2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 de PNVD op Twitter

Nederlands

Zondag 27 december 2009
PNVD op campagne (TEST 04)

plaatje: TEST 04.
In 2010 start onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne". December dit jaar maken we alvast enkele testfilmpjes. Het vierde testfilmpje is ondertussen door ons on-line geplaatst. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 27 December 2009
PNVD on campaign (TEST 04)

image: TEST 04.
In 2010, our election campaign "PNVD on campaign" starts. December this year we're already making some test movies. The fourth test movie has recently been uploaded by us. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Woensdag 23 december 2009
BNR Nieuwsradio

PNVD-secretaris De Jonge sprak vandaag op BNR Nieuwsradio met Joost Eerdmans over Eerdmans' idee om veroordeelde pedoseksuelen te laten wonen in 'pedoflats'. Een opname (15 MB) van het gesprek is beschikbaar als download.
plaatje: BNR en Eerdmans.

English

Wednesday 23 December 2009
BNR News Radio

Today, PNVD secretary De Jonge talked on BNR News Radio with Joost Eerdmans about Eerdmans' idea to make convicted pedosexuals live in 'pedo apartments'. A (Dutch) recording (15 MB) of the conversation is available for download.
image: BNR and Eerdmans.

Nederlands

Zondag 20 december 2009
PNVD op campagne (TEST 03)

plaatje: TEST 03.
In 2010 start onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne". December dit jaar maken we alvast enkele testfilmpjes. Het derde testfilmpje is ondertussen door ons on-line geplaatst. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 20 December 2009
PNVD on campaign (TEST 03)

image: TEST 03.
In 2010, our election campaign "PNVD on campaign" starts. December this year we're already making some test movies. The third test movie has recently been uploaded by us. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Zondag 13 december 2009
PNVD op campagne (TEST 02)

plaatje: TEST 02.
In 2010 start onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne". December dit jaar maken we alvast enkele testfilmpjes. Het tweede testfilmpje is ondertussen door ons on-line geplaatst. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 13 December 2009
PNVD on campaign (TEST 02)

image: TEST 02.
In 2010, our election campaign "PNVD on campaign" starts. December this year we're already making some test movies. The second test movie has recently been uploaded by us. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Zondag 6 december 2009
PNVD op campagne

plaatje: TEST 01.
In 2010 start onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne". December dit jaar maken we alvast enkele testfilmpjes. Het eerste testfilmpje is ondertussen door ons on-line geplaatst. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 6 December 2009
PNVD on campaign

image: TEST 01.
In 2010, our election campaign "PNVD on campaign" starts. December this year we're already making some test movies. The first test movie has recently been uploaded by us. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Donderdag 19 november 2009
Naar het EHRM (II)

Zoals onder meer het Ublad meldt (on-line, cache) heeft het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBho) deze week bepaald dat De Jonge ook aan de Universiteit Utrecht geen Pedagogische Wetenschappen mag studeren. Het volledige dossier over deze zaak staat on-line. Al eerder bepaalde dit college hetzelfde omtrent de universiteiten van Leiden (zie 20 juni 2008) en Nijmegen (zie 17 april 2007), dus De Jonge was het ditmaal vooral te doen om de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zinvoller te maken (zie 15 november 2008). Afgelopen oktober berichtten onder meer het AD (cache) en het Ublad (on-line pdf; cache png) al over de beroepsprocedure bij het CBho. De Jonge zoekt momenteel een advocaat voor de procedure bij het EHRM.

Zie ook een on-topic artikel op het Weblog Onderwijs, van 26 november jl. (url, pdf, cache)
En een stukje op het weblog van platform De Balie. (on-line, cache)

English

Thursday 19 November 2009
To the ECtHR

As, among others, the Ublad mentions (on-line, cache), the Appeals Tribunal for Higher Education (CBho) determined this week that De Jonge may not study Pedagogics at Utrecht University either. All related documents are available on-line. This tribunal had already determined the same concerning the universities of Leiden (see 20 June 2008) and Nijmegen (see 17 April 2007), thus for De Jonge this was mostly about making the procedure at the European Court of Human Rights (ECtHR) more useful (see 15 November 2008). Last October, the AD (cache) and the Ublad (on-line pdf; cache png) had already reported about the appeal at the CBho. De Jonge is currently looking for a lawyer who is willing to help him with the procedure before the ECtHR.

See also an on-topic article on the Education Weblog (Weblog Onderwijs), of 26 November 2009. (url, pdf, cache)
And a piece on the weblog of platform The Desk (De Balie). (on-line, cache)

Nederlands

Woensdag 18 november 2009
Grenswetenschap

De website Grenswetenschap.nl publiceerde vandaag een video-interview met bestuursleden Uittenbogaard en Van den Berg. De video van 59.36 minuten is zowel on-line te bekijken als te downloaden (250 MB). Het betreft deel 26 van Krochten van de ziel ("De pedofiel"), met interviewer Jurgen Deleye. Zie tevens het artikel erover op Grenswetenschap.nl.
foto: Interview Grenswetenschap.nl.

