HomeNieuwsPublicaties ContactEnglish

Privacy

De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen worden bekendgemaakt via de website https://www.pnvd.nl/. De laatste aanpassing vond plaats op 22 december 2019.

Er worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.

Als u de stichting e-mailt kan uw bericht, inclusief persoonsgegevens, opgeslagen worden in het digitaal archiefsysteem van de stichting. Dit archief, dat als doel heeft geschiedschrijving mogelijk te maken, is niet vrij toegankelijk. Uw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld op grond van wettelijke verplichtingen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze Privacy- en cookieverklaring, of over bewaarde persoonsgegevens, neem dan contact op via https://www.pnvd.nl/contact/.