on-line, cache)


Woensdag 14 juni 2006
Italiaanse partij wil verbod PNVD

De Italiaanse voormalige regeringspartij Alleanza Nazionale vraagt om een verbod van onze partij. (on-line, cache)


Dinsdag 13 juni 2006
Dag Allemaal

Dag Allemaal publiceert het artikel "Schande in nederland! Pedofielen richten hun eigen partij op". (cache)


Maandag 12 juni 2006
Kort geding 2

Stichting Soelaas en Actiegroep BROVO dagvaarden ons in kort geding.


Zondag 11 juni 2006
Artikel NRC.next

NRC.next publiceert het artikel "Pedofielenpartij? Prima toch". (on-line, cache)


Zaterdag 10 juni 2006
Demonstratie tegen PNVD afgelast

Een demonstratie tegen onze partij wordt afgelast als slechts enkele tientallen mensen komen opdagen in Den Haag. (on-line, cache)


Vrijdag 9 juni 2006
Afkorting moet anders

De afkorting van onze partij moeten we veranderen, derhalve moeten we ook naar een ander internet domein verhuizen. (on-line, cache)


Donderdag 8 juni 2006
Oproep aan politici | Interview Uittenbogaard

We kregen geen reacties op onze oproep aan politici om zich uit te spreken tegen bedreigingen aan ons adres. Update: op 13 oktober dan eindelijk een reactie; per e-mail, van de SGP-fractie.


TED (Created Unlimited Media BV) publiceert een interview (pagina's 6 en 7) met Uittenbogaard, genaamd "Pedofiel aan het woord". Later zal TED ook nog een filmpje on-line zetten (zie 19 juli).


Woensdag 7 juni 2006
LPF | NS | Steun | Betutteling seksualiteit

Het bestuur van de Vereniging LPF noemt ons misdadigers. Misschien moeten zij eens de artikelen en boeken van Fortuyn gaan lezen. Fortuyn schreef in "De moderne schandpaal" (Elsevier, 1999) onder meer dat het willen toestaan van pedoseks een verlicht standpunt is. Lees Fortuyn's artikel: pdf | html. Overigens heeft Fortuyn zelf geschreven als kind een prettige seksuele ervaring te hebben gehad met een volwassene (Autobiografie van een babyboomer, 2002).


De Jonge had graag bij het kort geding in Den Haag (NVD Beveiligingen versus onze partij) aanwezig willen zijn.
Helaas liet de NS het afweten. (Bron: NS.nl, 7 juni)


Maar liefst 4,9% (n = 551, van 11167) is het met ons eens.
Dat is althans wat deze poll laat zien. (Bron: FOK!, 7 juni)


Cora Emens (presenteerde o.m. Beter in Bed, RTL5): "Ik heb al enige jaren contact met N. de Jonge oprichter van deze nieuwe partij en ondersteun met name veel standpunten van hen over seksualiteit, seksuele opvoeding en onderwijs. [...] Wanneer houden we nu eens eindelijk op met het betuttelen van onze seksualiteit? Kunnen we ons dan niet meer herinneren hoe we zelf waren toen we jong waren?"


Dinsdag 6 juni 2006
Oneerlijke concurrentie | Hetze pedofilie

Pastors heeft gelijk: het huidige systeem beschermt de zittende partijen en belemmert toetreding van nieuwkomers. (Uit: Metro, 6 juni)


Genuanceerd stukje over de hetze omtrent pedofilie. (Uit: Metro, 6 juni)


Zondag 4 juni 2006
Aangifte Smit?

Smit doet aangifte? Wij hebben nog van niets gehoord. (on-line, cache)


Zaterdag 3 juni 2006
Vreemde poll | Verhuizing Van den Berg

Alsof leden van bijvoorbeeld de VVD vierkant achter _alle_ punten uit het partijprogramma van de VVD staan. Vreemde opties. (Bron: Planet Internet, 3 juni)


In de nacht van 3 op 4 juni is Van den Berg verhuisd, nadat escalatie dreigde. (on-line, cache)


Donderdag 1 juni 2006
Kamervragen Wilders | Kamervragen SGP | Eerste reacties

Wilders, was dat niet de man die de "Partij voor de Vrijheid" wil starten? Vrijheid van meningsuiting: wel voor Wilders, niet voor ons? Misschien moet Wilders het boek Animal Farm eens lezen. In het belang van kinderen is het als zij de vrijheid krijgen om seksuele contacten aan te gaan als ze dat zelf willen. (Bron kamervraag: Parlando, 1 juni)


Van der Staaij (SGP) stelt ook kamervragen. Hij vraagt onder meer: "Wat wilt u doen om deze zorgelijke ontwikkeling te stuiten? Bent u bereid om te bevorderen dat nauwkeurig wordt bezien of de personen die bij dit initiatief betrokken zijn of worden geen strafbare feiten begaan dan wel daartoe aanzetten?"


De eerste reacties op onze partij liegen er niet om.


Woensdag 31 mei 2006
Cyberseks tieners

Op de dag dat onze vereniging opgericht werd (zie het persbericht van 31 mei) stond het volgende op RTL Teletekst. Het grappige is dat net velen begonnen te schreeuwen dat jongeren niet met seks bezig zijn. (Bron: rtlnieuws.nl, 31 mei)


Woensdag 31 mei 2006
Oprichting PNVD

Het Leidsch Dagblad publiceert het artikel "Veel hatemail, maar ook steunbetuigingen voor partij van pedofielen". (cache)


Dinsdag 30 mei 2006
Eerste artikel over PNVD | Weigering Media Design

Het eerste artikel over de PNVD. (on-line, cache) Mevrouw Holtzer van het AD over de aanleiding: "Naar aanleiding van het overlijden van Frits Bernard en zijn begrafenis in Rotterdam op maandag, kwamen wij in contact met Ireen van Engelen. Zij vertelde toen inderdaad over het voornemen tot het oprichten van de (P)NVD."

In de avond al zegt Media Design ons per e-mail internetdiensten op: "Hierbij zeggen wij onze dienstverlening aan u en uw organisatie op per 1 juli 2006." In een artikel de dag erna (on-line, cache) zegt directeur Chris de Waard: "We staan niet achter de inhoud. Die overschrijdt alle grenzen."


Maandag 29 mei 2006
Stilte voor de storm

De dag voordat de media over de PNVD begonnen, plaatste het AD een stukje getiteld "Seksualiteit speelt in elke fase een rol". (on-line, cache)

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 de PNVD op Twitter

(Zie verder het nòg oudere 'nieuws'.)

------------------------------------------------------
Copyright © 2004-2010 PNVD