English

Wednesday 18 November 2009
Frontier Science

Today, the website Grenswetenschap.nl (Frontier Science) published a video interview with board members Uittenbogaard and Van den Berg. The video of 59:36 minutes is both viewable on-line and available for download (250 MB). It is part 26 of Vaults of the Soul ("The pedophile"), with interviewer Jurgen Deleye. See also the article about it on Grenswetenschap.nl.
photo: Interview Grenswetenschap.nl.

Nederlands

Zondag 8 november 2009
1 Op 1 (Het Gesprek)

Zoals onder meer De Telegraaf (on-line, cache) en De Morgen (on-line, cache) al aankondigden sprak PNVD-penningmeester Van den Berg vandaag met Goedele Liekens in het programma 1 Op 1 van Het Gesprek. De uitzending is on-line beschikbaar.

English

Sunday 8 November 2009
1 On 1 (The Conversation)

As, among others, De Telegraaf (on-line, cache) and De Morgen (on-line, cache) already announced: today, PNVD treasurer Van den Berg talked with Goedele Liekens in the program 1 On 1 of The Conversation. The broadcast is available on-line.

Nederlands

Vrijdag 30 oktober 2009
Ontwikkelingen in Eindhoven

De PNVD heeft zich uitgesproken over ontwikkelingen rond de Eindhovense pedoseksueel Sytze van der Velde. Zie ons persbericht van 30 oktober. Voorgaande was vandaag kort in het nieuws. (on-line, cache)

English

Friday 30 October 2009
Developments in Eindhoven

The PNVD has issued a statement about developments regarding Sytze van der Velde, the pedosexual from Eindhoven [city in the Dutch province Noord-Brabant]. See our press release of 30 October. There was some press coverage of our statement. (on-line, cache)

Nederlands

Woensdag 21 oktober 2009
Risicoloze samenlevingen

Rob Wijnberg, die trouwens stelt tegen seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen te zijn, schrijft vandaag in nrc.next in zijn artikel Pas op, kinders! Overal ligt seks op de loer:
"Seksuele voorkeur voor pubers tussen de 12 en 17 jaar wordt anders genoemd, namelijk: efebofilie. Voor de acceptatie van dat laatste maakt de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) zich sterk. Die partij staat dus, strikt genomen, ten onrechte als 'pedopartij' bekend. De connotatie die aan dat woord kleeft, kwam de partij twee jaar geleden bijna op een verbod te staan. [...] Seks wordt in toenemende mate afgeschilderd als een gevaar [...en dat...] leidt ertoe dat ons recht[s]systeem zich, zoals Foucault voorspelde, steeds meer richt op de preventie van misdaden dan op de bestraffing van daadwerkelijke misdaden zélf. Zo werden onlangs in Zwolle acht mensen gearresteerd, alleen op verdenking van het downloaden van en kijken naar kinderporno. En Norbert de Jonge, medeoprichter van de PNVD, werd op grond van zijn ideeën de toegang tot zijn studie pedagogiek ontzegd - zónder dat hij ooit van ontucht was beschuldigd, laat staan veroordeeld. Hoe begrijpelijk sommige voorzorgsmaatregelen ook zijn, een ding moet dan ook niet uit het oog worden verloren, namelijk dat een risicoloze samenleving én een rechtsstaat nooit samengaan. Het een sluit het andere immers uit."

English

Wednesday 21 October 2009
Risk-Free Societies

Rob Wijnberg, who by the way states he's against sexual contacts between adults and children, writes in today's nrc.next in his article Watch out, kids! Sex lurks everywhere:
"A sexual preference for adolescents between twelve and seventeen years of age is named differently, namely: ephebophilia. The Party for Neighbourly Love, Freedom, and Diversity (PNVD) insists on the acceptance of the latter. Thus, strictly speaking, that party is wrongly known as a 'pedophile party'. The connotation that sticks to that word almost resulted in a ban of the party, two years ago. [...] Sex is increasingly being depicted as hazardous [...and that...] leads to, as Foucault predicted, our legal system being more and more focussed on the prevention of crimes than on the punishment of actual crimes themselves. For example, in Zwolle [capital of the Dutch province Overijssel] eight people were arrested recently only for being suspected of downloading and looking at child pornography. And Norbert de Jonge, co-founder of the PNVD, was denied access to his pedagogy study because of his ideas - without ever being accused of sexual abuse ("ontucht"), let alone convicted. Regardless of how understandable some precautions are, one thing must thus not be overlooked, namely that a risk-free society and a state of rights ("rechtsstaat") never go together. One excludes the other."

Nederlands

Woensdag 30 september 2009
De rede in het nauw

plaatje: Voorkant boek.
Vandaag publiceren Uittenbogaard en De Jonge hun boek De rede in het nauw. De PNVD'ers doen hun visie op de Nederlandse samenleving uit de doeken, en zetten uiteen hoe zij denken dat veel van de maatschappelijke problemen ontstaan en kunnen worden voorkomen. Zie ons persbericht van 29 september. Er is tevens een pagina met meer informatie over het boek.

English

Wednesday 30 September 2009
De rede in het nauw

picture: Front cover book.
On this day, Uittenbogaard and De Jonge publish their book De rede in het nauw. The PNVD board members give their view on the Dutch society, and explain where they think that many of society's problems originate and how those can be prevented. See our press release of 29 September. There is also a page with more information about the book.

