2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 the PNVD on Twitter

Nederlands

Zondag 14 maart 2010
PNVD ontbonden

Vandaag is er tijdens de algemene ledenvergadering met algemene stemmen besloten tot ontbinding van de vereniging, omdat de partij net als in 2006 niet aan de Tweede Kamerverkiezingen kan deelnemen doordat veel te weinig mensen zich bereid verklaard hebben om een ondersteuningsverklaring te willen tekenen. Zie ons persbericht van 14 maart. De website - het domein pnvd.nl - zal als archief online blijven.

Voorgaande was wereldnieuws. In Nederland berichtten onder meer Novum (on-line, cache) en de NOS (on-line, cache) erover. Van den Berg werd geïnterviewd door WebRegio.tv; Uittenbogaard door het Nederlands Dagblad (cache), het Leidsch Dagblad (cache) en BNR (mp3; 2,5MB). De Kamer van Koophandel heeft de ontbinding bevestigd (1, 2).

English

Sunday 14 March 2010
PNVD dissolved

Today, during the general members meeting, it was unanimously decided to dissolve the association, because just like in 2006 the party won't be able to partake in the General Elections since far too few people showed the willingness to sign a declaration of support. See our press release of 14 March. This website - the domain pnvd.nl - will remain on-line as an archive.

The aforementioned was world news. In the Netherlands, among others, Novum (on-line, cache) and NOS (on-line, cache) wrote about it. Van den Berg was interviewed by WebRegio.tv; Uittenbogaard by Nederlands Dagblad (cache), Leidsch Dagblad (cache) and BNR (mp3; 2.5MB). The Chamber of Commerce has acknowledged the disbandment (1, 2).

Nederlands

Zondag 7 maart 2010
PNVD op campagne (WEEK 09)

plaatje: WEEK 09.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 7 March 2010
PNVD on campaign (WEEK 09)

image: WEEK 09.
As part of our election campaign "PNVD on campaign", yet another movie was added today. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Zondag 28 februari 2010
PNVD op campagne (WEEK 08)

plaatje: WEEK 08.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 28 February 2010
PNVD on campaign (WEEK 08)

image: WEEK 08.
As part of our election campaign "PNVD on campaign", yet another movie was added today. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Zondag 21 februari 2010
PNVD op campagne (WEEK 07)

plaatje: WEEK 07.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 21 February 2010
PNVD on campaign (WEEK 07)

image: WEEK 07.
As part of our election campaign "PNVD on campaign", yet another movie was added today. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Woensdag 17 februari 2010
Hyves-pagina De Jonge verwijderd

Vandaag werd plots het Hyves-profiel van PNVD-secretaris De Jonge verwijderd (mail). Zie ons persbericht van 17 februari. De Jonge is behoorlijk pissig over de daad van Hyves. Op 18 februari berichtten onder meer Sp!ts (on-line pdf; cache png) en het AD (on-line, cache) erover.

English

Wednesday 17 February 2010
Hyves Page De Jonge Removed

Today, the Hyves profile of PNVD secretary De Jonge has suddenly been removed (mail). See our press release of 17 February. De Jonge is pretty pissed about Hyves' action. On 18 February it was mentioned by, among others, Sp!ts (on-line pdf; cache png) and AD (on-line, cache).

Nederlands

Zondag 14 februari 2010
PNVD op campagne (WEEK 06)

plaatje: WEEK 06.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 14 February 2010
PNVD on campaign (WEEK 06)

image: WEEK 06.
As part of our election campaign "PNVD on campaign", yet another movie was added today. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Zondag 7 februari 2010
PNVD op campagne (WEEK 05)

plaatje: WEEK 05.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 7 February 2010
PNVD on campaign (WEEK 05)

image: WEEK 05.
As part of our election campaign "PNVD on campaign", yet another movie was added today. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Zondag 31 januari 2010
PNVD op campagne (WEEK 04)

plaatje: WEEK 04.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

Sommigen van onze kijkers zijn journalisten. (on-line, cache)

English

Sunday 31 January 2010
PNVD on campaign (WEEK 04)

image: WEEK 04.
As part of our election campaign "PNVD on campaign", yet another movie was added today. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Some of our viewers are journalists. (on-line, cache)

Nederlands

Zondag 24 januari 2010
PNVD op campagne (WEEK 03)

plaatje: WEEK 03.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 24 January 2010
PNVD on campaign (WEEK 03)

image: WEEK 03.
As part of our election campaign "PNVD on campaign", yet another movie was added today. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Zaterdag 23 januari 2010
Winterse voorpagina

Zojuist is de voorpagina van onze website weer in zijn oude staat teruggebracht. De afgelopen maand stond daarop een afbeelding van het bestuur die werd opgemerkt door onder meer HP/De Tijd (on-line, cache), GeenStijl en Sargasso. Hopelijk bracht die een glimlach op vele gezichten.