Nederlands

Zaterdag 26 september 2009
de Vrijheidsparade

Vandaag liepen de bestuursleden mee in de Vrijheidsparade. Er heerste een gezellige en gemoedelijke sfeer, en het was behoorlijk druk. Hieronder staan enkele fotootjes.

Van den Berg; van tevoren Uittenbogaard; van tevoren De Jonge; van tevoren de stoet de stoet Van den Berg en Uittenbogaard; lopend De Jonge; lopend

English

Saturday 26 September 2009
the Freedom Parade

Today, the board members walked along with the Freedom Parade. There was a cozy and friendly atmosphere, and it was pretty crowded. See the photos below.

Van den Berg; before Uittenbogaard; before De Jonge; before the parade the parade Van den Berg and Uittenbogaard; walking De Jonge; walking

Nederlands

Woensdag 2 september 2009
Masterscriptie Criminologie

Vorige maand rondde een studente Criminologie aan de Universiteit Utrecht haar masterscriptie Kindervriend of kinderverkrachter? af. PNVD-penningmeester Van den Berg werd voor deze scriptie geïnterviewd. Met goedkeuring van de auteur plaatsen wij hier een licht geanonimiseerde versie van de scriptie. [Op 24 oktober 2013 is de scriptie verwijderd op verzoek van de auteur.]

English

Wednesday 2 September 2009
Master's Thesis Criminology

Last month, a student Criminology at Utrecht University completed her Master's thesis Child friend or child rapist? (Kindervriend of kinderverkrachter?). PNVD treasurer Van den Berg was interviewed for this thesis. With approval of the author, we provide here a slightly anonymized version of the (Dutch) thesis. [On 24 October 2013, the thesis has been removed at the request of the author.]

Nederlands

Dinsdag 25 augustus 2009
Interviews & acties

In het menu "Externe activiteiten" is sinds vandaag de menu-optie Interviews & acties te vinden. Het gaat om een pagina waarop een overzicht wordt gegeven van door PNVD'ers gegeven interviews en op touw gezette acties. We hopen dat (met name nieuwe) bezoekers hierdoor eenvoudiger en sneller een beeld kunnen krijgen van hoe de PNVD naar buiten treedt. We zijn nog bezig om het overzicht zo compleet mogelijk te maken.

Op 29 augustus voegden we onderaan de oude nieuwspagina een link toe naar een document over activiteiten in 2003, genaamd De eerste stapjes van de PNVD.

English

Tuesday 25 August 2009
Interviews & Actions

Since today, the menu "Externe activiteiten" contains the menu option Interviews & acties. It concerns a page which shows an overview of interviews given by PNVD members and actions taken by them. We hope that this will allow (especially new) visitors to get a picture of how the PNVD approaches the outside world in an easier and faster way. We're still busy with making the overview as complete as possible.

On 29 August, we've added a link to the bottom of the old news page to a (Dutch) document about activities in 2003, called The first steps of the PNVD.

Nederlands

Maandag 10 augustus 2009
Kindvriendelijk?

Vanaf begin deze maand geldt er in safaripark Beekse Bergen een dresscode. Het is "verboden om met ontbloot bovenlijf door het wildlife park te wandelen". In het persbericht van het safaripark maakt de manager van Beekse Bergen er grapjes over, maar de reden van het verbod is verre van grappig. De parkdirectie handelde naar aanleiding van klachten van preutse bezoekers. In haar persbericht stelt de directie over mannen zonder bedekt bovenlijf: "Bij een kindvriendelijke dagattractie als die van ons, vinden we [dat] niet gepast." In ons seksgestoorde land zijn er dus mensen die zelfs het mannenbovenlijf niet meer kindvriendelijk genoeg vinden. Het safaripark is eigendom van een privaat bedrijf, Libéma. Wat de PNVD betreft zou de overheid (dus) niet het verbod moeten verbieden, maar wel moeten knokken om van het seksgestoorde klimaat af te komen. Helaas draagt de huidige overheid juist bij aan dat klimaat...
plaatje: Mannenborst met zwarte balk ervoor.

English

Monday 10 August 2009
Child Friendly?

Since the beginning of this month, a dress code applies in the Beekse Bergen safari park. It is "prohibited to walk through the wildlife park with a naked torso". In the press release of the safari park, the manager of Beekse Bergen makes jokes about it, but the reason for the ban is far from funny. The park board acted because of complaints from prudish visitors. In its press release, the board states about bare-chested men: "When it comes to a child-friendly day attraction like ours, we find that inappropriate." Thus, in our sex-disturbed country there are people for whom even the male upper body isn't child-friendly enough anymore. The safari park is owned by a private company, Libéma. The PNVD is (therefore) of the opinion that the government should not ban the prohibition, but must fight off the sex-disturbed climate. Unfortunately, the current government only contributes to that climate...
image: Male chest with a black bar over it.

Nederlands

Vrijdag 10 juli 2009
Wie helpen mee?