English

Saturday 23 January 2010
Wintery Front Page

Just now, the front page of our website has been changed back into its former state. The past month, it displayed an image of the board that was noted by, among others, HP/De Tijd (on-line, cache), GeenStijl and Sargasso. Hopefully, it put a smile on many faces.

Nederlands

Maandag 18 januari 2010
De andere kant...

Naar aanleiding van een artikel op de website van De Pers (on-line, cache) schreven Uittenbogaard en De Jonge enkele e-mails aan Pieter Sabel.

English

Monday 18 January 2010
The other side...

In response to an article on the website of De Pers (on-line, cache), Uittenbogaard and De Jonge wrote some e-mails to Pieter Sabel.

Nederlands

Zondag 17 januari 2010
PNVD op campagne (WEEK 02)

plaatje: WEEK 02.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 17 January 2010
PNVD on campaign (WEEK 02)

image: WEEK 02.
As part of our election campaign "PNVD on campaign", yet another movie was added today. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Zondag 10 januari 2010
PNVD op campagne (WEEK 01)

plaatje: WEEK 01.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 10 January 2010
PNVD on campaign (WEEK 01)

image: WEEK 01.
As part of our election campaign "PNVD on campaign", yet another movie was added today. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

Nederlands

Zaterdag 9 januari 2010
Verslag Humanistiek

Deze week ontvingen wij van een studente Humanistiek haar verslag bij de module Humanistieke beroepsvaardigheden, waarvoor zij eind vorig jaar Van den Berg interviewde. Met goedkeuring van de auteur plaatsen wij hier een licht geanonimiseerde versie van het verslag.

English

Saturday 9 January 2010
Humanistics Report

This week we received from a student Humanistics her report of the module Humanistic Professional Skills, for which she interviewed Van den Berg late last year. With approval of the author, we provide here a slightly anonymized version of the (Dutch) report.

Nederlands

Woensdag 6 januari 2010
Campagnejaar 2010

Op 1 januari 2010 is de wet gewijzigd: op ondersteuningsverklaringen hoeven geen adressen meer vermeld te worden! (Zie 12 april 2009 voor informatie over dergelijke verklaringen.) Voor de PNVD reden genoeg om heel 2010 op verkiezingscampagne te gaan. De PNVD gaat opnieuw proberen om in de Tweede Kamer te komen. Het door twee bestuursleden in 2009 geschreven boek, De rede in het nauw, is vanaf vandaag gratis te downloaden, en iedere zondagavond zal de partij een nieuw campagnefilmpje publiceren. Zie ons persbericht van 6 januari.

Voorgaande was uitgebreid in de media. Bijvoorbeeld bij DutchNews.nl (on-line, cache), De Telegraaf (on-line, cache) en NRC Handelsblad (on-line, cache). Ook werd PNVD-secretaris De Jonge geïnterviewd (4,4 MB) door FunX.

English

Wednesday 6 January 2010
Campaign Year 2010

On 1 January 2010, the law has changed: it is no longer required to mention addresses on the declarations of support! (See 12 April 2009 for information about those declarations.) Reason enough for the PNVD to go on an election campaign for all of 2010. The PNVD will once again try to get parliamentary representation. The book that was written by two board members in 2009, De rede in het nauw, can be downloaded for free as from today, and the party will publish a new campaign movie every Sunday evening. See our press release of 6 January.

The aforementioned was extensively in the media. For example at DutchNews.nl (on-line, cache), De Telegraaf (on-line, cache) and NRC Handelsblad (on-line, cache). Also, PNVD secretary De Jonge was interviewed (4.4 MB) by FunX.

Nederlands

Zondag 3 januari 2010
PNVD op campagne (TEST 05)

plaatje: TEST 05.
In 2010 start onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne". We maken alvast enkele testfilmpjes. Het vijfde testfilmpje is ondertussen door ons on-line geplaatst. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

English

Sunday 3 January 2010
PNVD on campaign (TEST 05)

image: TEST 05.
In 2010, our election campaign "PNVD on campaign" starts. We're already making some test movies. The fifth test movie has recently been uploaded by us. Do you have a question for the section vraag en antwoord (question and answer)? If so, click here and post your question, or e-mail us. Who knows, your question might be answered next week.

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 the PNVD on Twitter

------------------------------------------------------
Copyright © 2004-2010 PNVD