Zoals u kon en kunt lezen in ons persbericht van 29 mei 2008, hebt u voor de volgende verkiezingen nog minimaal tegoed van ons een boek en enkele filmpjes. Het boek zal uitkomen rond september, de filmpjes volgend jaar. We zullen een klein team samenstellen bestaande uit het bestuur en anderen, dat dit jaar overlegt over de filmpjes en ze volgend jaar realiseert. Bij het format moet u denken aan een breed scala aan geselecteerde kijkersvragen dat eens per week wordt beantwoord. Een ieder die een kosteloze bijdrage wil leveren en die bruikbare kennis of kunde in huis heeft, kan contact opnemen met het bestuur. We denken dan bijvoorbeeld aan mensen die vaardig zijn op grafisch of muzikaal gebied, of die met postproductie software (als After Effects) overweg kunnen.

English

Friday 10 July 2009
Who Will Help?

As you could and can read in our press release of 29 May 2008, we will publish a book and some films before the next elections. The book will be released around September, the films next year. We will assemble a small team that consists of the board members and others, that will discuss the films this year and create them next year. As far as the format goes: each week, a wide range of selected viewers' questions will be answered. Anyone who wants to provide free help and who has useful knowledge or skills can contact the board. Think of, for example, people with skills in the graphic arts or music disciplines, or those who can work with post-production software (like After Effects).

Nederlands

Woensdag 8 juli 2009
Stukje DEMO

In de Zomer 2009 editie van DEMO, het verenigingsmagazine van de Jonge Democraten, staat een interview met PNVD-secretaris De Jonge. (oud, on-line, cache) De Jonge Democraten is de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan D66, die is opgericht in 1984. Het artikel is genaamd "Geen revolutie, maar evolutie" en is te vinden op pagina's 4 tot en met 6. U kunt de tekst desgewenst direct lezen door te klikken op het plaatje rechts van deze tekst.
afbeelding: Pagina's 4-6 van DEMO.

English

Wednesday 8 July 2009
DEMO Article

The Summer 2009 edition of DEMO, the association magazine of the Young Democrats (Jonge Democraten), contains an interview with PNVD secretary De Jonge. (old, on-line, cache) The Young Democrats is the political youth organization connected with D66, that was founded in 1984. The article is called "Not revolution, but evolution" and can be found on pages 4 through 6. If desired, you can directly read the text by clicking on the image to the right of this text.
image: Pages 4-6 of DEMO.

Nederlands

Dinsdag 30 juni 2009
Achter de schermen

Naast interviews die in de media komen werken wij regelmatig mee aan vraaggesprekken die in beperkte kring worden gepubliceerd. Opvallend is daarbij het aantal studenten dat het bestuur benadert. Deze maand interviewde een studente Criminologie van de Universiteit Utrecht een bestuurslid voor haar masterscriptie, nam een bestuurslid deel aan een tafelgesprek in een Amsterdamse studio voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam, en werd een bestuurslid geïnterviewd door een freelancer voor een column. (De interviewer presenteerde zijn artikel daarna aan enkele actualiteitenrubrieken, maar het stuk zou "te soft" zijn en een "te goed beeld" geven van de PNVD.) We blijven actief en kijken vol goede moed uit naar de verkiezingen van 2011.

English

Tuesday 30 June 2009
Behind the Scenes

In addition to the interviews published in the media, we regularly participate in conversations that are published in limited circles. Striking thereby is the number of students that approach the board. This month, a female student of Criminology of the Utrecht University interviewed a board member for her master's thesis, a board member participated in a table conversation in an Amsterdam studio for students of the Amsterdam College, and a board member was interviewed by a freelancer for a column. (The interviewer then presented his article to some current affair magazines, but the piece was said to be "too soft" and it would give a "too good image" of the PNVD.) We remain active and look forward to the elections of 2011 in good spirits.

Nederlands

Maandag 25 mei 2009
Burgerlijke ongehoorzaamheid

Over ongeveer een maand, vanaf 28 juni, zijn burgers van twaalf jaar en ouder verplicht om bij de aanvraag van paspoorten en identiteitskaarten twee vingers te laten scannen. De PNVD hoopt dat zo veel mogelijk Nederlanders zo'n scan zullen weigeren. Zie ons persbericht van 25 mei. (Er is ondertussen een nieuwe invoerdatum vastgesteld, namelijk 21 september 2009, en Netwerk besteedde op 26 juni op kritische wijze aandacht aan de vingerscan.)

English

Monday 25 May 2009
Civil disobedience

In about one month, from 28 June, citizens of twelve years of age and older are required to have two fingers scanned when applying for passports and identity cards. The PNVD hopes that many Dutch people will reject such a scan. See our press release of 25 May. (A new launch date has been set, namely 21 September 2009, and Netwerk discussed the finger scan in a critical manner in their broadcast of 26 June.)

Nederlands

Woensdag 6 mei 2009
Anti-pedo hetze

plaatje: Stukje Sp!ts.
In de Sp!ts van vandaag staat op pagina's 6 en 7 het artikel Een pedo castreren is niet zo makkelijk. (on-line, mirror) Daarin komt een pedoseksueel aan het woord die mentaal verziekt is door de hetze jegens pedofielen en die zich wil laten castreren. Zijn streven past in het straatje van de populist Rita Verdonk die echte castratie bepleit als een voorwaarde voor pedoseksuelen om vrij te komen. Gelukkig staan er naast en onder het artikel enkele reacties van mensen die tegen de hetze ingaan. In een van de stukjes - klik op het plaatje links - komt ook Uittenbogaard aan het woord. De PNVD sprak zich al eerder uit tegen castratie (zie bijvoorbeeld 24 september 2008).

English

Wednesday 6 May 2009
Anti-pedo Witch-hunt

picture: Publication Sp!ts.
Pages 6 and 7 of today's Sp!ts contain the article Castrating a pedo is not that easy. (on-line, mirror) In it, a pedosexual who is mentally disordered by the witch-hunt against pedophiles and who wants to have himself castrated speaks out. His goal fits neatly with that of populist Rita Verdonk (a Dutch politician) who pleads for real castration as a condition for pedosexuals to be released. Thankfully, there are some responses from people who go against the witch-hunt alongside and under the article. In one of the pieces - click the picture on the left - Uittenbogaard is one of the people being cited. The PNVD has spoken out against castration before (see for example 24 September 2008).

Nederlands

Zaterdag 2 mei 2009
Werk De Jonge / Bikers bij Uittenbogaard

Voor de derde keer sinds de oprichting van de partij is PNVD-secretaris De Jonge plots zijn werk kwijtgeraakt. De eerste keer gebeurde dit in 2006 (zie 14 november), de tweede keer in 2007, en vorige week was het opnieuw raak: "Tijdens uw proeftijd zijn we achter informatie gekomen betreffende uw persoon die maakt dat wij de samenwerking niet willen continueren. [...] In de korte tijd dat u bij [bedrijfsnaam] in dienst was heeft u uw werkzaamheden naar behoren uitgevoerd." De Jonge vermeldt daarom sinds kort zijn PNVD-bestuurslidmaatschap op zijn curriculum vitae. Is zijn kans om duurzaam uit de bijstand te komen daarmee vergroot? In ieder geval voorkomt het vervelende confrontaties en kan hij nu direct open kaart spelen.


Bikers van het Nederlands Platform Tegen Kindermisbruik (NPTK) vonden het vandaag nodig om te proberen PNVD-voorzitter Uittenbogaard te intimideren. Netwerk besteedde op 9 juni aandacht hieraan. In voorgaande jaren kwamen ook o.m. de NNE (zie 23 juni 2008) en Voorpost (zie 15 september 2006) rondhangen voor zijn woning.

foto: Bikers bezoeken Uittenbogaard.

English

Saturday 2 May 2009
Work De Jonge / Bikers Visit Uittenbogaard

For the third time since the party was founded, PNVD secretary De Jonge has suddenly lost his job. The first time this happened in 2006 (see 14 November), the second time in 2007, and last week it happened again: "During your trial period we found out about information concerning your person that makes us unwilling to continue the collaboration. [...] In the short period you were employed with [company name], you carried out your activities properly." This is why De Jonge now lists his PNVD board membership on his résumé. Will this increase his chances of no longer needing social welfare provisions? At the very least it prevents annoying confrontations and he can now immediately put his cards upon the table.


Apparently, Bikers of the Nederlands Platform Tegen Kindermisbruik (Dutch Platform Against Child Abuse; NPTK) decided to try to intimidate PNVD chairman Uittenbogaard today. There was coverage of this in Netwerk of 9 June. In previous years, other groups also hang out in front of his house: for instance the NNE (see 23 June 2008) and Voorpost (see 15 September 2006).

photo: Bikers visit Uittenbogaard.

Nederlands

Woensdag 29 april 2009
Opnieuw verhuisd

Voor de vierde keer is de PNVD-website verhuisd. Deze website was de afgelopen zes dagen off-line door die verhuizing, maar we zijn nu weer van de partij. In de komende dagen zal ook de Chat-pagina weer werkend gemaakt worden en zorgen we ervoor dat ons algemene e-mailadres weer gaat functioneren.

English

Wednesday 29 April 2009
Moved again

For the fourth time, the PNVD website has been moved. This website was off-line the past six days because of that transfer, but now we are back in action. In the coming days, the Chat page will also be fixed and we'll make sure that our general e-mail address will start working once again.

Nederlands

Zondag 12 april 2009
Ondersteuningsverklaringen (II)

De afgelopen jaren heeft het PNVD-bestuur een aantal keer het plan opgevat - met name medio 2007 (zie 30 juli 2007) - om een rechtszaak te starten om te bereiken dat ondersteuningsverklaringen niet langer openbaar worden gemaakt. We hebben vandaag toch besloten om een dergelijke rechtszaak niet te zullen starten. De reden dat we geen rechtszaak zullen starten is dat die ons duizenden euro's zou kosten terwijl de kans op een overwinning nihil is.

In 1917 wordt voor het eerst de eis van ondersteuningsverklaringen (ov's) opgenomen in de Nederlandse Kieswet. Zowel nieuwe als zittende partijen moesten 25 ov's verzamelen per kieskring. Vanaf 1989 moeten alleen nieuwe partijen, en op striktere wijze dan voorheen, 10 ov's per kieskring verzamelen. Voor zittende partijen zou het teveel 'administratieve rompslomp' inhouden. In 1994 blijkt dat het aantal 'lichtvaardige kandidaatstellingen' niet is afgenomen: enkele politieke groeperingen zitten ruim onder de kiesdeler. In 1996 wordt daarom voorgesteld het aantal ov's per kieskring te verhogen van 10 naar 50, en door een gerechtelijke uitspraak van de Raad van State moeten gemeentes - die waar de 19 hoofdstembureaus gevestigd zijn - desgevraagd gegevens verstrekken over de ondertekenaars. Eind 1997 wordt het aantal ov's verhoogd van 10 naar 30, en ook zittende partijen moeten die weer gaan verzamelen. Vanaf 1999 hoeven de zittende partijen dat niet meer, want in overleg besloot men de conclusie van de nota Ontwikkelingen in het Kiesrecht te onderschrijven dat dit voor die partijen teveel 'administratieve lasten' zou inhouden. Vergelijkbaar dus met wat men besloot in 1989. (Bram Peper lichtte destijds het besluit toe in een nota.)

We vinden dat er net als bij verkiezingen sprake zou moeten zijn van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, temeer omdat het principe van gewaarborgde anonimiteit intimidaties voorkomt - en dus de democratie beter tot haar recht zou komen. Tevens is er wat ons betreft sprake van ongelijke behandeling van nieuwe en van zittende partijen. De PNVD zal, duidelijker dan in 2006, gaan uitdragen dat ondersteuningsverklaringen pas openbaar gemaakt kunnen worden als wij die overhandigd hebben aan de hoofdstembureaus. Dat overhandigen doen wij pas als we rond de 500 getekende formulieren hebben ontvangen en we officieel kunnen gaan deelnemen aan de verkiezingen.

English

Sunday 12 April 2009
Declarations of Support (II)

In recent years, the PNVD board has several times had the intention - especially in mid 2007 (see 30 July 2007) - to start a lawsuit to ensure that declarations of support will no longer be publicly available. Today we have nevertheless decided that we will not start such a lawsuit. The reason that we will not start a lawsuit is that it would cost us thousands of euros while the chance of a victory is negligibly small.

In 1917, for the first time the requirement of declarations of support (ds's) is added to the Dutch Kieswet (electoral law). Both new and incumbent parties had to collect 25 ds's per constituency. Since 1989, only new parties, and in a stricter manner than before, must collect 10 ds's per constituency. For incumbent parties it would entail too much 'administrative hassle'. In 1994 it turns out that the number of 'fribble candidate nominations' has not decreased: some political groups are well below the quota. In 1996, it is therefore proposed that the number of ds's per constituency should be increased from 10 to 50, and because of a judicial decision of the Council of State, municipalities - those where the 19 main polling stations reside - must if requested provide data about the signatories. At the end of 1997, the number of ds's is increased from 10 to 30, and incumbent parties must once again collect them too. Since 1999, the incumbent parties no longer have to do this, it was decided in a consultation to endorse the conclusion of the memorandum Ontwikkelingen in het Kiesrecht (Developments in Voting Rights) that this would entail too much 'administrative burden' for these parties. Which is comparable with what was decided in 1989. (At the time, Bram Peper explained the decision in a memorandum.)

Our opinion is that as with elections there should be respect for personal privacy, especially because the principle of guaranteed anonymity prevents harassment - and hence would improve the quality of the democracy. Also, we believe this is a case of unequal treatment of new and of incumbent parties. The PNVD will, more clearly than in 2006, carry out the message that declarations of support can only be made public if we have handed those over to the main polling stations. We will hand those over only after we have received around 500 signed forms and we can officially take part in the elections.

Nederlands

Vrijdag 13 maart 2009
Dubbelzinnigheden

In het boek Culturele criminologie (verscheen maart 2009; © 2008) staat een bijdrage van criminoloog J. Gooren, genaamd "De culturele hypocrisie rondom pedofilie". De PNVD wordt daarin meermaals genoemd. Hieronder enkele citaten uit zijn stuk:
"In het voorjaar van 2006 wordt Nederland opgeschrikt door de formatie van een politieke partij die, wat betreft standpunten over zeden, dermate libertijns uit de hoek komt dat zij al snel wordt betiteld tot 'pedo-partij'. [...] Deze onrust komt voort uit de productie van pedofiele en incestueuze verlangens binnen het gezin; een instituut dat als seksuele leerschool dient. Doordat de buitenwereld geen vocabulaire aanreikt om kinderseksualiteit en de erotische band tussen ouderen en kinderen onder woorden en/of handelingen te brengen, ontstaat er een spanning die een uitweg moet vinden. Pedofielen lenen zich als 'suitable enemy' voor de projectie van deze verboden verlangens. Door ze te isoleren is het mogelijk het 'zelf' van diens eigen verachte schaduw los te maken (Matraverse & Maruna, 2004). [...] Op welk niveau dan ook, er bestaat geen coherente aversie tegen intimiteit met kinderen. En zo blijft het thema seksualiteit en kind door dubbelzinnigheden omgeven."
foto: Kaft van Culturele criminologie.

English

Friday 13 March 2009
Ambiguities

In the (Dutch) book Culturele criminologie (Cultural criminology; appeared March 2009; © 2008) a contribution by criminologist J. Gooren can be found, called "The cultural hypocrisy that surrounds pedophilia". In it, the PNVD is mentioned several times. Below are some quotations from his piece:
"In spring of 2006, the Netherlands is startled by the formation of a political party that takes a libertarian stance when it comes to its position on morals to such a degree that it is soon labelled the 'pedo party'. [...] This unrest originates from the production of pedophile and incestuous desires within the family; an institute that serves as a sexual learning school. Since the outside world provides no vocabulary to put child sexuality and the erotic tie between older persons and children to words and/or actions, a tension arises that must find a release. Pedophiles lend themselves as a 'suitable enemy' for the projection of these forbidden desires. By isolating them it is possible to loosen the 'self' of one's own despised shadow (Matraverse & Maruna, 2004). [...] Regardless on which level, no coherent aversion exists against intimacy with children. And this way the sexuality and child theme remains surrounded by ambiguities."
photo: Cover of Culturele criminologie.

Nederlands

Maandag 2 maart 2009
Engelse vertalingen (II)

In 2008 werd er een Engels gedeelte toegevoegd aan deze website (zie 26 augustus 2008). In de afgelopen maanden zijn er meer pagina's vertaald en zojuist is de Engelse vertaling van het meest recente programma, dat van mei 2008, toegevoegd.

English

Monday 2 March 2009
English translations (II)

In 2008, an English section was added to this website (see 26 August 2008). In the last couple of months more pages have been translated and just now the English translation of the most recent program, that of May 2008, has been added.

Nederlands

Woensdag 25 februari 2009
Klauscondicio

Uittenbogaard en Van den Berg spraken recent met de Italiaanse journalist Klaus Davi. Naar aanleiding van het ruwe materiaal (63.05 minuten; nogal langdradig: 1|2|3|4|5|6|7|8|9) zijn er reeds enkele artikelen verschenen in de Italiaanse media. (on-line, cache)

English

Wednesday 25 February 2009
Klauscondicio

Uittenbogaard and Van den Berg recently talked with the Italian journalist Klaus Davi. In response to the raw material (63:05 minutes; pretty long-winded: 1|2|3|4|5|6|7|8|9) several articles have already been published in the Italian media. (on-line, cache)

Nederlands

Woensdag 18 februari 2009
Schandpalen (II)

Anderhalve week geleden berichtten de media over een Amerikaanse website die gegevens van pedoseksuele Nederlanders publiceert (zie 7 februari). Met name PNVD-penningmeester Van den Berg werd veelvuldig door de media gevraagd naar zijn mening over die website. Nog altijd benaderen journalisten hem. Vandaag publiceerde WebRegio.tv op hun website een video waarin Van den Berg spreekt over zijn voorkeur en de Amerikaanse website. Ook in Story nr. 9 staan uitspraken van Van den Berg over de Amerikaanse website. Hij werd tevens geïnterviewd voor (het Belgische programma) Volt, van 4 maart.

English

Wednesday 18 February 2009
Pillories (II)

One and a half weeks ago, the media reported about an American website that publishes information about Dutch pedosexuals (see 7 February). Especially PNVD treasurer Van den Berg was frequently asked about his opinion of that website. Journalists still approach him. Today, WebRegio.tv published a video on their website in which Van den Berg talks about his feelings and the American website. In Story nr. 9 Van den Berg talks about the American website as well. He has also been interviewed for the (Belgian program) Volt, of 4 March.

Nederlands

Zaterdag 14 februari 2009
Ondersteuningsverklaringen

Afgelopen donderdag is de PNVD begonnen met het verzamelen van ondersteuningsverklaringen voor de verkiezingen van 2011. We zijn er vroeg bij omdat die verklaringen vorige keer het struikelblok vormden voor onze deelname aan de verkiezingen. In een video (20 MB) geven we aanvullende uitleg.

English

Saturday 14 February 2009
Declarations of Support

Last Thursday, the PNVD has started with collecting declarations of support for the 2011 elections. We started early with this because last time these declarations were the obstacle for our participation in the elections. We provide additional information in a (Dutch) video (20 MB).

Nederlands

Zaterdag 7 februari 2009
Schandpalen

Gisteren berichtten de media erover dat op een Amerikaanse website gegevens van veroordeelde pedoseksuele Nederlanders zijn gezet. (on-line, cache) De PNVD wijdt het ontstaan van dergelijke pedofielenlijsten aan politiek falen. Zie ons persbericht van 7 februari. Van den Berg heeft ondertussen aangifte gedaan. Voorgaande was vandaag uitgebreid in het nieuws: Novum berichtte vooral naar aanleiding van ons persbericht (on-line, cache), het ANP vooral over de aangifte van Van den Berg (on-line, cache). Gisteren sprak Uittenbogaard kort over de kwestie met BNN Today (mp3; 2,7 MB). Van den Berg sprak op 9 februari kort over de gevolgen van de pedofielenlijst in EénVandaag, in RTL Nieuws en in Het Overijssels Hart (mp3; 5 MB). Hij geeft aan zich niet te zullen laten wegjagen. (on-line, cache)

English

Saturday 7 February 2009
Pillories

Yesterday, the media reported about an American website that has published information about convicted Dutch pedosexuals. (on-line, cache) The PNVD blames the rise of such pedophile lists on political failure. See our press release of 7 February. Meanwhile, Van den Berg has filed a complaint with the police. There was a lot of press coverage about the aforementioned things today: Novum (Dutch news agency) wrote mainly about the things mentioned in our press release (on-line, cache), the ANP (Netherlands national news agency) mainly about the complaint filed by Van den Berg (on-line, cache). Yesterday, Uittenbogaard talked about the issue with BNN Today shortly (Dutch mp3; 2.7 MB). On 9 February, Van den Berg shortly talked about the consequences of the pedophile list in EénVandaag, in RTL Nieuws and in Het Overijssels Hart (Dutch mp3; 5 MB). He stated he won't allow others to chase him away. (on-line, cache)

Nederlands

Vrijdag 9 januari 2009
Morele ongeschiktheid

De ministerraad stemde er al mee in (zie 1 februari 2008), maar nu is het officieel: minister Plasterk (PvdA) heeft een wetsvoorstel ingediend om het mogelijk te maken voor instellingen om studenten te weigeren of uit te schrijven als die studenten "ongeschikt" zijn voor het beroep waartoe wordt opgeleid (on-line, cache), ongeacht de (eventuele) cijfers die ze halen. Dat is nog niet alles, want het wetsvoorstel komt in een extra fascistische uitvoering (pdf). Zo kunnen "uitlatingen" al genoeg zijn om studenten te weigeren of uit te schrijven, omdat die uitlatingen kunnen wijzen op "morele ongeschiktheid".

dr. J.W. Holleman schreef over de kwestie twee stukjes, op 8 (url, pdf, cache) en op 10 (url, pdf, cache) januari jongstleden.

English

Friday 9 January 2009
Morally Unsuitable

The Council of Ministers already agreed with it (see 1 February 2008), but now it's official: minister Plasterk (Dutch Labour Party) has submitted a bill that will make it possible for institutions to refuse or expel students when those students are "unsuitable" for the profession they are or would be trained for (on-line, cache), regardless of grades they (might have) earned. That's not all, the bill also comes in an extra fascist implementation (pdf). Even "remarks" can be enough to refuse or expel students, because those remarks can indicate "moral unsuitability".

dr. J.W. Holleman wrote about this subject twice, on 8 (url, pdf, cache) and on 10 (url, pdf, cache) January.

Nederlands

Donderdag 8 januari 2009
Stukje Honestum

plaatje: Pagina Honestum.
Morgen komt er een nieuw nummer uit van verenigingsblad Honestum van studentenvereniging ASC/AVSV. Op pagina 8 daarvan - klik op het plaatje links - staat een bijdrage van Uittenbogaard. Die was eigenlijk bedoeld voor de 179ste almanak van die vereniging, want de redactie daarvan had Uittenbogaard gevraagd iets te schrijven over tegenstellingen. Men heeft geen reden gegeven waarom het stuk niet in de almanak is verschenen. Het lay-outen had de Honestumredactie wat zorgvuldiger kunnen doen. (Uittenbogaard, met één o dus, had als titel en ondertitel gekozen: Studenten zieliger dan tokkies; Tegenstelling: tokkie versus student.)

English

Thursday 8 January 2009
Honestum Article

picture: Page Honestum.
Tomorrow, a new issue of Honestum, the booklet of student association ASC/AVSV, comes out. On page 8 - click the picture on the left - it features a Dutch contribution by Uittenbogaard. That was initially meant to be published in the 179th almanac of that association, because its editors had asked Uittenbogaard to write something about contradistinctions. A reason why the piece hasn't been published in the almanac wasn't given. The Honestum editors could have carried out the layout work more carefully. (Uittenbogaard, with one o, had chosen as a title and subtitle: Students more pitiful than tokkies (a Dutch family famous for being asocial); Contradistinction: tokkie versus student.)

Nederlands

Zaterdag 3 januari 2009
Nogmaals JouwMaarten (Drechtstad FM)

PNVD-penningmeester Van den Berg was vandaag te gast bij het radioprogramma JouwMaarten, van Drechtstad FM. (Uittenbogaard was er eerder te gast; zie 29 november 2008.) Een opname van het gesprek, waaraan ook mevrouw Van Hertum deelnam, is beschikbaar als download in lage (9,3 MB) en in hoge (62 MB) kwaliteit. Onderwerp van gesprek was pedofilie en de hetze daaromtrent.

English

Saturday 3 January 2009
JouwMaarten Again (Drechtstad FM)

PNVD treasurer Van den Berg was the guest on the radio show JouwMaarten, of Drechtstad FM. (Uittenbogaard was a guest before; see 29 November 2008.) A recording of the Dutch conversation, in which Mrs. Van Hertum also participated, is available for download in low (9.3 MB) and in high (62 MB) quality. Topics of conversation were pedophilia and the witch-hunt that is taking place.

Nederlands

Vrijdag 2 januari 2009
Korte biografie Van den Berg

Wie benieuwd is naar het leven van PNVD-penningmeester Van den Berg vóór het PNVD-tijdperk kan een korte biografie doornemen. Daarin valt te lezen waar Van den Berg zich zoal mee bezig hield voordat hij aan het PNVD-avontuur begon.

English

Friday 2 January 2009
Short Bibliography Van den Berg

Those of you who are curious to know more about the life of PNVD treasurer Van den Berg before we started with the PNVD can read through a short (Dutch) bibliography. It goes into what Van den Berg did before he started the PNVD adventure.

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 de PNVD op Twitter

------------------------------------------------------
Copyright © 2004-2010 PNVD